Vietnam computers, internet books

2019-07-24T02:12:15-07:00

Hướng dẫn sử dụng iPhone cho iOS 12.3 - Apple Inc.

Apple Inc. - Hướng dẫn sử dụng Apple Watch artwork Hướng dẫn sử dụng Apple Watch
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 17 September 2018
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Đây là mọi thông tin bạn cần biết về Apple Watch và ứng dụng Apple Watch trên Apple iPhone, trực tiếp từ Apple. Bản hướng dẫn chính thức này giúp bạn bắt đầu sử dụng Apple Watch và khám phá tất cả những điều tuyệt vời mà thiết bị này có thể thực hiện.


2019-07-24T02:12:15-07:00

Hướng dẫn sử dụng Apple Watch - Apple Inc.

Apple Inc. - Hướng dẫn Sử dụng iPhone cho iOS 8.4 artwork Hướng dẫn Sử dụng iPhone cho iOS 8.4
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 17 September 2014
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Đây là mọi thứ mà bạn cần biết về iPhone, dưới định dạng kỹ thuật số tiện dụng. Tìm hiểu iPhone và khám phá tất cả những điều thú vị mà iPhone có thể thực hiện và cách thực hiện những điều đó. Đó là hướng dẫn chính thức giúp tận dụng tối đa các chức năng của iPhone mới của bạn, trực tiếp từ Apple. Hướng dẫn Sử dụng iPhone là một phần cần thiết của bất kỳ thư viện iBooks nào.


2019-07-24T02:12:15-07:00

Hướng dẫn Sử dụng iPhone cho iOS 8.4 - Apple Inc.

Apple Inc. - Hướng dẫn sử dụng iPad cho iOS 12.3 artwork Hướng dẫn sử dụng iPad cho iOS 12.3
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 17 September 2018
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Dưới đây là mọi thứ bạn cần biết về iPad, ngay từ Apple. Hướng dẫn chính thức này sẽ giúp bạn bắt đầu sử dụng iPad và khám phá tất cả những điều thú vị mà iPad có thể thực hiện.


2019-07-24T02:12:15-07:00

Hướng dẫn sử dụng iPad cho iOS 12.3 - Apple Inc.

Apple Inc. - Hướng dẫn sử dụng iPhone cho iOS 11.4 artwork Hướng dẫn sử dụng iPhone cho iOS 11.4
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 19 September 2017
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Sau đây là mọi thứ bạn cần biết về iPhone. Tìm hiểu về iPhone và khám phá tất cả những điều tuyệt vời mà thiết bị có thể làm được và cách thực hiện. Đây là hướng dẫn chính thức để bạn khai thác tối đa các tính năng của iPhone mới, trực tiếp từ Apple. Hướng dẫn sử dụng iPhone là một phần quan trọng của bất kỳ thư viện iBooks nào.


2019-07-24T02:12:15-07:00

Hướng dẫn sử dụng iPhone cho iOS 11.4 - Apple Inc.

Apple Inc. - Hướng dẫn Sử dụng iPhone cho iOS 9.3 artwork Hướng dẫn Sử dụng iPhone cho iOS 9.3
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 16 September 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Đây là mọi thứ mà bạn cần biết về iPhone, dưới định dạng kỹ thuật số tiện dụng. Tìm hiểu iPhone và khám phá tất cả những điều thú vị mà iPhone có thể thực hiện và cách thực hiện những điều đó. Đó là hướng dẫn chính thức giúp tận dụng tối đa các chức năng của iPhone mới của bạn, trực tiếp từ Apple. Hướng dẫn Sử dụng iPhone là một phần cần thiết của bất kỳ thư viện iBooks nào.


2019-07-24T02:12:15-07:00

Hướng dẫn Sử dụng iPhone cho iOS 9.3 - Apple Inc.

Apple Inc. - Hướng dẫn sử dụng iPhone cho iOS 10.3 artwork Hướng dẫn sử dụng iPhone cho iOS 10.3
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 13 September 2016
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Đây là mọi thứ mà bạn cần biết về iPhone, dưới định dạng kỹ thuật số tiện dụng. Tìm hiểu iPhone và khám phá tất cả những điều thú vị mà iPhone có thể thực hiện và cách thực hiện những điều đó. Đó là hướng dẫn chính thức giúp tận dụng tối đa các chức năng của iPhone mới của bạn, trực tiếp từ Apple. Hướng dẫn Sử dụng iPhone là một phần cần thiết của bất kỳ thư viện iBooks nào.


2019-07-24T02:12:15-07:00

Hướng dẫn sử dụng iPhone cho iOS 10.3 - Apple Inc.

Apple Inc. - Hướng dẫn Sử dụng iPad cho iOS 9.3 artwork Hướng dẫn Sử dụng iPad cho iOS 9.3
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 16 September 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Sau đây là mọi thứ mà bạn cần biết về iPad, dưới định dạng kỹ thuật số tiện dụng. Tìm hiểu về iPad và khám phá tất cả những điều tuyệt vời mà thiết bị này có thể làm và cách thực hiện. Đây là hướng dẫn chính thức để giúp bạn tận dụng tối đa các chức năng của iPad mới, trực tiếp từ Apple. Hướng dẫn Sử dụng iPad là một phần cần thiết của bất kỳ thư viện iBooks nào.


2019-07-24T02:12:15-07:00

Hướng dẫn Sử dụng iPad cho iOS 9.3 - Apple Inc.

Apple Inc. - Hướng dẫn Sử dụng iPad cho iOS 8.4 artwork Hướng dẫn Sử dụng iPad cho iOS 8.4
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 17 September 2014
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Sau đây là mọi thứ mà bạn cần biết về iPad, dưới định dạng kỹ thuật số tiện dụng. Tìm hiểu iPad và khám phá tất cả những điều thú vị mà thiết bị này có thể thực hiện và cách thức. Đây là hướng dẫn chính thức để giúp bạn tận dụng tối đa các chức năng của iPad mới, trực tiếp từ Apple. Hướng dẫn Sử dụng iPad là một phần thiết yếu của bất kỳ thư viện nào dành cho người dùng iPad 2, iPad Air và iPad mini.


2019-07-24T02:12:15-07:00

Hướng dẫn Sử dụng iPad cho iOS 8.4 - Apple Inc.

Apple Inc. - Hướng dẫn sử dụng Apple Watch artwork Hướng dẫn sử dụng Apple Watch
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 23 April 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Đây là mọi thông tin bạn cần biết về Apple Watch và ứng dụng Apple Watch trên iPhone. Sử dụng hướng dẫn này để tìm hiểu về tất cả những điều thú vị mà Apple Watch có thể làm được, cũng như cách thực hiện. Đó là hướng dẫn chính thức giúp tận dụng tối đa các chức năng của Apple Watch mới của bạn, trực tiếp từ Apple.


2019-07-24T02:12:15-07:00

Hướng dẫn sử dụng Apple Watch - Apple Inc.

Apple Inc. - iPhone User Guide for iOS 12.3 artwork iPhone User Guide for iOS 12.3
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 17 September 2018
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Here’s everything you need to know about iPhone, straight from Apple. This definitive guide helps you get started using iPhone and discover all the amazing things it can do.


2019-07-24T02:12:15-07:00

iPhone User Guide for iOS 12.3 - Apple Inc.

