Vietnam computers, internet books

2019-04-26T04:26:53-07:00

Hướng dẫn sử dụng iPhone cho iOS 12.2 - Apple Inc.

Apple Inc. - Hướng dẫn sử dụng iPhone cho iOS 11.4 artwork Hướng dẫn sử dụng iPhone cho iOS 11.4
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 19 September 2017
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Sau đây là mọi thứ bạn cần biết về iPhone. Tìm hiểu về iPhone và khám phá tất cả những điều tuyệt vời mà thiết bị có thể làm được và cách thực hiện. Đây là hướng dẫn chính thức để bạn khai thác tối đa các tính năng của iPhone mới, trực tiếp từ Apple. Hướng dẫn sử dụng iPhone là một phần quan trọng của bất kỳ thư viện iBooks nào.


2019-04-26T04:26:53-07:00

Hướng dẫn sử dụng iPhone cho iOS 11.4 - Apple Inc.

Apple Inc. - Hướng dẫn sử dụng Apple Watch artwork Hướng dẫn sử dụng Apple Watch
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 17 September 2018
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Đây là mọi thông tin bạn cần biết về Apple Watch và ứng dụng Apple Watch trên Apple iPhone, trực tiếp từ Apple. Bản hướng dẫn chính thức này giúp bạn bắt đầu sử dụng Apple Watch và khám phá tất cả những điều tuyệt vời mà thiết bị này có thể thực hiện.


2019-04-26T04:26:53-07:00

Hướng dẫn sử dụng Apple Watch - Apple Inc.

Apple Inc. - Hướng dẫn Sử dụng iPhone cho iOS 8.4 artwork Hướng dẫn Sử dụng iPhone cho iOS 8.4
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 17 September 2014
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Đây là mọi thứ mà bạn cần biết về iPhone, dưới định dạng kỹ thuật số tiện dụng. Tìm hiểu iPhone và khám phá tất cả những điều thú vị mà iPhone có thể thực hiện và cách thực hiện những điều đó. Đó là hướng dẫn chính thức giúp tận dụng tối đa các chức năng của iPhone mới của bạn, trực tiếp từ Apple. Hướng dẫn Sử dụng iPhone là một phần cần thiết của bất kỳ thư viện iBooks nào.


2019-04-26T04:26:53-07:00

Hướng dẫn Sử dụng iPhone cho iOS 8.4 - Apple Inc.

Apple Inc. - Hướng dẫn sử dụng iPad cho iOS 12.2 artwork Hướng dẫn sử dụng iPad cho iOS 12.2
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 17 September 2018
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Dưới đây là mọi thứ bạn cần biết về iPad, ngay từ Apple. Hướng dẫn chính thức này sẽ giúp bạn bắt đầu sử dụng iPad và khám phá tất cả những điều kỳ diệu mà thiết bị này có thể thực hiện.


2019-04-26T04:26:53-07:00

Hướng dẫn sử dụng iPad cho iOS 12.2 - Apple Inc.

Apple Inc. - iPhone User Guide for iOS 12.2 artwork iPhone User Guide for iOS 12.2
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 17 September 2018
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Here’s everything you need to know about iPhone, straight from Apple. This definitive guide helps you get started using iPhone and discover all the amazing things it can do.


2019-04-26T04:26:53-07:00

iPhone User Guide for iOS 12.2 - Apple Inc.

Apple Inc. - Hướng dẫn sử dụng iPhone cho iOS 10.3 artwork Hướng dẫn sử dụng iPhone cho iOS 10.3
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 13 September 2016
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Đây là mọi thứ mà bạn cần biết về iPhone, dưới định dạng kỹ thuật số tiện dụng. Tìm hiểu iPhone và khám phá tất cả những điều thú vị mà iPhone có thể thực hiện và cách thực hiện những điều đó. Đó là hướng dẫn chính thức giúp tận dụng tối đa các chức năng của iPhone mới của bạn, trực tiếp từ Apple. Hướng dẫn Sử dụng iPhone là một phần cần thiết của bất kỳ thư viện iBooks nào.


2019-04-26T04:26:53-07:00

Hướng dẫn sử dụng iPhone cho iOS 10.3 - Apple Inc.

Apple Inc. - Hướng dẫn Sử dụng iPhone cho iOS 9.3 artwork Hướng dẫn Sử dụng iPhone cho iOS 9.3
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 16 September 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Đây là mọi thứ mà bạn cần biết về iPhone, dưới định dạng kỹ thuật số tiện dụng. Tìm hiểu iPhone và khám phá tất cả những điều thú vị mà iPhone có thể thực hiện và cách thực hiện những điều đó. Đó là hướng dẫn chính thức giúp tận dụng tối đa các chức năng của iPhone mới của bạn, trực tiếp từ Apple. Hướng dẫn Sử dụng iPhone là một phần cần thiết của bất kỳ thư viện iBooks nào.


2019-04-26T04:26:53-07:00

Hướng dẫn Sử dụng iPhone cho iOS 9.3 - Apple Inc.

Apple Inc. - Hướng dẫn Sử dụng iPad cho iOS 9.3 artwork Hướng dẫn Sử dụng iPad cho iOS 9.3
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 16 September 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Sau đây là mọi thứ mà bạn cần biết về iPad, dưới định dạng kỹ thuật số tiện dụng. Tìm hiểu về iPad và khám phá tất cả những điều tuyệt vời mà thiết bị này có thể làm và cách thực hiện. Đây là hướng dẫn chính thức để giúp bạn tận dụng tối đa các chức năng của iPad mới, trực tiếp từ Apple. Hướng dẫn Sử dụng iPad là một phần cần thiết của bất kỳ thư viện iBooks nào.


2019-04-26T04:26:53-07:00

Hướng dẫn Sử dụng iPad cho iOS 9.3 - Apple Inc.

Apple Inc. - The Swift Programming Language (Swift 5.0) artwork The Swift Programming Language (Swift 5.0)
Apple Inc.
Genre: Programming
Publish Date: 02 June 2014
Publisher: Apple Inc.
Seller: iTunes S.a.r.l.

Swift is a programming language for creating iOS, macOS, watchOS, and tvOS apps. Swift builds on the best of C and Objective-C, without the constraints of C compatibility. Swift adopts safe programming patterns and adds modern features to make programming easier, more flexible, and more fun. Swift’s clean slate, backed by the mature and much-loved Cocoa and Cocoa Touch frameworks, is an opportunity to reimagine how software development works. This book provides: - A tour of the language. - A detailed guide delving into each language feature. - A formal reference for the language.


2019-04-26T04:26:53-07:00

The Swift Programming Language (Swift 5.0) - Apple Inc.

Apple Inc. - iPod touch User Guide for iOS 12.2 artwork iPod touch User Guide for iOS 12.2
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 17 September 2018
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Here’s everything you need to know about iPod touch, straight from Apple. This definitive guide helps you get started using iPod touch and discover all the amazing things it can do.


2019-04-26T04:26:53-07:00

iPod touch User Guide for iOS 12.2 - Apple Inc.

Apple Inc. - iPad User Guide for iOS 12.2 artwork iPad User Guide for iOS 12.2
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 17 September 2018
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Here’s everything you need to know about iPad, straight from Apple. This definitive guide helps you get started using iPad and discover all the amazing things it can do.