Apple Inc. - The Swift Programming Language (Swift 5.0) artwork The Swift Programming Language (Swift 5.0)
Apple Inc.
Genre: Programming
Publish Date: 02 June 2014
Publisher: Apple Inc.
Seller: iTunes S.a.r.l.

Swift is a programming language for creating iOS, macOS, watchOS, and tvOS apps. Swift builds on the best of C and Objective-C, without the constraints of C compatibility. Swift adopts safe programming patterns and adds modern features to make programming easier, more flexible, and more fun. Swift’s clean slate, backed by the mature and much-loved Cocoa and Cocoa Touch frameworks, is an opportunity to reimagine how software development works. This book provides: - A tour of the language. - A detailed guide delving into each language feature. - A formal reference for the language.


2019-07-24T02:12:15-07:00

The Swift Programming Language (Swift 5.0) - Apple Inc.

Apple Inc. - Thông tin cơ bản về MacBook Pro artwork Thông tin cơ bản về MacBook Pro
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 27 October 2016
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Thông tin cơ bản về MacBook Pro (dành cho các kiểu máy có cổng Thunderbolt 3) cung cấp mọi thứ bạn cần để thiết lập nhanh và bắt đầu sử dụng MacBook Pro mới và các ứng dụng kèm theo. Trên các kiểu máy có Touch Bar, hãy tìm hiểu về các phím tắt và công cụ hữu ích ở ngay dưới đầu ngón tay của bạn trên Touch Bar và thiết lập Touch ID để bạn có thể mở khóa máy Mac một cách nhanh chóng.


2019-07-24T02:12:15-07:00

Thông tin cơ bản về MacBook Pro - Apple Inc.

Apple Inc. - Khái niệm cơ bản về iMac artwork Khái niệm cơ bản về iMac
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 14 October 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Khái niệm cơ bản về iMac cung cấp mọi thứ bạn cần để thiết lập và bắt đầu sử dụng iMac mới. Tìm hiểu cách bật và sử dụng chuột và bàn phím, cũng như cách kết nối vào Wi-Fi, sử dụng các ứng dụng đi kèm với iMac của bạn và nhiều thông tin khác.


2019-07-24T02:12:15-07:00

Khái niệm cơ bản về iMac - Apple Inc.

Apple Inc. - The Swift Programming Language (Swift 5.1 beta) artwork The Swift Programming Language (Swift 5.1 beta)
Apple Inc.
Genre: Programming
Publish Date: 24 January 2019
Publisher: Apple Inc.
Seller: iTunes S.a.r.l.

Swift is a new programming language for creating iOS, OS X, watchOS, and tvOS apps. Swift builds on the best of C and Objective-C, without the constraints of C compatibility. Swift adopts safe programming patterns and adds modern features to make programming easier, more flexible, and more fun. Swift’s clean slate, backed by the mature and much-loved Cocoa and Cocoa Touch frameworks, is an opportunity to reimagine how software development works. This book provides: - A tour of the language. - A detailed guide delving into each language feature. - A formal reference for the language.


2019-07-24T02:12:15-07:00

The Swift Programming Language (Swift 5.1 beta) - Apple Inc.

Apple Inc. - iPhone User Guide for iOS 9.3 artwork iPhone User Guide for iOS 9.3
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 16 September 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Here's everything you need to know about iPhone, in a handy digital format. Get to know iPhone and discover all the amazing things it can do, and how to do them. It's the definitive guide for getting the most from your new iPhone, straight from Apple. The iPhone User Guide is an essential part of any iBooks library.


2019-07-24T02:12:15-07:00

iPhone User Guide for iOS 9.3 - Apple Inc.

Apple Inc. - Apple Watch User Guide artwork Apple Watch User Guide
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 23 April 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Here’s everything you need to know about Apple Watch and the Apple Watch app on iPhone. Use this guide to learn about all the amazing things Apple Watch can do, and how to do them. It’s the definitive guide for getting the most from your new Apple Watch, straight from Apple.


2019-07-24T02:12:15-07:00

Apple Watch User Guide - Apple Inc.

Apple Inc. - iPad User Guide for iOS 12.3 artwork iPad User Guide for iOS 12.3
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 17 September 2018
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Here’s everything you need to know about iPad, straight from Apple. This definitive guide helps you get started using iPad and discover all the amazing things it can do.


2019-07-24T02:12:15-07:00

iPad User Guide for iOS 12.3 - Apple Inc.

Apple Inc. - Hướng dẫn sử dụng iPad dành cho iOS 11.4 artwork Hướng dẫn sử dụng iPad dành cho iOS 11.4
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 19 September 2017
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Sau đây là mọi thứ bạn cần biết về iPad. Tìm hiểu về iPad và khám phá tất cả những điều tuyệt vời mà thiết bị có thể làm được và cách thực hiện. Đây là hướng dẫn chính thức để bạn khai thác tối đa các tính năng của iPad mới, trực tiếp từ Apple. Hướng dẫn sử dụng iPad là một phần quan trọng của bất kỳ thư viện iBooks nào.


2019-07-24T02:12:15-07:00

Hướng dẫn sử dụng iPad dành cho iOS 11.4 - Apple Inc.

Apple Inc. - Hướng dẫn sử dụng iPad cho iOS 10.3 artwork Hướng dẫn sử dụng iPad cho iOS 10.3
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 13 September 2016
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Dưới đây là mọi thứ bạn cần biết về iPad, ở định dạng kỹ thuật số tiện lợi. Tìm hiểu về iPad và khám phá tất cả những điều đáng kinh ngạc mà iPad có thể làm cũng như cách iPad thực hiện điều đó. Đây là hướng dẫn chính thức, trực tiếp từ Apple, nhằm giúp bạn khai thác tối đa chiếc iPad mới của mình. Hướng dẫn sử dụng iPad là một phần quan trọng của mọi thư viện iBooks.


2019-07-24T02:12:15-07:00

Hướng dẫn sử dụng iPad cho iOS 10.3 - Apple Inc.

Apple Inc. - iMac Pro Essentials artwork iMac Pro Essentials
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 18 December 2017
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

iMac Pro Essentials provides everything you need to set up and start using your new iMac Pro. Learn about the security and storage features of iMac Pro, how to connect peripheral devices, set up backups, use the apps that came with your iMac Pro, and more.


2019-07-24T02:12:15-07:00

iMac Pro Essentials - Apple Inc.

Apple Inc. - Hướng dẫn sử dụng Numbers cho iPhone artwork Hướng dẫn sử dụng Numbers cho iPhone
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 28 March 2019
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Dưới đây là mọi thứ bạn cần biết về Numbers cho iPhone, ngay từ Apple. Hướng dẫn chính thức này sẽ giúp bạn tạo các bảng tính ngăn nắp bằng cách sử dụng các bảng, biểu đồ, công thức, v.v.


2019-07-24T02:12:15-07:00

Hướng dẫn sử dụng Numbers cho iPhone - Apple Inc.

Apple Inc. - iPod touch User Guide for iOS 12.3 artwork iPod touch User Guide for iOS 12.3
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 17 September 2018
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Here’s everything you need to know about iPod touch, straight from Apple. This definitive guide helps you get started using iPod touch and discover all the amazing things it can do.


2019-07-24T02:12:15-07:00

iPod touch User Guide for iOS 12.3 - Apple Inc.

Apple Inc. - iOS Deployment Reference artwork iOS Deployment Reference
Design learning, teaching, and your school environment with Apple
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 14 July 2017
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

This reference is for IT administrators supporting iOS and tvOS devices on their networks. It provides information about large-scale deployments of iPhone, iPad, and Apple TV in enterprises and educational institutions. It explains how to securely deploy and manage iOS and tvOS devices, and integrate them into your existing infrastructure.


2019-07-24T02:12:15-07:00

iOS Deployment Reference - Apple Inc.

Apple Inc. - iOS-Implementierung: Referenz artwork iOS-Implementierung: Referenz
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 03 August 2018
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Dieses Referenzhandbuch ist für IT-Administratoren gedacht, die iOS- und tvOS-Geräte in ihren Netzwerken unterstützen. Es enthält Informationen über große Implementierungen von iPhone, iPad und Apple TV in Unternehmen und Bildungseinrichtungen. Es erläutert, wie iOS- und tvOS-Geräte sicher bereitgestellt, verwaltet und in Ihre vorhandene Infrastruktur integriert werden.


2019-07-24T02:12:15-07:00

iOS-Implementierung: Referenz - Apple Inc.

Apple Training and Certification - Mac Management Basics 10.9 artwork Mac Management Basics 10.9
Deploy and Manage Multiple Mac Computers.
Apple Training and Certification
Genre: Computers
Publish Date: 31 March 2014
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

If you are at a medium to large-scale company or educational institution, the task of distributing and redeploying larger number of Mac computers can seem overwhelming. This guide introduces you to the basic concepts for creating and deploying system images for new and existing computers. You’ll learn how Software Update and Caching services in OS X Server can be used to streamline and manage OS updates and how Apple Remote Desktop and Profile Manager can be used to manage your computers once they’re deployed.


2019-07-24T02:12:15-07:00

Mac Management Basics 10.9 - Apple Training and Certification

Apple Inc. - Mac 통합의 기초 10.11 artwork Mac 통합의 기초 10.11
Apple Inc.
Genre: Operating Systems
Publish Date: 19 January 2016
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

이 책은 Mac을 Windows 또는 다른 표준 기반 네트워크에 통합하는 절차를 안내합니다. 디렉토리 서비스, 파일 공유, 인쇄, 이메일 등 네트워크 서비스를 최대한 활용할 수 있도록 Mac을 설정하는 방법을 알아봅니다.


2019-07-24T02:12:15-07:00

Mac 통합의 기초 10.11 - Apple Inc.

Apple Inc. - Brugerhåndbog til iPod touch til iOS 7.1 artwork Brugerhåndbog til iPod touch til iOS 7.1
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 22 October 2013
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Her findes alt, hvad du har brug for at vide om iPod touch, i et praktisk digitalt format. Lær iPod touch at kende, og opdag alle de fantastiske ting, du kan bruge den til, og hvordan du bruger den. Det er den ultimative brugerhåndbog, som giver dig de bedste muligheder for at bruge din nye iPod touch, direkte fra Apple. Brugerhåndbogen til iPod touch er en vigtig del af ethvert iBooks-bibliotek.


2019-07-24T02:12:15-07:00

Brugerhåndbog til iPod touch til iOS 7.1 - Apple Inc.

Apple Inc. - iOS 11.4 用 iPhone ユーザガイド artwork iOS 11.4 用 iPhone ユーザガイド
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 19 September 2017
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

ここには、iPhone について知っておくべきことのすべてが詰まっています。iPhone の基本的な使いかたや iPhone に搭載された驚きの機能のすべて、そして各機能を使いこなす方法を説明しています。新しい iPhone を最大限に活用するための決定版の公式ガイドです。「iPhone ユーザガイド」は iBooks ライブラリに欠かせない 1 冊です。


2019-07-24T02:12:15-07:00

iOS 11.4 用 iPhone ユーザガイド - Apple Inc.

Apple Inc. - Guide de l’utilisateur de l’iPod touch pour iOS 7.1 artwork Guide de l’utilisateur de l’iPod touch pour iOS 7.1
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 22 October 2013
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Voici tout ce que vous avez besoin de savoir sur l’iPod touch, dans un format numérique pratique. Découvrez l’iPod touch et comment réaliser toutes les choses formidables qu’il propose. Il s’agit du guide incontournable pour tirer le meilleur parti de votre nouvel iPod touch, fourni directement par Apple. Le Guide de l’utilisateur de l’iPod touch est un élément indispensable de toute bibliothèque iBooks.


2019-07-24T02:12:15-07:00

Guide de l’utilisateur de l’iPod touch pour iOS 7.1 - Apple Inc.

Apple Inc. - Thông tin cơ bản về iMac Pro artwork Thông tin cơ bản về iMac Pro
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 18 December 2017
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Khái niệm cơ bản về iMac Pro cung cấp mọi thứ bạn cần để thiết lập và bắt đầu sử dụng iMac Pro mới. Tìm hiểu về các tính năng bảo mật và lưu trữ của iMac Pro, cách kết nối các thiết bị ngoại vi, thiết lập các bản sao lưu, sử dụng các ứng dụng đi kèm với iMac Pro của bạn, v.v.


2019-07-24T02:12:15-07:00

Thông tin cơ bản về iMac Pro - Apple Inc.

Apple Training and Certification - Mac Integration Grundlagen 10.8 artwork Mac Integration Grundlagen 10.8
Einbindung von Macs in ein auf Windows oder anderen Standards basierendes Netzwerk
Apple Training and Certification
Genre: Operating Systems
Publish Date: 06 August 2012
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Sie möchten einen Mac in ein vorhandenes Windows Netzwerk oder ein anderes standardbasiertes Netzwerk integrieren? Dann lesen Sie weiter. Wir erklären Ihnen, wie Sie Ihr System einrichten, damit Sie Netzwerkdienste wie Verzeichnisdienste, File-Sharing, Drucken, E-Mail und mehr optimal nutzen können.


2019-07-24T02:12:15-07:00

Mac Integration Grundlagen 10.8 - Apple Training and Certification

Apple Inc. - Hướng dẫn sử dụng Keynote cho iPad artwork Hướng dẫn sử dụng Keynote cho iPad
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 28 March 2019
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Dưới đây là mọi thứ bạn cần biết về Keynote cho iPad, ngay từ Apple. Hướng dẫn chính thức này sẽ giúp bạn tạo và cung cấp các bài thuyết trình đẹp mắt với hình động, ảnh, video, biểu đồ, hiệu ứng chuyển tiếp trang chiếu, v.v.


2019-07-24T02:12:15-07:00

Hướng dẫn sử dụng Keynote cho iPad - Apple Inc.

Apple Inc. - Efectos de Logic Pro X artwork Efectos de Logic Pro X
Apple Inc.
Genre: Digital Media
Publish Date: 22 January 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

En este manual de referencia se presentan los módulos de efectos incluidos con Logic Pro X y se incluyen descripciones detalladas de los controles y los parámetros de cada uno de ellos.


2019-07-24T02:12:15-07:00

Efectos de Logic Pro X - Apple Inc.