2019-04-26T04:26:53-07:00

iPad User Guide for iOS 12.2 - Apple Inc.

Apple Inc. - Hướng dẫn Sử dụng iPad cho iOS 8.4 artwork Hướng dẫn Sử dụng iPad cho iOS 8.4
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 17 September 2014
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Sau đây là mọi thứ mà bạn cần biết về iPad, dưới định dạng kỹ thuật số tiện dụng. Tìm hiểu iPad và khám phá tất cả những điều thú vị mà thiết bị này có thể thực hiện và cách thức. Đây là hướng dẫn chính thức để giúp bạn tận dụng tối đa các chức năng của iPad mới, trực tiếp từ Apple. Hướng dẫn Sử dụng iPad là một phần thiết yếu của bất kỳ thư viện nào dành cho người dùng iPad 2, iPad Air và iPad mini.


2019-04-26T04:26:53-07:00

Hướng dẫn Sử dụng iPad cho iOS 8.4 - Apple Inc.

Apple Inc. - Hướng dẫn sử dụng Keynote cho iPhone artwork Hướng dẫn sử dụng Keynote cho iPhone
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 03 April 2019
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Dưới đây là mọi thứ bạn cần biết về Keynote cho iPhone, ngay từ Apple. Hướng dẫn chính thức này sẽ giúp bạn tạo và cung cấp các bài thuyết trình đẹp mắt với hình động, ảnh, video, biểu đồ, hiệu ứng chuyển tiếp trang chiếu, v.v.


2019-04-26T04:26:53-07:00

Hướng dẫn sử dụng Keynote cho iPhone - Apple Inc.

Apple Inc. - Hướng dẫn sử dụng Keynote cho máy Mac artwork Hướng dẫn sử dụng Keynote cho máy Mac
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 03 April 2019
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Dưới đây là mọi thứ bạn cần biết về Keynote cho máy Mac, ngay từ Apple. Hướng dẫn chính thức này sẽ giúp bạn tạo và cung cấp các bài thuyết trình đẹp mắt với hình động, ảnh, video, biểu đồ, hiệu ứng chuyển tiếp trang chiếu, v.v.


2019-04-26T04:26:53-07:00

Hướng dẫn sử dụng Keynote cho máy Mac - Apple Inc.

Apple Inc. - Hướng dẫn sử dụng Pages cho iPhone artwork Hướng dẫn sử dụng Pages cho iPhone
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 03 April 2019
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Dưới đây là mọi thứ bạn cần biết về Pages cho iPhone, ngay từ Apple. Hướng dẫn chính thức này sẽ giúp bạn tạo các tài liệu đẹp cũng như các sách tương tác có ảnh, thư viện, biểu đồ, hình có thể tùy chỉnh, v.v.


2019-04-26T04:26:53-07:00

Hướng dẫn sử dụng Pages cho iPhone - Apple Inc.

Apple Inc. - Hướng dẫn sử dụng Numbers cho iPhone artwork Hướng dẫn sử dụng Numbers cho iPhone
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 03 April 2019
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Dưới đây là mọi thứ bạn cần biết về Numbers cho iPhone, ngay từ Apple. Hướng dẫn chính thức này sẽ giúp bạn tạo các bảng tính ngăn nắp bằng cách sử dụng các bảng, biểu đồ, công thức, v.v.


2019-04-26T04:26:53-07:00

Hướng dẫn sử dụng Numbers cho iPhone - Apple Inc.

Apple Inc. - MacBook Pro Essentials artwork MacBook Pro Essentials
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 09 March 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

MacBook Pro Essentials provides everything you need to quickly set up and start using your new MacBook Pro. Learn about the hardware, as well as how to connect to Wi-Fi, share information, use the apps that come with your MacBook Pro, and more.


2019-04-26T04:26:53-07:00

MacBook Pro Essentials - Apple Inc.

Apple Inc. - iOS 11.4 用 iPhone ユーザガイド artwork iOS 11.4 用 iPhone ユーザガイド
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 19 September 2017
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

ここには、iPhone について知っておくべきことのすべてが詰まっています。iPhone の基本的な使いかたや iPhone に搭載された驚きの機能のすべて、そして各機能を使いこなす方法を説明しています。新しい iPhone を最大限に活用するための決定版の公式ガイドです。「iPhone ユーザガイド」は iBooks ライブラリに欠かせない 1 冊です。


2019-04-26T04:26:53-07:00

iOS 11.4 用 iPhone ユーザガイド - Apple Inc.

Apple Inc. - Hướng dẫn sử dụng Numbers cho máy Mac artwork Hướng dẫn sử dụng Numbers cho máy Mac
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 03 April 2019
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Dưới đây là mọi thứ bạn cần biết về Numbers cho máy Mac, ngay từ Apple. Hướng dẫn chính thức này sẽ giúp bạn tạo các bảng tính ngăn nắp bằng cách sử dụng các bảng, biểu đồ, công thức, v.v.


2019-04-26T04:26:53-07:00

Hướng dẫn sử dụng Numbers cho máy Mac - Apple Inc.

Apple Inc. - Hướng dẫn sử dụng Apple Watch artwork Hướng dẫn sử dụng Apple Watch
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 23 April 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Đây là mọi thông tin bạn cần biết về Apple Watch và ứng dụng Apple Watch trên iPhone. Sử dụng hướng dẫn này để tìm hiểu về tất cả những điều thú vị mà Apple Watch có thể làm được, cũng như cách thực hiện. Đó là hướng dẫn chính thức giúp tận dụng tối đa các chức năng của Apple Watch mới của bạn, trực tiếp từ Apple.


2019-04-26T04:26:53-07:00

Hướng dẫn sử dụng Apple Watch - Apple Inc.

Apple Inc. - Apple Watch User Guide artwork Apple Watch User Guide
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 23 April 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Here’s everything you need to know about Apple Watch and the Apple Watch app on iPhone. Use this guide to learn about all the amazing things Apple Watch can do, and how to do them. It’s the definitive guide for getting the most from your new Apple Watch, straight from Apple.


2019-04-26T04:26:53-07:00

Apple Watch User Guide - Apple Inc.

Apple Inc. - Thông tin cơ bản về MacBook Pro artwork Thông tin cơ bản về MacBook Pro
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 27 October 2016
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Thông tin cơ bản về MacBook Pro (dành cho các kiểu máy có cổng Thunderbolt 3) cung cấp mọi thứ bạn cần để thiết lập nhanh và bắt đầu sử dụng MacBook Pro mới và các ứng dụng kèm theo. Trên các kiểu máy có Touch Bar, hãy tìm hiểu về các phím tắt và công cụ hữu ích ở ngay dưới đầu ngón tay của bạn trên Touch Bar và thiết lập Touch ID để bạn có thể mở khóa máy Mac một cách nhanh chóng.


2019-04-26T04:26:53-07:00

Thông tin cơ bản về MacBook Pro - Apple Inc.

Apple Inc. - Thông tin cơ bản về MacBook Pro artwork Thông tin cơ bản về MacBook Pro
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 09 March 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Thông tin cơ bản về MacBook Pro cung cấp mọi thứ bạn cần để thiết lập nhanh và bắt đầu sử dụng MacBook Pro mới. Tìm hiểu về phần cứng, cũng như cách kết nối vào Wi-Fi, chia sẻ thông tin, sử dụng các ứng dụng đi kèm với MacBook Pro của bạn, v.v.