Apple Inc. - iOS 12 用 iPhone ユーザガイド artwork iOS 12 用 iPhone ユーザガイド
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 17 September 2018
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

この公式ガイドには、iPhone について知っておくべきことのすべてが詰まっています。iPhone の基本的な使いかたや iPhone に搭載された驚きの機能のすべてを説明している決定版のガイドです。


2019-07-24T02:12:15-07:00

iOS 12 用 iPhone ユーザガイド - Apple Inc.

Apple Inc. - Manuale Utente di iPhone per iOS 9.3 artwork Manuale Utente di iPhone per iOS 9.3
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 16 September 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Qui trovi tutto quello che hai bisogno di sapere su iPhone, in un comodo formato digitale. Conosci iPhone e scopri tutte le cose straordinarie che può realizzare, e come farlo. È il manuale completo per ottenere il massimo dal tuo nuovo iPhone, direttamente da Apple. Il Manuale Utente di iPhone è parte essenziale di qualsiasi libreria iBooks.


2019-07-24T02:12:15-07:00

Manuale Utente di iPhone per iOS 9.3 - Apple Inc.

Apple Inc. - Upute za uporabu iPhone uređaja za iOS 9.3 artwork Upute za uporabu iPhone uređaja za iOS 9.3
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 16 September 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Sadrži sve što trebate znati o iPhone uređaju, u prikladnom digitalnom formatu. Upoznajte iPhone i otkrijte sve čudesne stvari koje vam omogućava te kako ih koristiti. Ovo je potpuni priručnik tvrtke Apple za uporabu vašeg novog iPhone uređaja. Upute za uporabu iPhone uređaja su osnovni dio svake iBooks biblioteke.


2019-07-24T02:12:15-07:00

Upute za uporabu iPhone uređaja za iOS 9.3 - Apple Inc.

Apple Inc. - iPhone Príručka užívateľa pre iOS 8.4 artwork iPhone Príručka užívateľa pre iOS 8.4
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 17 September 2014
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

V tejto príručke nájdete všetky potrebné informácie o iPhone v praktickom digitálnom formáte. Spoznajte svoj iPhone a objavte všetky úžasné veci, ktoré dokáže. Vďaka tejto príručke, priamo od spoločnosti Apple, sa naučíte naplno využívať svoj iPhone. iPhone Príručka užívateľa by nemala chýbať v žiadnej knižnici iBooks.


2019-07-24T02:12:15-07:00

iPhone Príručka užívateľa pre iOS 8.4 - Apple Inc.

Apple Inc. - Keynote User Guide for iPad artwork Keynote User Guide for iPad
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 28 March 2019
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Here’s everything you need to know about Keynote for iPad, straight from Apple. This definitive guide helps you create and deliver polished presentations with animations, photos, videos, charts, slide transitions, and more.


2019-07-24T02:12:15-07:00

Keynote User Guide for iPad - Apple Inc.

Apple Inc. - Manual del usuario del iPod touch para iOS 9.3 artwork Manual del usuario del iPod touch para iOS 9.3
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 16 September 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

En este práctico manual en formato digital encontrará todo lo que necesita saber acerca del iPod touch. Conozca su iPod touch, descubra las extraordinarias cosas que puede hacer con él y sepa cómo hacerlas. Con esta completa guía, elaborada por Apple, logrará sacar el máximo partido a su nuevo dispositivo. El manual del usuario del iPod touch es un componente fundamental de cualquier biblioteca de iBooks.


2019-07-24T02:12:15-07:00

Manual del usuario del iPod touch para iOS 9.3 - Apple Inc.

Apple Inc. - Οδηγός χρήσης iPhone για iOS 8.4 artwork Οδηγός χρήσης iPhone για iOS 8.4
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 17 September 2014
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για το iPhone σε εύχρηστη ψηφιακή μορφή. Γνωρίστε το iPhone και ανακαλύψτε όλα τα εκπληκτικά πράγματα που μπορεί να κάνει και τον τρόπο για να τα κάνει. Αυτός είναι ο απόλυτος οδηγός για την πλήρη αξιοποίηση του νέου σας iPhone, απευθείας από την Apple. Ο Οδηγός χρήσης iPhone είναι απαραίτητος για κάθε βιβλιοθήκη iPhone.


2019-07-24T02:12:15-07:00

Οδηγός χρήσης iPhone για iOS 8.4 - Apple Inc.

Apple Inc. - iPhone lietošanas pamācība sistēmai iOS 8.4 artwork iPhone lietošanas pamācība sistēmai iOS 8.4
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 17 September 2014
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Šeit ir viss, kas jums jāzina par iPhone, ērtā elektroniskā formātā. Iepazīstiet iPhone tālruni, atklājiet visas apbrīnojamās lietas, ko ar to var izdarīt, un izmantojiet tās dzīvē. Tā ir visaptveroša pamācība, kas ļauj maksimāli efektīvi izmantot jūsu jaunā iPhone iespējas, tieši no kompānijas Apple. iPhone lietošanas pamācība ir neatņemama jebkuras iBooks bibliotēkas sastāvdaļa.


2019-07-24T02:12:15-07:00

iPhone lietošanas pamācība sistēmai iOS 8.4 - Apple Inc.

Apple Inc. - Manual do Usuário do iPod touch para iOS 8.4 artwork Manual do Usuário do iPod touch para iOS 8.4
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 17 September 2014
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Aqui você encontra tudo o que precisa saber sobre o iPod touch, em um prático formato digital. Conheça o iPod touch, descubra todas as coisas incríveis que ele pode fazer e como fazê-las. É o manual definitivo para obter o máximo do seu novo iPod touch, diretamente da Apple. O Manual do Usuário do iPod touch é uma parte essencial de qualquer biblioteca do iBooks.


2019-07-24T02:12:15-07:00

Manual do Usuário do iPod touch para iOS 8.4 - Apple Inc.

Apple Inc. - Manual do Utilizador do iPad para iOS 9.3 artwork Manual do Utilizador do iPad para iOS 9.3
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 16 September 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Eis tudo o que precisa de saber sobre o iPad, num prático formato digital. Conheça o iPad e descubra as fantásticas funcionalidades ao seu dispor e como usá-las. É um guia fundamental para aproveitar ao máximo o seu novo iPad, publicado pela Apple. O Manual do Utilizador do iPad é um elemento essencial de qualquer biblioteca do iBooks.


2019-07-24T02:12:15-07:00

Manual do Utilizador do iPad para iOS 9.3 - Apple Inc.

Apple Inc. - iPod touch-Benutzerhandbuch für iOS 8.4 artwork iPod touch-Benutzerhandbuch für iOS 8.4
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 17 September 2014
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Hier finden Sie alle Informationen, die Sie im Hinblick auf den iPod touch benötigen, im praktischen digitalen Format. Lernen Sie den iPod touch kennen und erkunden Sie, was Sie damit alles Großartiges tun können. Mit diesem Original-Apple-Handbuch erfahren Sie, wie Sie das Meiste aus Ihrem iPod touch herausholen. Das iPod touch-Benutzerhandbuch ist ein Muss für jede iBooks-Bibliothek.


2019-07-24T02:12:15-07:00

iPod touch-Benutzerhandbuch für iOS 8.4 - Apple Inc.

Apple Inc. - Příručka uživatele iPodu touch se systémem iOS 7.1 artwork Příručka uživatele iPodu touch se systémem iOS 7.1
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 22 October 2013
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Zde najdete vše, co potřebujete o iPodu touch vědět, v praktickém digitálním formátu. Seznamte se s iPodem touch a objevte, co všechno s ním dokážete a jak na to. Kompletní příručka, která vám umožní dostat z vašeho iPodu touch maximum – přímo od společnosti Apple. Tato příručka pro iPod touch je nepostradatelnou součástí každé knihovny iBooks.


2019-07-24T02:12:15-07:00

Příručka uživatele iPodu touch se systémem iOS 7.1 - Apple Inc.

Apple Inc. - Petunjuk Pengguna iPhone untuk iOS 9.3 artwork Petunjuk Pengguna iPhone untuk iOS 9.3
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 16 September 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Ini semua yang perlu Anda ketahui mengenai iPhone, dalam format digital yang praktis. Mengenal iPhone dan menemukan semua hal menakjubkan yang dapat dilakukannya, serta cara melakukannya. Petunjuk yang definitif untuk mendapatkan yang terbaik dari iPhone baru Anda, langsung dari Apple. Petunjuk Pengguna iPhone adalah bagian penting dari segala perpustakaan iBooks.


2019-07-24T02:12:15-07:00

Petunjuk Pengguna iPhone untuk iOS 9.3 - Apple Inc.

Apple Inc. - Logic Pro X Benutzerhandbuch artwork Logic Pro X Benutzerhandbuch
Apple Inc.
Genre: Digital Media
Publish Date: 19 January 2017
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Dieses Benutzerhandbuch beschreibt die Funktionen und Steuerelemente von Logic Pro X und erklärt, wie grundlegende und fortgeschrittene Aufgaben erfolgreich mit dem Programm gelöst werden.


2019-07-24T02:12:15-07:00

Logic Pro X Benutzerhandbuch - Apple Inc.

Apple Inc. - Aide Surfaces de contrôle artwork Aide Surfaces de contrôle
Apple Inc.
Genre: Digital Media
Publish Date: 22 January 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Cette référence documente l’usage de surfaces de contrôle avec Logic Pro X. Elle comprend des informations détaillées sur chaque appareil pris en charge.


2019-07-24T02:12:15-07:00

Aide Surfaces de contrôle - Apple Inc.

Apple Inc. - Referensdokumentet om driftsättning av iOS artwork Referensdokumentet om driftsättning av iOS
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 03 August 2018
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Den här referensen är avsedd för IT-administratörer som stöder iOS- och tvOS-enheter i sina nätverk. Den innehåller information om storskalig driftsättning av iPhone, iPad och Apple TV i företag och på utbildningsinstitutioner. Den förklarar säker driftsättning och hantering av iOS- och tvOS-enheter och integrering av dem i befintlig infrastruktur.


2019-07-24T02:12:15-07:00

Referensdokumentet om driftsättning av iOS - Apple Inc.

Apple Inc. - iPod touch-gebruikershandleiding voor iOS 9.3 artwork iPod touch-gebruikershandleiding voor iOS 9.3
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 16 September 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Hierin vindt u alles wat u moet weten over de iPod touch in een handige digitale vorm Leer de iPod touch kennen en ontdek wat voor fantastische dingen u ermee kunt doen. Dit is de ultieme gids van Apple zelf, waarmee u het beste uit uw nieuwe iPod touch haalt. De iPod touch-gebruikershandleiding mag in geen enkele iBooks-bibliotheek ontbreken


2019-07-24T02:12:15-07:00

iPod touch-gebruikershandleiding voor iOS 9.3 - Apple Inc.

Apple Inc. - iOS 12 用 iPod touch ユーザガイド artwork iOS 12 用 iPod touch ユーザガイド
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 17 September 2018
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

この公式ガイドには、iPod touch について知っておくべきことのすべてが詰まっています。iPod touch の基本的な使いかたや iPod touch に搭載された驚きの機能のすべてを説明している決定版のガイドです。


2019-07-24T02:12:15-07:00

iOS 12 用 iPod touch ユーザガイド - Apple Inc.

Apple Inc. - Apple Watchユーザガイド artwork Apple Watchユーザガイド
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 17 September 2018
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Apple WatchおよびiPhoneのApple Watch Appについて知っておく必要のあることは、Appleが作成したこのガイドにすべて書かれています。この最も信頼できるガイドは、Apple Watchを使い始めるときの手助けとなり、Apple Watchに搭載された数々のすばらしい機能を知るために役立ちます。


2019-07-24T02:12:15-07:00

Apple Watchユーザガイド - Apple Inc.

Apple Inc. - iOS – Håndbog om implementering artwork iOS – Håndbog om implementering
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 03 August 2018
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Denne håndbog er beregnet til it-administratorer, der understøtter iOS- og tvOS-enheder på deres netværk. Den indeholder oplysninger om implementering i stor skala af iPhone, iPad, og Apple TV i virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Den forklarer, hvordan det er muligt at implementere og administrere iOS- og tvOS-enheder sikkert og integrere dem i din eksisterende infrastruktur.


2019-07-24T02:12:15-07:00

iOS – Håndbog om implementering - Apple Inc.

Apple Inc. - Logic Pro X 音源 artwork Logic Pro X 音源
Apple Inc.
Genre: Digital Media
Publish Date: 22 January 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

このリファレンスでは、「Logic Pro X」に付属の仮想音源プラグインセットについて説明しています。これには、プラグインのコントロールやパラメータの詳しい説明が含まれます。


2019-07-24T02:12:15-07:00

Logic Pro X 音源 - Apple Inc.

Apple Inc. - Logic Pro X 效果 artwork Logic Pro X 效果
Apple Inc.
Genre: Digital Media
Publish Date: 22 January 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

本参考描述了 Logic Pro X 所附带的整套效果插件,其中包括对各种插件控制和参数的详细描述。


2019-07-24T02:12:15-07:00

Logic Pro X 效果 - Apple Inc.

Apple Inc. - Logic Pro X – Effekte artwork Logic Pro X – Effekte
Apple Inc.
Genre: Digital Media
Publish Date: 22 January 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

In dieser Referenz werden die mit Logic Pro X gelieferten Effekte und Plug-Ins sowie die zugehörigen Steuerelemente und Parameter ausführlich beschrieben.


2019-07-24T02:12:15-07:00

Logic Pro X – Effekte - Apple Inc.

Apple Inc. - Instrumentos de Logic Pro X artwork Instrumentos de Logic Pro X
Apple Inc.
Genre: Digital Media
Publish Date: 22 January 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Esta referencia documenta el conjunto de módulos de instrumentos virtuales contenidos en Logic Pro X, incluidas las descripciones detalladas de los parámetros y controles de los módulos.


2019-07-24T02:12:15-07:00

Instrumentos de Logic Pro X - Apple Inc.

Apple Inc. - Aide Utilitaire de réponse d’impulsion artwork Aide Utilitaire de réponse d’impulsion
Apple Inc.
Genre: Digital Media
Publish Date: 22 January 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Ce document de référence explique comment utiliser Utilitaire de réponse d’impulsion afin de créer des réponses d’impulsion pour l’effet de réverbération à convolution Space Designer inclus avec Logic Pro X et MainStage.