2019-04-26T04:26:53-07:00

Thông tin cơ bản về MacBook Pro - Apple Inc.

Apple Inc. - iPhone User Guide for iOS 11.4 artwork iPhone User Guide for iOS 11.4
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 19 September 2017
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Here’s everything you need to know about iPhone. Get to know iPhone and discover all the amazing things it can do, and how to do them. It’s the definitive guide for getting the most from your new iPhone, straight from Apple. The iPhone User Guide is an essential part of any iBooks library.


2019-04-26T04:26:53-07:00

iPhone User Guide for iOS 11.4 - Apple Inc.

Apple Inc. - Hướng dẫn sử dụng Keynote cho iPad artwork Hướng dẫn sử dụng Keynote cho iPad
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 03 April 2019
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Dưới đây là mọi thứ bạn cần biết về Keynote cho iPad, ngay từ Apple. Hướng dẫn chính thức này sẽ giúp bạn tạo và cung cấp các bài thuyết trình đẹp mắt với hình động, ảnh, video, biểu đồ, hiệu ứng chuyển tiếp trang chiếu, v.v.


2019-04-26T04:26:53-07:00

Hướng dẫn sử dụng Keynote cho iPad - Apple Inc.

Apple Inc. - Numbers User Guide for Mac artwork Numbers User Guide for Mac
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 28 March 2019
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Here’s everything you need to know about Numbers for Mac, straight from Apple. This definitive guide helps you create organized spreadsheets using tables, charts, formulas, and more.


2019-04-26T04:26:53-07:00

Numbers User Guide for Mac - Apple Inc.

Apple Inc. - Keynote User Guide for Mac artwork Keynote User Guide for Mac
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 28 March 2019
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Here’s everything you need to know about Keynote for Mac, straight from Apple. This definitive guide helps you create and deliver polished presentations with animations, photos, videos, charts, slide transitions, and more.


2019-04-26T04:26:53-07:00

Keynote User Guide for Mac - Apple Inc.

Apple Inc. - Pages User Guide for Mac artwork Pages User Guide for Mac
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 28 March 2019
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Here’s everything you need to know about Pages for Mac, straight from Apple. This definitive guide helps you create beautiful documents and interactive books with photos, galleries, charts, customizable shapes, and much more.


2019-04-26T04:26:53-07:00

Pages User Guide for Mac - Apple Inc.

Apple Inc. - iOS 12 用 iPhone ユーザガイド artwork iOS 12 用 iPhone ユーザガイド
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 17 September 2018
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

この公式ガイドには、iPhone について知っておくべきことのすべてが詰まっています。iPhone の基本的な使いかたや iPhone に搭載された驚きの機能のすべてを説明している決定版のガイドです。


2019-04-26T04:26:53-07:00

iOS 12 用 iPhone ユーザガイド - Apple Inc.

Apple Inc. - iOS 12 用 iPod touch ユーザガイド artwork iOS 12 用 iPod touch ユーザガイド
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 17 September 2018
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

この公式ガイドには、iPod touch について知っておくべきことのすべてが詰まっています。iPod touch の基本的な使いかたや iPod touch に搭載された驚きの機能のすべてを説明している決定版のガイドです。


2019-04-26T04:26:53-07:00

iOS 12 用 iPod touch ユーザガイド - Apple Inc.

Apple Inc. - Hướng dẫn sử dụng iPad dành cho iOS 11.4 artwork Hướng dẫn sử dụng iPad dành cho iOS 11.4
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 19 September 2017
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Sau đây là mọi thứ bạn cần biết về iPad. Tìm hiểu về iPad và khám phá tất cả những điều tuyệt vời mà thiết bị có thể làm được và cách thực hiện. Đây là hướng dẫn chính thức để bạn khai thác tối đa các tính năng của iPad mới, trực tiếp từ Apple. Hướng dẫn sử dụng iPad là một phần quan trọng của bất kỳ thư viện iBooks nào.


2019-04-26T04:26:53-07:00

Hướng dẫn sử dụng iPad dành cho iOS 11.4 - Apple Inc.

Apple Inc. - Mac Integration Basics 10.11 artwork Mac Integration Basics 10.11
Apple Inc.
Genre: Operating Systems
Publish Date: 11 January 2016
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

This book guides you through the process of integrating Mac into a Windows or other standards-based network. You’ll learn how to set up your Mac to take full advantage of network services such as directory services, file sharing, printing, email, and more.


2019-04-26T04:26:53-07:00

Mac Integration Basics 10.11 - Apple Inc.

Apple Inc. - Keynote User Guide for iPad artwork Keynote User Guide for iPad
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 28 March 2019
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Here’s everything you need to know about Keynote for iPad, straight from Apple. This definitive guide helps you create and deliver polished presentations with animations, photos, videos, charts, slide transitions, and more.


2019-04-26T04:26:53-07:00

Keynote User Guide for iPad - Apple Inc.

Apple Inc. - iPhone User Guide for iOS 9.3 artwork iPhone User Guide for iOS 9.3
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 16 September 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Here's everything you need to know about iPhone, in a handy digital format. Get to know iPhone and discover all the amazing things it can do, and how to do them. It's the definitive guide for getting the most from your new iPhone, straight from Apple. The iPhone User Guide is an essential part of any iBooks library.


2019-04-26T04:26:53-07:00

iPhone User Guide for iOS 9.3 - Apple Inc.

Apple Inc. - Final Cut Pro X User Guide artwork Final Cut Pro X User Guide
Apple Inc.
Genre: Digital Media
Publish Date: 21 March 2019
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Here’s everything you need to know about Final Cut Pro X, straight from Apple. This definitive guide helps you get to know the features and controls in Final Cut Pro X, and learn how to accomplish both basic and advanced tasks using the app.


2019-04-26T04:26:53-07:00

Final Cut Pro X User Guide - Apple Inc.

Apple Inc. - Hướng dẫn sử dụng Numbers cho iPad artwork Hướng dẫn sử dụng Numbers cho iPad
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 03 April 2019
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Dưới đây là mọi thứ bạn cần biết về Numbers cho iPad, ngay từ Apple. Hướng dẫn chính thức này sẽ giúp bạn tạo các bảng tính ngăn nắp bằng cách sử dụng các bảng, biểu đồ, công thức, v.v.


2019-04-26T04:26:53-07:00

Hướng dẫn sử dụng Numbers cho iPad - Apple Inc.

Apple Inc. - Pages User Guide for iPad artwork Pages User Guide for iPad
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 28 March 2019
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Here’s everything you need to know about Pages for iPad, straight from Apple. This definitive guide helps you create beautiful documents and interactive books with photos, galleries, charts, customizable shapes, and much more.


2019-04-26T04:26:53-07:00

Pages User Guide for iPad - Apple Inc.

Apple Inc. - Hướng dẫn sử dụng Pages cho iPad artwork Hướng dẫn sử dụng Pages cho iPad
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 03 April 2019
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Dưới đây là mọi thứ bạn cần biết về Pages cho iPad, ngay từ Apple. Hướng dẫn chính thức này sẽ giúp bạn tạo các tài liệu đẹp cũng như các sách tương tác có ảnh, thư viện, biểu đồ, hình có thể tùy chỉnh, v.v.


2019-04-26T04:26:53-07:00

Hướng dẫn sử dụng Pages cho iPad - Apple Inc.

Apple Inc. - Logic Pro X User Guide artwork Logic Pro X User Guide
Apple Inc.
Genre: Digital Media
Publish Date: 06 December 2018
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

This user guide documents the features and controls of Logic Pro X, and describes how to accomplish both basic and advanced tasks using the application.


2019-04-26T04:26:53-07:00

Logic Pro X User Guide - Apple Inc.

Apple Inc. - iPhone User Guide for iOS 10.3 artwork iPhone User Guide for iOS 10.3
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 13 September 2016
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Here's everything you need to know about iPhone, in a handy digital format. Get to know iPhone and discover all the amazing things it can do, and how to do them. It's the definitive guide for getting the most from your new iPhone, straight from Apple. The iPhone User Guide is an essential part of any iBooks library.


2019-04-26T04:26:53-07:00

iPhone User Guide for iOS 10.3 - Apple Inc.

Apple Inc. - Thông tin cơ bản về MacBook Air artwork Thông tin cơ bản về MacBook Air
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 09 March 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Thông tin cơ bản về MacBook Air cung cấp tất cả thông tin bạn cần để thiết lập và bắt đầu sử dụng MacBook Air mới. Tìm hiểu về phần cứng và các ứng dụng kèm theo, cùng với các mẹo để giúp bạn khai thác tối đa MacBook Air và macOS.


2019-04-26T04:26:53-07:00

Thông tin cơ bản về MacBook Air - Apple Inc.

Apple Inc. - Khái niệm cơ bản về MacBook artwork Khái niệm cơ bản về MacBook
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 09 April 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Thông tin cơ bản về MacBook cung cấp tất cả thông tin bạn cần để thiết lập và bắt đầu sử dụng MacBook mới. Tìm hiểu về phần cứng và các ứng dụng kèm theo, cùng với các mẹo để giúp bạn khai thác tối đa MacBook và macOS.


2019-04-26T04:26:53-07:00

Khái niệm cơ bản về MacBook - Apple Inc.

Apple Inc. - Thông tin cơ bản về MacBook Air artwork Thông tin cơ bản về MacBook Air
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 08 November 2018
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Thông tin cơ bản về MacBook Air (dành cho các kiểu máy có màn hình Retina) cung cấp mọi thứ bạn cần để thiết lập nhanh và bắt đầu sử dụng MacBook Air mới và các ứng dụng kèm theo. Tìm hiểu về phần cứng và các ứng dụng kèm theo, cũng như thiết lập Touch ID để bạn có thể mở khóa máy Mac nhanh chóng và hoàn tất các giao dịch mua trực tuyến dễ dàng với Apple Pay.


2019-04-26T04:26:53-07:00

Thông tin cơ bản về MacBook Air - Apple Inc.

Apple Inc. - Final Cut Pro X-Benutzerhandbuch artwork Final Cut Pro X-Benutzerhandbuch
Apple Inc.
Genre: Digital Media
Publish Date: 13 April 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Hier ist alles, was du über Final Cut Pro X wissen musst – direkt von Apple. Dieses umfassende Handbuch enthält Informationen über die Funktionen und Steuerelemente von Final Cut Pro X, und du erfährst, wie grundlegende und fortgeschrittene Aufgaben mit der App erfolgreich gelöst werden.


2019-04-26T04:26:53-07:00

Final Cut Pro X-Benutzerhandbuch - Apple Inc.

Apple Inc. - Khái niệm cơ bản về Mac mini artwork Khái niệm cơ bản về Mac mini
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 28 April 2016
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Thông tin cơ bản về Mac mini cung cấp mọi thứ bạn cần để thiết lập nhanh và bắt đầu sử dụng Mac mini mới. Tìm hiểu cách kết nối vào Wi-Fi, chia sẻ thông tin, sử dụng các ứng dụng đi kèm với Mac mini của bạn và nhiều thông tin khác.


2019-04-26T04:26:53-07:00

Khái niệm cơ bản về Mac mini - Apple Inc.

Apple Inc. - iPad User Guide for iOS 11.4 artwork iPad User Guide for iOS 11.4
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 19 September 2017
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Here’s everything you need to know about iPad. Get to know iPad and discover all the amazing things it can do, and how to do them. It’s the definitive guide for getting the most from your new iPad, straight from Apple. The iPad User Guide is an essential part of any iBooks library.


2019-04-26T04:26:53-07:00

iPad User Guide for iOS 11.4 - Apple Inc.

Apple Inc. - Hướng dẫn sử dụng Pages cho máy Mac artwork Hướng dẫn sử dụng Pages cho máy Mac
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 03 April 2019
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Dưới đây là mọi thứ bạn cần biết về Pages cho máy Mac, ngay từ Apple. Hướng dẫn chính thức này sẽ giúp bạn tạo các tài liệu đẹp cũng như các sách tương tác có ảnh, thư viện, biểu đồ, hình có thể tùy chỉnh, v.v.


2019-04-26T04:26:53-07:00

Hướng dẫn sử dụng Pages cho máy Mac - Apple Inc.

Apple Education - AP Computer Science Principles with Swift artwork AP Computer Science Principles with Swift
Xcode 10
Apple Education
Genre: Computers
Publish Date: 01 April 2019
Publisher: Apple Inc. - Education
Seller: iTunes S.a.r.l.

AP Computer Science Principles with Swift is designed for high school students who are new to coding. Its goal is to help students build a solid foundation in programming using Swift as the language, while highlighting key computing concepts. Throughout the course, students get practical experience with the tools and techniques needed to build basic iOS apps from scratch. At the same time, they'll gain experience with a new way of thinking that can be applied and understood through everyday scenarios. They’ll also learn user interface design principles, which are fundamental to programming and making great apps.


2019-04-26T04:26:53-07:00

AP Computer Science Principles with Swift - Apple Education

Apple Inc. - Apple Watch User Guide artwork Apple Watch User Guide
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 17 September 2018
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Here’s everything you need to know about Apple Watch and the Apple Watch app on iPhone, straight from Apple. This definitive guide helps you get started using Apple Watch and discover all the amazing things it can do.


2019-04-26T04:26:53-07:00

Apple Watch User Guide - Apple Inc.

Apple Inc. - Khái niệm cơ bản về iMac artwork Khái niệm cơ bản về iMac
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 14 October 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Khái niệm cơ bản về iMac cung cấp mọi thứ bạn cần để thiết lập và bắt đầu sử dụng iMac mới. Tìm hiểu cách bật và sử dụng chuột và bàn phím, cũng như cách kết nối vào Wi-Fi, sử dụng các ứng dụng đi kèm với iMac của bạn và nhiều thông tin khác.


2019-04-26T04:26:53-07:00

Khái niệm cơ bản về iMac - Apple Inc.

Apple Education - AP Computer Science Principles with Swift Teacher Guide artwork AP Computer Science Principles with Swift Teacher Guide
Xcode 10
Apple Education
Genre: Computers
Publish Date: 01 April 2019
Publisher: Apple Inc. - Education
Seller: iTunes S.a.r.l.