2019-07-24T02:12:15-07:00

Aide Utilitaire de réponse d’impulsion - Apple Inc.

Apple Inc. - Logic Pro X 使用手册 artwork Logic Pro X 使用手册
Apple Inc.
Genre: Digital Media
Publish Date: 19 January 2017
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

本使用手册描述了 Logic Pro X 的相关功能和控制,以及如何使用该应用程序来完成基本任务和高级任务。


2019-07-24T02:12:15-07:00

Logic Pro X 使用手册 - Apple Inc.

Apple Inc. - Logic Pro X Instrumente artwork Logic Pro X Instrumente
Apple Inc.
Genre: Digital Media
Publish Date: 22 January 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

In dieser Referenz werden die mit Logic Pro X gelieferten virtuellen Instrument-Plug-Ins beschrieben. Hierzu gehören auch detaillierte Beschreibungen von Plug-In-Steuerungen und -Parametern.


2019-07-24T02:12:15-07:00

Logic Pro X Instrumente - Apple Inc.

Apple Inc. - MacBook Pro Essentials artwork MacBook Pro Essentials
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 09 March 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

MacBook Pro Essentials provides everything you need to quickly set up and start using your new MacBook Pro. Learn about the hardware, as well as how to connect to Wi-Fi, share information, use the apps that come with your MacBook Pro, and more.


2019-07-24T02:12:15-07:00

MacBook Pro Essentials - Apple Inc.

Apple Inc. - iPad User Guide for iOS 11.4 artwork iPad User Guide for iOS 11.4
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 19 September 2017
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Here’s everything you need to know about iPad. Get to know iPad and discover all the amazing things it can do, and how to do them. It’s the definitive guide for getting the most from your new iPad, straight from Apple. The iPad User Guide is an essential part of any iBooks library.


2019-07-24T02:12:15-07:00

iPad User Guide for iOS 11.4 - Apple Inc.

Apple Inc. - Apple Watch User Guide artwork Apple Watch User Guide
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 17 September 2018
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Here’s everything you need to know about Apple Watch and the Apple Watch app on iPhone, straight from Apple. This definitive guide helps you get started using Apple Watch and discover all the amazing things it can do.


2019-07-24T02:12:15-07:00

Apple Watch User Guide - Apple Inc.

Apple Inc. - Thông tin cơ bản về MacBook Pro artwork Thông tin cơ bản về MacBook Pro
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 09 March 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Thông tin cơ bản về MacBook Pro cung cấp mọi thứ bạn cần để thiết lập nhanh và bắt đầu sử dụng MacBook Pro mới. Tìm hiểu về phần cứng, cũng như cách kết nối vào Wi-Fi, chia sẻ thông tin, sử dụng các ứng dụng đi kèm với MacBook Pro của bạn, v.v.


2019-07-24T02:12:15-07:00

Thông tin cơ bản về MacBook Pro - Apple Inc.

Apple Inc. - MacBook Essentials artwork MacBook Essentials
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 09 April 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

MacBook Essentials provides all the information you need to set up and start using your new MacBook. Learn about the hardware and included apps, plus tips to help you get the most out of your MacBook and macOS.


2019-07-24T02:12:15-07:00

MacBook Essentials - Apple Inc.

Apple Inc. - Hướng dẫn sử dụng Pages cho iPhone artwork Hướng dẫn sử dụng Pages cho iPhone
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 28 March 2019
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Dưới đây là mọi thứ bạn cần biết về Pages cho iPhone, ngay từ Apple. Hướng dẫn chính thức này sẽ giúp bạn tạo các tài liệu đẹp cũng như các sách tương tác có ảnh, thư viện, biểu đồ, hình có thể tùy chỉnh, v.v.


2019-07-24T02:12:15-07:00

Hướng dẫn sử dụng Pages cho iPhone - Apple Inc.

Apple Inc. - Xsan 5 Guide artwork Xsan 5 Guide
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 13 September 2016
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Xsan combines RAID arrays into large, easy-to-expand volumes of storage that clients use like local disks, but which are actually shared over a high-speed Fibre Channel fabric or a Distributed LAN Client (DLC) connection. This guide describes how to set up and manage an Xsan 5 storage area network (SAN).


2019-07-24T02:12:15-07:00

Xsan 5 Guide - Apple Inc.

Apple Inc. - iPhone User Guide for iOS 11.4 artwork iPhone User Guide for iOS 11.4
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 19 September 2017
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Here’s everything you need to know about iPhone. Get to know iPhone and discover all the amazing things it can do, and how to do them. It’s the definitive guide for getting the most from your new iPhone, straight from Apple. The iPhone User Guide is an essential part of any iBooks library.


2019-07-24T02:12:15-07:00

iPhone User Guide for iOS 11.4 - Apple Inc.

Apple Inc. - iPhone User Guide For iOS 7.1 artwork iPhone User Guide For iOS 7.1
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 10 March 2014
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Here's everything you need to know about iPhone, in a handy digital format. Get to know iPhone and discover all the amazing things it can do, and how to do them. It's the definitive guide for getting the most from your new iPhone, straight from Apple. The iPhone User Guide covers iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, and iPhone 4. It's an essential part of any iBooks library.


2019-07-24T02:12:15-07:00

iPhone User Guide For iOS 7.1 - Apple Inc.

Apple Inc. - iPhone User Guide for iOS 10.3 artwork iPhone User Guide for iOS 10.3
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 13 September 2016
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Here's everything you need to know about iPhone, in a handy digital format. Get to know iPhone and discover all the amazing things it can do, and how to do them. It's the definitive guide for getting the most from your new iPhone, straight from Apple. The iPhone User Guide is an essential part of any iBooks library.


2019-07-24T02:12:15-07:00

iPhone User Guide for iOS 10.3 - Apple Inc.

Apple Inc. - Hướng dẫn sử dụng Keynote cho iPhone artwork Hướng dẫn sử dụng Keynote cho iPhone
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 28 March 2019
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Dưới đây là mọi thứ bạn cần biết về Keynote cho iPhone, ngay từ Apple. Hướng dẫn chính thức này sẽ giúp bạn tạo và cung cấp các bài thuyết trình đẹp mắt với hình động, ảnh, video, biểu đồ, hiệu ứng chuyển tiếp trang chiếu, v.v.


2019-07-24T02:12:15-07:00

Hướng dẫn sử dụng Keynote cho iPhone - Apple Inc.

Apple Education - AP® Computer Science Principles with Swift artwork AP® Computer Science Principles with Swift
Xcode 10
Apple Education
Genre: Computers
Publish Date: 19 July 2019
Publisher: Apple Inc. - Education
Seller: iTunes S.a.r.l.

AP® Computer Science Principles with Swift is designed for high school students who are new to coding. Its goal is to help students build a solid foundation in programming using Swift as the language, while highlighting key computing concepts. Throughout the course, students get practical experience with the tools and techniques needed to build basic iOS apps from scratch. At the same time, they'll gain experience with a new way of thinking that can be applied and understood through everyday scenarios. They’ll also learn user interface design principles, which are fundamental to programming and making great apps.