AP Computer Science Principles with Swift is designed for high school students who are new to coding. Its goal is to help students build a solid foundation in programming using Swift as the language, while highlighting key computing concepts. Throughout the course, students get practical experience with the tools and techniques needed to build basic iOS apps from scratch. At the same time, they'll gain experience with a new way of thinking that can be applied and understood through everyday scenarios. They’ll also learn user interface design principles, which are fundamental to programming and making great apps. This teacher guide includes supplemental resources for teachers.


2019-04-26T04:26:53-07:00

AP Computer Science Principles with Swift Teacher Guide - Apple Education

Apple Inc. - Hướng dẫn sử dụng iPad cho iOS 10.3 artwork Hướng dẫn sử dụng iPad cho iOS 10.3
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 13 September 2016
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Dưới đây là mọi thứ bạn cần biết về iPad, ở định dạng kỹ thuật số tiện lợi. Tìm hiểu về iPad và khám phá tất cả những điều đáng kinh ngạc mà iPad có thể làm cũng như cách iPad thực hiện điều đó. Đây là hướng dẫn chính thức, trực tiếp từ Apple, nhằm giúp bạn khai thác tối đa chiếc iPad mới của mình. Hướng dẫn sử dụng iPad là một phần quan trọng của mọi thư viện iBooks.


2019-04-26T04:26:53-07:00

Hướng dẫn sử dụng iPad cho iOS 10.3 - Apple Inc.

Apple Inc. - iPhone User Guide For iOS 7.1 artwork iPhone User Guide For iOS 7.1
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 10 March 2014
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Here's everything you need to know about iPhone, in a handy digital format. Get to know iPhone and discover all the amazing things it can do, and how to do them. It's the definitive guide for getting the most from your new iPhone, straight from Apple. The iPhone User Guide covers iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, and iPhone 4. It's an essential part of any iBooks library.


2019-04-26T04:26:53-07:00

iPhone User Guide For iOS 7.1 - Apple Inc.

Apple Inc. - Business - iPad at Work - Volume 2 artwork iPad at Work - Volume 2
Make the most of iPad for your business.
Apple Inc. - Business
Genre: Computers
Publish Date: 23 January 2012
Publisher: Apple Inc. - Business
Seller: iTunes S.a.r.l.

Second in the iPad at Work series. iPad transforms the way you work. Learn about how iPad features and apps allow you to streamline common daily business tasks: • Edit Office Documents • Business Intelligence • Customer Relationship Management • Sales Transactions • Streamline Your Business Processes


2019-04-26T04:26:53-07:00

iPad at Work - Volume 2 - Apple Inc. - Business

Apple Inc. - iPad User Guide for iOS 9.3 artwork iPad User Guide for iOS 9.3
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 16 September 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Here's everything you need to know about iPad, in a handy digital format. Get to know iPad and discover all the amazing things it can do, and how to do them. It's the definitive guide for getting the most from your new iPad, straight from Apple. The iPad User Guide is an essential part of any iBooks library.


2019-04-26T04:26:53-07:00

iPad User Guide for iOS 9.3 - Apple Inc.

Apple Inc. - iPad User Guide for iOS 10.3 artwork iPad User Guide for iOS 10.3
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 13 September 2016
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Here's everything you need to know about iPad, in a handy digital format. Get to know iPad and discover all the amazing things it can do, and how to do them. It's the definitive guide for getting the most from your new iPad, straight from Apple. The iPad User Guide is an essential part of any iBooks library.


2019-04-26T04:26:53-07:00

iPad User Guide for iOS 10.3 - Apple Inc.

Apple Inc. - iPod touch User Guide For iOS 7.1 artwork iPod touch User Guide For iOS 7.1
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 22 October 2013
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Here's everything you need to know about iPod touch, in a handy digital format. Get to know iPod touch and discover all the amazing things it can do, and how to do them. It's the definitive guide for getting the most from your new iPod touch, straight from Apple. The iPod touch User Guide is an essential part of any iBooks library.


2019-04-26T04:26:53-07:00

iPod touch User Guide For iOS 7.1 - Apple Inc.

Apple Inc. - iPod touch User Guide for iOS 9.3 artwork iPod touch User Guide for iOS 9.3
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 16 September 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Here's everything you need to know about iPod touch, in a handy digital format. Get to know iPod touch and discover all the amazing things it can do, and how to do them. It's the definitive guide for getting the most from your new iPod touch, straight from Apple. The iPod touch User Guide is an essential part of any iBooks library.


2019-04-26T04:26:53-07:00

iPod touch User Guide for iOS 9.3 - Apple Inc.

Apple Inc. - iOS Deployment Primer artwork iOS Deployment Primer
Apple Inc.
Genre: Operating Systems
Publish Date: 13 May 2016
Publisher: Apple Inc.
Seller: iTunes S.a.r.l.

iOS is transforming the way people work. Whether you’re at a small, medium, or large organization, deploying and managing a large number of iOS devices, apps, and data can seem overwhelming. This book introduces you to the essential concepts, tools, and programs you can use to simplify the deployment of iOS devices in your organization.


2019-04-26T04:26:53-07:00

iOS Deployment Primer - Apple Inc.

Apple Inc. - Brugerhåndbog til iPhone til iOS 9.3 artwork Brugerhåndbog til iPhone til iOS 9.3
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 16 September 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Her findes alt, hvad du har brug for at vide om iPhone, i et praktisk digitalt format. Lær iPhone at kende, og opdag alle de fantastiske ting, du kan bruge den til, og hvordan du bruger den. Det er den ultimative brugerhåndbog, som giver dig de bedste muligheder for at bruge din nye iPhone, direkte fra Apple. Brugerhåndbogen til iPhone er en vigtig del af ethvert iBooks-bibliotek.


2019-04-26T04:26:53-07:00

Brugerhåndbog til iPhone til iOS 9.3 - Apple Inc.

Apple Inc. - Motion User Guide artwork Motion User Guide
Apple Inc.
Genre: Digital Media
Publish Date: 15 November 2018
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Here’s everything you need to know about the features and controls in Motion, a powerful, but easy-to-use motion-graphics application from Apple that lets you create stunning animated titles and visual effects in real time. Motion is the perfect companion for Final Cut Pro X—build titles, bumpers, transitions, and dazzling effects in Motion, then publish them directly to Final Cut Pro. This is the definitive guide to Motion, in a handy digital format, straight from Apple.


2019-04-26T04:26:53-07:00

Motion User Guide - Apple Inc.

Apple Inc. - macOS Deployment Reference artwork macOS Deployment Reference
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 08 April 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

This reference is for IT administrators supporting Mac computers on their networks. It provides information about large-scale deployments of Mac computers and Apple TV in enterprises and educational institutions. It explains how to securely deploy and manage Mac computers and Apple TV, and integrate them into your existing infrastructure.


2019-04-26T04:26:53-07:00

macOS Deployment Reference - Apple Inc.

Apple Inc. - Felhasználói útmutató iOS 8.4 rendszerű iPadhez artwork Felhasználói útmutató iOS 8.4 rendszerű iPadhez
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 17 September 2014
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Ebben a praktikus digitális formátumú útmutatóban mindent megtudhat az iPadről. Megismerheti belőle az iPadjét, felfedezheti a készülék által biztosított összes funkciót, és a funkciók használatát is elsajátíthatja Ez az egyetlen útmutató, amelyre a funkciók teljes körű használatához szüksége lehet – egyenesen az Apple-től. Az iPad felhasználói útmutatója egy fontos dokumentum az iPad 2, iPad Air és iPad mini felhasználói számára.


2019-04-26T04:26:53-07:00

Felhasználói útmutató iOS 8.4 rendszerű iPadhez - Apple Inc.

Apple Inc. - Az iPod touch felhasználói útmutatója iOS 9.3 rendszerhez artwork Az iPod touch felhasználói útmutatója iOS 9.3 rendszerhez
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 16 September 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Ebben a praktikus, digitális formátumú útmutatóban mindent megtudhat az iPod touch készülékről. Ismerje meg az iPod touch készüléket, és fedezze fel, milyen fantasztikus dolgokra képes, és a funkciói hogyan használhatók. Ezzel az útmutatóval a maximumot hozhatja ki az Apple új iPod touch készülékéből. Az iPod touch felhasználói útmutató alapvető eleme az összes iBooks-könyvtárnak.


2019-04-26T04:26:53-07:00

Az iPod touch felhasználói útmutatója iOS 9.3 rendszerhez - Apple Inc.

Apple Inc. - Compressor User Guide artwork Compressor User Guide
Apple Inc.
Genre: Digital Media
Publish Date: 21 March 2019
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Here’s everything you need to know about the features and controls of Compressor, in a handy digital format. Get to know Compressor and learn how to accomplish both basic and advanced tasks. It’s the definitive guide to Compressor, straight from Apple.


2019-04-26T04:26:53-07:00

Compressor User Guide - Apple Inc.

Apple Inc. - Guida di riferimento per la distribuzione di macOS artwork Guida di riferimento per la distribuzione di macOS
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 08 April 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Questa guida di riferimento è indirizzata agli amministratori IT che supportano i computer Mac sulle proprie reti. Essa fornisce informazioni sulla distribuzione su larga scala di computer Mac e Apple TV in contesti aziendali e didattici. Include spiegazioni su come distribuire e gestire i computer Mac e Apple TV in sicurezza e come integrarli nell'infrastruttura esistente.


2019-04-26T04:26:53-07:00

Guida di riferimento per la distribuzione di macOS - Apple Inc.

Apple Inc. - Brugerhåndbog til iPod touch til iOS 8.4 artwork Brugerhåndbog til iPod touch til iOS 8.4
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 17 September 2014
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Her findes alt, hvad du har brug for at vide om iPod touch, i et praktisk digitalt format. Lær iPod touch at kende, og opdag alle de fantastiske ting, du kan bruge den til, og hvordan du bruger den. Det er den ultimative brugerhåndbog, som giver dig de bedste muligheder for at bruge din nye iPod touch, direkte fra Apple. Brugerhåndbogen til iPod touch er en vigtig del af ethvert iBooks-bibliotek.


2019-04-26T04:26:53-07:00

Brugerhåndbog til iPod touch til iOS 8.4 - Apple Inc.

Apple Inc. - Xsan Guide artwork Xsan Guide
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 17 September 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Xsan combines RAID arrays into large, easy-to-expand volumes of storage that clients use like local disks, but which are actually shared over a high-speed Fibre Channel fabric or a Distributed LAN Client (DLC) connection. This guide describes how to set up and manage an Xsan storage area network (SAN). This guide also helps you migrate your existing Xsan 3 storage area network to the latest version, either Xsan 4 for Yosemite clients or 4.1 for El Capitan clients.


2019-04-26T04:26:53-07:00

Xsan Guide - Apple Inc.

Apple Inc. - Felhasználói útmutató iOS 8.4 rendszerű iPhone-hoz artwork Felhasználói útmutató iOS 8.4 rendszerű iPhone-hoz
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 17 September 2014
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Ebben a praktikus digitális formátumú útmutatóban mindent megtudhat az iPhone-ról. Ismerje meg az iPhone-t, és fedezze fel, milyen fantasztikus dolgokra képes, és funkciói hogyan használhatók. Ezzel az útmutatóval a legtöbbet hozhatja ki az Apple új iPhone-jából. Az iPhone felhasználói útmutató alapvető eleme minden iBooks-könyvtárnak.


2019-04-26T04:26:53-07:00

Felhasználói útmutató iOS 8.4 rendszerű iPhone-hoz - Apple Inc.

Apple Inc. - Brugerhåndbog til iPod touch til iOS 9.3 artwork Brugerhåndbog til iPod touch til iOS 9.3
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 16 September 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Her findes alt, hvad du har brug for at vide om iPod touch, i et praktisk digitalt format. Lær iPod touch at kende, og opdag alle de fantastiske ting, du kan bruge den til, og hvordan du bruger den. Det er den ultimative brugerhåndbog, som giver dig de bedste muligheder for at bruge din nye iPod touch, direkte fra Apple. Brugerhåndbogen til iPod touch er en vigtig del af ethvert iBooks-bibliotek.


2019-04-26T04:26:53-07:00

Brugerhåndbog til iPod touch til iOS 9.3 - Apple Inc.

Apple Inc. - Guide de l’utilisateur de l’iPod touch pour iOS 7.1 artwork Guide de l’utilisateur de l’iPod touch pour iOS 7.1
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 22 October 2013
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Voici tout ce que vous avez besoin de savoir sur l’iPod touch, dans un format numérique pratique. Découvrez l’iPod touch et comment réaliser toutes les choses formidables qu’il propose. Il s’agit du guide incontournable pour tirer le meilleur parti de votre nouvel iPod touch, fourni directement par Apple. Le Guide de l’utilisateur de l’iPod touch est un élément indispensable de toute bibliothèque iBooks.


2019-04-26T04:26:53-07:00

Guide de l’utilisateur de l’iPod touch pour iOS 7.1 - Apple Inc.

Apple Inc. - iOS 9.3 用 iPhone ユーザガイド artwork iOS 9.3 用 iPhone ユーザガイド
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 16 September 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

iPhone について知っておく必要のあることは、すべてこの小さな eBook に書かれています。iPhone がどんなものなのか、そして iPhone でできる数々のすばらしいことやそれらの操作方法が分かります。新しい iPhone の魅力のすべてが語られている、Apple が作成した最も信頼できるガイドです。「iPhone ユーザガイド」は iBooks ライブラリに欠かせない 1 冊です。


2019-04-26T04:26:53-07:00

iOS 9.3 用 iPhone ユーザガイド - Apple Inc.

Apple Inc. - Felhasználói útmutató iOS 9.3 rendszerű iPhone-hoz artwork Felhasználói útmutató iOS 9.3 rendszerű iPhone-hoz
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 16 September 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Ebben a praktikus digitális formátumú útmutatóban mindent megtudhat az iPhone-ról. Ismerje meg az iPhone-t, és fedezze fel, milyen fantasztikus dolgokra képes, és funkciói hogyan használhatók. Ezzel az útmutatóval a legtöbbet hozhatja ki az Apple új iPhone-jából. Az iPhone felhasználói útmutató alapvető eleme minden iBooks-könyvtárnak.


2019-04-26T04:26:53-07:00

Felhasználói útmutató iOS 9.3 rendszerű iPhone-hoz - Apple Inc.

Apple Inc. - Guida di riferimento per la distribuzione di iOS artwork Guida di riferimento per la distribuzione di iOS
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 03 August 2018
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Questa guida di riferimento è indirizzata agli amministratori IT che supportano i dispositivi iOS e tvOS sulle proprie reti. Essa fornisce informazioni sulla distribuzione su larga scala di iPhone, iPad e Apple TV in contesti aziendali e didattici. Include spiegazioni su come distribuire e gestire i dispositivi iOS e tvOS in sicurezza e come integrarli nell'infrastruttura esistente.