2019-07-24T02:12:15-07:00

AP® Computer Science Principles with Swift - Apple Education

Apple Inc. - Pages User Guide for iPhone artwork Pages User Guide for iPhone
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 28 March 2019
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Here’s everything you need to know about Pages for iPhone, straight from Apple. This definitive guide helps you create beautiful documents and interactive books with photos, galleries, charts, customizable shapes, and much more.


2019-07-24T02:12:15-07:00

Pages User Guide for iPhone - Apple Inc.

Apple Inc. - Keynote User Guide for iPhone artwork Keynote User Guide for iPhone
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 28 March 2019
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Here’s everything you need to know about Keynote for iPhone, straight from Apple. This definitive guide helps you create and deliver polished presentations with animations, photos, videos, charts, slide transitions, and more.


2019-07-24T02:12:15-07:00

Keynote User Guide for iPhone - Apple Inc.

Apple Inc. - iPod touch User Guide for iOS 8.4 artwork iPod touch User Guide for iOS 8.4
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 17 September 2014
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Here's everything you need to know about iPod touch, in a handy digital format. Get to know iPod touch and discover all the amazing things it can do, and how to do them. It's the definitive guide for getting the most from your new iPod touch, straight from Apple. The iPod touch User Guide is an essential part of any iBooks library.


2019-07-24T02:12:15-07:00

iPod touch User Guide for iOS 8.4 - Apple Inc.

Apple Inc. - Logic Pro X User Guide artwork Logic Pro X User Guide
Apple Inc.
Genre: Digital Media
Publish Date: 19 January 2017
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

This user guide documents the features and controls of Logic Pro X, and describes how to accomplish both basic and advanced tasks using the application.


2019-07-24T02:12:15-07:00

Logic Pro X User Guide - Apple Inc.

Apple Inc. - Compressor User Guide artwork Compressor User Guide
Apple Inc.
Genre: Digital Media
Publish Date: 21 March 2019
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Here’s everything you need to know about the features and controls of Compressor, in a handy digital format. Get to know Compressor and learn how to accomplish both basic and advanced tasks. It’s the definitive guide to Compressor, straight from Apple.


2019-07-24T02:12:15-07:00

Compressor User Guide - Apple Inc.

Apple Inc. - iOS 9.3 用 iPhone ユーザガイド artwork iOS 9.3 用 iPhone ユーザガイド
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 16 September 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

iPhone について知っておく必要のあることは、すべてこの小さな eBook に書かれています。iPhone がどんなものなのか、そして iPhone でできる数々のすばらしいことやそれらの操作方法が分かります。新しい iPhone の魅力のすべてが語られている、Apple が作成した最も信頼できるガイドです。「iPhone ユーザガイド」は iBooks ライブラリに欠かせない 1 冊です。


2019-07-24T02:12:15-07:00

iOS 9.3 用 iPhone ユーザガイド - Apple Inc.

Apple Inc. - macOS-Implementierung: Referenz artwork macOS-Implementierung: Referenz
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 08 April 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Dieses Referenzhandbuch ist für IT-Administratoren gedacht, die Mac-Computer in ihren Netzwerken unterstützen. Es enthält Informationen über große Implementierungen von Mac-Computern und Apple TV in Unternehmen und Bildungseinrichtungen. Es erläutert, wie Mac-Computer und Apple TV sicher bereitgestellt, verwaltet und in Ihre vorhandene Infrastruktur integriert werden.


2019-07-24T02:12:15-07:00

macOS-Implementierung: Referenz - Apple Inc.

Apple Inc. - iPod touch User Guide for iOS 10.3 artwork iPod touch User Guide for iOS 10.3
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 13 September 2016
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Here's everything you need to know about iPod touch, in a handy digital format. Get to know iPod touch and discover all the amazing things it can do, and how to do them. It's the definitive guide for getting the most from your new iPod touch, straight from Apple. The iPod touch User Guide is an essential part of any iBooks library.


2019-07-24T02:12:15-07:00

iPod touch User Guide for iOS 10.3 - Apple Inc.

Apple Inc. - Thông tin cơ bản về MacBook Air artwork Thông tin cơ bản về MacBook Air
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 08 November 2018
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Thông tin cơ bản về MacBook Air (dành cho các kiểu máy có màn hình Retina) cung cấp mọi thứ bạn cần để thiết lập nhanh và bắt đầu sử dụng MacBook Air mới và các ứng dụng kèm theo. Tìm hiểu về phần cứng và các ứng dụng kèm theo, cũng như thiết lập Touch ID để bạn có thể mở khóa máy Mac nhanh chóng và hoàn tất các giao dịch mua trực tuyến dễ dàng với Apple Pay.


2019-07-24T02:12:15-07:00

Thông tin cơ bản về MacBook Air - Apple Inc.

Apple Inc. - Apple Style Guide artwork Apple Style Guide
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 01 February 2017
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

This book provides editorial guidelines for text in Apple materials. Apple developers and third-party developers should follow this guide for customer-facing text.


2019-07-24T02:12:15-07:00

Apple Style Guide - Apple Inc.

Apple Inc. - Motion User Guide artwork Motion User Guide
Apple Inc.
Genre: Digital Media
Publish Date: 15 November 2018
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Here’s everything you need to know about the features and controls in Motion, a powerful, but easy-to-use motion-graphics application from Apple that lets you create stunning animated titles and visual effects in real time. Motion is the perfect companion for Final Cut Pro X—build titles, bumpers, transitions, and dazzling effects in Motion, then publish them directly to Final Cut Pro. This is the definitive guide to Motion, in a handy digital format, straight from Apple.


2019-07-24T02:12:15-07:00

Motion User Guide - Apple Inc.

Apple Inc. - Khái niệm cơ bản về MacBook artwork Khái niệm cơ bản về MacBook
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 09 April 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Thông tin cơ bản về MacBook cung cấp tất cả thông tin bạn cần để thiết lập và bắt đầu sử dụng MacBook mới. Tìm hiểu về phần cứng và các ứng dụng kèm theo, cùng với các mẹo để giúp bạn khai thác tối đa MacBook và macOS.


2019-07-24T02:12:15-07:00

Khái niệm cơ bản về MacBook - Apple Inc.

Apple Inc. - Hướng dẫn sử dụng Numbers cho iPad artwork Hướng dẫn sử dụng Numbers cho iPad
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 28 March 2019
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Dưới đây là mọi thứ bạn cần biết về Numbers cho iPad, ngay từ Apple. Hướng dẫn chính thức này sẽ giúp bạn tạo các bảng tính ngăn nắp bằng cách sử dụng các bảng, biểu đồ, công thức, v.v.


2019-07-24T02:12:15-07:00

Hướng dẫn sử dụng Numbers cho iPad - Apple Inc.

Apple Inc. - Hướng dẫn sử dụng Pages cho iPad artwork Hướng dẫn sử dụng Pages cho iPad
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 28 March 2019
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Dưới đây là mọi thứ bạn cần biết về Pages cho iPad, ngay từ Apple. Hướng dẫn chính thức này sẽ giúp bạn tạo các tài liệu đẹp cũng như các sách tương tác có ảnh, thư viện, biểu đồ, hình có thể tùy chỉnh, v.v.


2019-07-24T02:12:15-07:00

Hướng dẫn sử dụng Pages cho iPad - Apple Inc.