2019-04-26T04:26:53-07:00

Guida di riferimento per la distribuzione di iOS - Apple Inc.

Apple Inc. - Logic-Effekte in Final Cut Pro X – Referenz artwork Logic-Effekte in Final Cut Pro X – Referenz
Apple Inc.
Genre: Digital Media
Publish Date: 17 November 2017
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

In dieser Referenz werden die mit Final Cut Pro X gelieferten Logic-Effekte und Plug-Ins sowie die zugehörigen Steuerelemente und Parameter ausführlich beschrieben.


2019-04-26T04:26:53-07:00

Logic-Effekte in Final Cut Pro X – Referenz - Apple Inc.

Apple Inc. - Numbers User Guide for iPad artwork Numbers User Guide for iPad
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 28 March 2019
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Here’s everything you need to know about Numbers for iPad, straight from Apple. This definitive guide helps you create organized spreadsheets using tables, charts, formulas, and more.


2019-04-26T04:26:53-07:00

Numbers User Guide for iPad - Apple Inc.

Apple Inc. - iOS 8.1 用 iPhone ユーザガイド artwork iOS 8.1 用 iPhone ユーザガイド
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 04 February 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

iPhone について知っておく必要のあることは、すべてこの小さな eBook に書かれています。iPhone がどんなものなのか、そして iPhone でできる数々の素晴らしいことやそれらの操作方法が分かります。新しい iPhone の魅力のすべてが語られている、Apple が作成した最も信頼できるガイドです。「iPhone ユーザガイド」は iBooks ライブラリに欠かせない 1 冊です。


2019-04-26T04:26:53-07:00

iOS 8.1 用 iPhone ユーザガイド - Apple Inc.

Apple Inc. - iMac Essentials artwork iMac Essentials
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 14 October 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

iMac Essentials provides everything you need to set up and start using your new iMac. Learn how to turn on and use your mouse and keyboard, as well as how to connect to Wi-Fi, use the apps that came with your iMac, and much more.


2019-04-26T04:26:53-07:00

iMac Essentials - Apple Inc.

Apple Inc. - MainStage 3-Instrumente artwork MainStage 3-Instrumente
Apple Inc.
Genre: Digital Media
Publish Date: 22 January 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

In diesem Referenzhandbuch werden die mit MainStage 3 gelieferten virtuellen Instrument-Plug-Ins beschrieben. Enthalten sind auch detaillierte Beschreibungen von Plug-In-Steuerungen und -Parametern.


2019-04-26T04:26:53-07:00

MainStage 3-Instrumente - Apple Inc.

Apple Inc. - iPhone User Guide for iOS 8.4 artwork iPhone User Guide for iOS 8.4
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 17 September 2014
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Here's everything you need to know about iPhone, in a handy digital format. Get to know iPhone and discover all the amazing things it can do, and how to do them. It's the definitive guide for getting the most from your new iPhone, straight from Apple. The iPhone User Guide is an essential part of any iBooks library.


2019-04-26T04:26:53-07:00

iPhone User Guide for iOS 8.4 - Apple Inc.

Apple Inc. - iPad User Guide for iOS 8.4 artwork iPad User Guide for iOS 8.4
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 17 September 2014
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Here's everything you need to know about iPad, in a handy digital format. Get to know iPad and discover all the amazing things it can do, and how to do them. It's the definitive guide for getting the most from your new iPad, straight from Apple. The iPad User Guide is an essential part of any library for iPad 2, iPad Air, and iPad mini users.


2019-04-26T04:26:53-07:00

iPad User Guide for iOS 8.4 - Apple Inc.

Apple Inc. - Business - Apps at Work artwork Apps at Work
Learn about great business apps for iPhone and iPad.
Apple Inc. - Business
Genre: Computers
Publish Date: 15 April 2013
Publisher: Apple Inc. - Business
Seller: iTunes S.a.r.l.

Discover how great apps on iPad and iPhone are transforming the way businesses work. Explore the breadth of apps available for business with helpful video tips on specific apps, and learn about purchasing and distribution options for leveraging apps within an organization.


2019-04-26T04:26:53-07:00

Apps at Work - Apple Inc. - Business

Apple Inc. - Business - In-House App Accelerator Guide artwork In-House App Accelerator Guide
Build in-house apps for your business.
Apple Inc. - Business
Genre: Computers
Publish Date: 23 January 2012
Publisher: Apple Inc. - Business
Seller: iTunes S.a.r.l.

Build breakthrough apps for your employees. Learn about in-house development for iPhone and iPad, and explore the in-house development process from beginning to end: • Planning • Design • Development • Deployment


2019-04-26T04:26:53-07:00

In-House App Accelerator Guide - Apple Inc. - Business

Apple Inc. - iPod touch User Guide for iOS 11.4 artwork iPod touch User Guide for iOS 11.4
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 19 September 2017
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Here’s everything you need to know about iPod touch. Get to know iPod touch and discover all the amazing things it can do, and how to do them. It’s the definitive guide for getting the most from your new iPod touch, straight from Apple. The iPod touch User Guide is an essential part of any iBooks library.


2019-04-26T04:26:53-07:00

iPod touch User Guide for iOS 11.4 - Apple Inc.

Apple Inc. - iPod touch User Guide for iOS 8.4 artwork iPod touch User Guide for iOS 8.4
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 17 September 2014
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Here's everything you need to know about iPod touch, in a handy digital format. Get to know iPod touch and discover all the amazing things it can do, and how to do them. It's the definitive guide for getting the most from your new iPod touch, straight from Apple. The iPod touch User Guide is an essential part of any iBooks library.


2019-04-26T04:26:53-07:00

iPod touch User Guide for iOS 8.4 - Apple Inc.

Apple Inc. - MacBook Air Essentials artwork MacBook Air Essentials
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 09 March 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

MacBook Air Essentials provides all the information you need to set up and start using your new MacBook Air. Learn about the hardware and included apps, plus tips to help you get the most of out your MacBook Air and macOS.


2019-04-26T04:26:53-07:00

MacBook Air Essentials - Apple Inc.

Apple Inc. - Business - iPad Profiles: Enterprise artwork iPad Profiles: Enterprise
Profiles of enterprise companies using iPad.
Apple Inc. - Business
Genre: Computers
Publish Date: 03 April 2013
Publisher: Apple Inc. - Business
Seller: iTunes S.a.r.l.

iPad has transformed the way enterprise companies around the world work. Get inspired by the way these featured companies are using iPad and apps to improve productivity and efficiency.


2019-04-26T04:26:53-07:00

iPad Profiles: Enterprise - Apple Inc. - Business

Apple Inc. - MacBook Essentials artwork MacBook Essentials
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 09 April 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

MacBook Essentials provides all the information you need to set up and start using your new MacBook. Learn about the hardware and included apps, plus tips to help you get the most out of your MacBook and macOS.


2019-04-26T04:26:53-07:00

MacBook Essentials - Apple Inc.

Apple Inc. - Business - Enterprise Blueprint artwork Enterprise Blueprint
Apple Inc. - Business
Genre: Computers
Publish Date: 01 February 2016
Publisher: Apple Inc. - Business
Seller: iTunes S.a.r.l.