Apple Inc. - Numbers User Guide for iPhone artwork Numbers User Guide for iPhone
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 28 March 2019
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Here’s everything you need to know about Numbers for iPhone, straight from Apple. This definitive guide helps you create organized spreadsheets using tables, charts, formulas, and more.


2019-07-24T02:12:15-07:00

Numbers User Guide for iPhone - Apple Inc.

Apple Inc. - Final Cut Pro X User Guide artwork Final Cut Pro X User Guide
Apple Inc.
Genre: Digital Media
Publish Date: 21 March 2019
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Here’s everything you need to know about Final Cut Pro X, straight from Apple. This definitive guide helps you get to know the features and controls in Final Cut Pro X, and learn how to accomplish both basic and advanced tasks using the app.


2019-07-24T02:12:15-07:00

Final Cut Pro X User Guide - Apple Inc.

Apple Inc. - iPhone User Guide for iOS 8.4 artwork iPhone User Guide for iOS 8.4
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 17 September 2014
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Here's everything you need to know about iPhone, in a handy digital format. Get to know iPhone and discover all the amazing things it can do, and how to do them. It's the definitive guide for getting the most from your new iPhone, straight from Apple. The iPhone User Guide is an essential part of any iBooks library.


2019-07-24T02:12:15-07:00

iPhone User Guide for iOS 8.4 - Apple Inc.

Apple Inc. - iPad User Guide for iOS 8.4 artwork iPad User Guide for iOS 8.4
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 17 September 2014
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Here's everything you need to know about iPad, in a handy digital format. Get to know iPad and discover all the amazing things it can do, and how to do them. It's the definitive guide for getting the most from your new iPad, straight from Apple. The iPad User Guide is an essential part of any library for iPad 2, iPad Air, and iPad mini users.


2019-07-24T02:12:15-07:00

iPad User Guide for iOS 8.4 - Apple Inc.

Apple Inc. - iPad User Guide For iOS 7.1 artwork iPad User Guide For iOS 7.1
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 10 March 2014
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Here's everything you need to know about iPad, in a handy format. Get to know iPad and discover all the amazing things it can do, and how to do them. It's the definitive guide for getting the most from your new iPad, straight from Apple. The iPad User Guide covers iPad mini, iPad Air, iPad 2, and iPad.


2019-07-24T02:12:15-07:00

iPad User Guide For iOS 7.1 - Apple Inc.

Apple Inc. - iMac Essentials artwork iMac Essentials
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 14 October 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

iMac Essentials provides everything you need to set up and start using your new iMac. Learn how to turn on and use your mouse and keyboard, as well as how to connect to Wi-Fi, use the apps that came with your iMac, and much more.


2019-07-24T02:12:15-07:00

iMac Essentials - Apple Inc.

Apple Inc. - Hướng dẫn sử dụng Keynote cho máy Mac artwork Hướng dẫn sử dụng Keynote cho máy Mac
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 28 March 2019
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Dưới đây là mọi thứ bạn cần biết về Keynote cho máy Mac, ngay từ Apple. Hướng dẫn chính thức này sẽ giúp bạn tạo và cung cấp các bài thuyết trình đẹp mắt với hình động, ảnh, video, biểu đồ, hiệu ứng chuyển tiếp trang chiếu, v.v.


2019-07-24T02:12:15-07:00

Hướng dẫn sử dụng Keynote cho máy Mac - Apple Inc.

Apple Inc. - Hướng dẫn sử dụng Numbers cho Mac artwork Hướng dẫn sử dụng Numbers cho Mac
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 28 March 2019
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Dưới đây là mọi thứ bạn cần biết về Numbers cho Mac, ngay từ Apple. Hướng dẫn chính thức này sẽ giúp bạn tạo các bảng tính ngăn nắp bằng cách sử dụng các bảng, biểu đồ, công thức, v.v.


2019-07-24T02:12:15-07:00

Hướng dẫn sử dụng Numbers cho Mac - Apple Inc.

Apple Inc. - Hướng dẫn sử dụng Pages cho máy Mac artwork Hướng dẫn sử dụng Pages cho máy Mac
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 28 March 2019
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Dưới đây là mọi thứ bạn cần biết về Pages cho máy Mac, ngay từ Apple. Hướng dẫn chính thức này sẽ giúp bạn tạo các tài liệu đẹp cũng như các sách tương tác có ảnh, thư viện, biểu đồ, hình có thể tùy chỉnh, v.v.


2019-07-24T02:12:15-07:00

Hướng dẫn sử dụng Pages cho máy Mac - Apple Inc.

Apple Inc. - Numbers User Guide for iPad artwork Numbers User Guide for iPad
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 28 March 2019
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Here’s everything you need to know about Numbers for iPad, straight from Apple. This definitive guide helps you create organized spreadsheets using tables, charts, formulas, and more.


2019-07-24T02:12:15-07:00

Numbers User Guide for iPad - Apple Inc.

Apple Inc. - Référence pour le déploiement macOS artwork Référence pour le déploiement macOS
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 08 April 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Ce document de référence s’adresse aux administrateurs informatiques prenant en charge des ordinateurs Mac sur leurs réseaux. Il fournit des informations sur le déploiement à grande échelle d’ordinateurs Mac et d’Apple TV dans les entreprises et les établissements d’enseignement. Il explique comment déployer et gérer en toute sécurité des ordinateurs Mac et des Apple TV, et comment les intégrer à votre infrastructure existante.


2019-07-24T02:12:15-07:00

Référence pour le déploiement macOS - Apple Inc.

Apple Inc. - Petunjuk Pengguna iPod touch untuk iOS 9.3 artwork Petunjuk Pengguna iPod touch untuk iOS 9.3
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 16 September 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Ini semua yang perlu Anda ketahui mengenai iPod touch, dalam format digital yang praktis. Mengenal iPod touch dan menemukan semua hal menakjubkan yang dapat dilakukannya, serta cara melakukannya. Petunjuk yang definitif untuk mendapatkan yang terbaik dari iPod touch baru Anda, langsung dari Apple. Petunjuk Pengguna iPod touch adalah bagian penting dari segala perpustakaan iBooks.


2019-07-24T02:12:15-07:00

Petunjuk Pengguna iPod touch untuk iOS 9.3 - Apple Inc.

Apple Inc. - Pages User Guide for Mac artwork Pages User Guide for Mac
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 28 March 2019
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Here’s everything you need to know about Pages for Mac, straight from Apple. This definitive guide helps you create beautiful documents and interactive books with photos, galleries, charts, customizable shapes, and much more.


2019-07-24T02:12:15-07:00

Pages User Guide for Mac - Apple Inc.


view: 735

Shop Nike

Lightbulbs Direct

Cruisedirect

2013 Copyright © Techhap.com Mobile version 2015 | PeterLife & company World news today. Popular science publications online. The best manufacturers in the world. Products for industrial purposes. News of science and technology. Encyclopedic articles. Photos and videos. Science History. Promotion of manufacturers sites. Industrial goods. Display of goods stores online. | Terms of use Link at is mandatory if site materials are using fully or particulary. | Skimlinks helps publishers monetize editorial content through automated affiliate links for products. News: Affiliate programm. | Script Nevius. | Site Public Relations 1PS. | Hosting: Valuehost.
Yandex.ru