Enterprise Blueprint is a collection of best practices from customers who have transformed the way they work with iPhone and iPad. Hear in their own words the approach they took, the obstacles they faced, and how they overcame them in order to deliver lasting business value.


2019-04-26T04:26:53-07:00

Enterprise Blueprint - Apple Inc. - Business

Apple Inc. - iPod touch User Guide for iOS 10.3 artwork iPod touch User Guide for iOS 10.3
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 13 September 2016
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Here's everything you need to know about iPod touch, in a handy digital format. Get to know iPod touch and discover all the amazing things it can do, and how to do them. It's the definitive guide for getting the most from your new iPod touch, straight from Apple. The iPod touch User Guide is an essential part of any iBooks library.


2019-04-26T04:26:53-07:00

iPod touch User Guide for iOS 10.3 - Apple Inc.

Apple Inc. - iOS Technical Training artwork iOS Technical Training
Apple Inc.
Genre: Operating Systems
Publish Date: 20 July 2015
Publisher: Apple Inc.
Seller: iTunes S.a.r.l.

This book gives you the knowledge and skills to perform a small- to large-scale deployment of iOS devices.


2019-04-26T04:26:53-07:00

iOS Technical Training - Apple Inc.

Apple Inc. - iOS 9.3 İçin iPhone Kullanma Kılavuzu artwork iOS 9.3 İçin iPhone Kullanma Kılavuzu
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 16 September 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Burada, iPhone hakkında bilmeniz gereken her şeyi kullanışlı bir sayısal belge biçiminde bulabilirsiniz. iPhone’u tanıyın ve yapabileceği şaşırtıcı şeyleri ve bunları nasıl yapacağınızı keşfedin. Yeni iPhone’unuzdan en iyi şekilde yararlanma konusunda doğrudan Apple’dan gelen eksiksiz bir kılavuzdur. iPhone Kullanma Kılavuzu her iBooks arşivinde bulunması gereken önemli bir parçadır.


2019-04-26T04:26:53-07:00

iOS 9.3 İçin iPhone Kullanma Kılavuzu - Apple Inc.

Apple Training and Certification - Mac Management Basics 10.9 artwork Mac Management Basics 10.9
Deploy and Manage Multiple Mac Computers.
Apple Training and Certification
Genre: Computers
Publish Date: 31 March 2014
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

If you are at a medium to large-scale company or educational institution, the task of distributing and redeploying larger number of Mac computers can seem overwhelming. This guide introduces you to the basic concepts for creating and deploying system images for new and existing computers. You’ll learn how Software Update and Caching services in OS X Server can be used to streamline and manage OS updates and how Apple Remote Desktop and Profile Manager can be used to manage your computers once they’re deployed.


2019-04-26T04:26:53-07:00

Mac Management Basics 10.9 - Apple Training and Certification

Apple Inc. - iOS 8.4 用 iPhone ユーザガイド artwork iOS 8.4 用 iPhone ユーザガイド
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 17 September 2014
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

iPhone について知っておく必要のあることは、すべてこの小さな eBook に書かれています。iPhone がどんなものなのか、そして iPhone でできる数々のすばらしいことやそれらの操作方法が分かります。新しい iPhone の魅力のすべてが語られている、Apple が作成した最も信頼できるガイドです。「iPhone ユーザガイド」は iBooks ライブラリに欠かせない 1 冊です。


2019-04-26T04:26:53-07:00

iOS 8.4 用 iPhone ユーザガイド - Apple Inc.

Apple Inc. - Brugerhåndbog til iPhone til iOS 8.4 artwork Brugerhåndbog til iPhone til iOS 8.4
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 17 September 2014
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Her findes alt, hvad du har brug for at vide om iPhone, i et praktisk digitalt format. Lær iPhone at kende, og opdag alle de fantastiske ting, du kan bruge den til, og hvordan du bruger den. Det er den ultimative brugerhåndbog, som giver dig de bedste muligheder for at bruge din nye iPhone, direkte fra Apple. Brugerhåndbogen til iPhone er en vigtig del af ethvert iBooks-bibliotek.


2019-04-26T04:26:53-07:00

Brugerhåndbog til iPhone til iOS 8.4 - Apple Inc.

Apple Inc. - Az iPod touch felhasználói útmutatója iOS 8.4 rendszerhez artwork Az iPod touch felhasználói útmutatója iOS 8.4 rendszerhez
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 17 September 2014
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Ebben a praktikus, digitális formátumú útmutatóban mindent megtudhat az iPod touch készülékről. Ismerje meg az iPod touch készüléket, és fedezze fel, milyen fantasztikus dolgokra képes, és a funkciói hogyan használhatók. Ezzel az útmutatóval a maximumot hozhatja ki az Apple új iPod touch készülékéből. Az iPod touch felhasználói útmutató alapvető eleme az összes iBooks-könyvtárnak.


2019-04-26T04:26:53-07:00

Az iPod touch felhasználói útmutatója iOS 8.4 rendszerhez - Apple Inc.

Apple Inc. - Mac 통합의 기초 10.11 artwork Mac 통합의 기초 10.11
Apple Inc.
Genre: Operating Systems
Publish Date: 19 January 2016
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

이 책은 Mac을 Windows 또는 다른 표준 기반 네트워크에 통합하는 절차를 안내합니다. 디렉토리 서비스, 파일 공유, 인쇄, 이메일 등 네트워크 서비스를 최대한 활용할 수 있도록 Mac을 설정하는 방법을 알아봅니다.


2019-04-26T04:26:53-07:00

Mac 통합의 기초 10.11 - Apple Inc.

Apple Inc. - Petunjuk Pengguna iPod touch untuk iOS 8.4 artwork Petunjuk Pengguna iPod touch untuk iOS 8.4
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 17 September 2014
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Ini semua yang perlu Anda ketahui mengenai iPod touch, dengan format digital yang praktis. Mengenal iPod touch dan menemukan semua hal menakjubkan yang dapat dilakukan iPod touch, serta cara melakukannya. Petunjuk pengguna iPod touch adalah sumber informasi definitif untuk menggunakan iPod touch baru Anda, langsung dari Apple. Petunjuk Pengguna iPod touch adalah bagian penting dari perpustakaan iBooks apa pun.


2019-04-26T04:26:53-07:00

Petunjuk Pengguna iPod touch untuk iOS 8.4 - Apple Inc.

Apple Inc. - iOS 8.4용 iPhone 사용 설명서 artwork iOS 8.4용 iPhone 사용 설명서
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 17 September 2014
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

iPhone에 관해 알아야 할 모든 것이 간편한 디지털 포맷으로 제공됩니다. iPhone에 관하여 알고 가능한 모든 놀라운 동작을 살펴본 다음 수행 방법을 알아봅니다. Apple에서 직접 제공하는 새로운 iPhone을 최대한 활용할 수 있는 설명서입니다. iPhone 사용 설명서는 모든 iBooks 보관함의 필수 항목입니다.


2019-04-26T04:26:53-07:00

iOS 8.4용 iPhone 사용 설명서 - Apple Inc.


view: 694

Cruisedirect

Onekingslane

Shop Sale Boohooman

2013 Copyright © Techhap.com Mobile version 2015 | PeterLife & company World news today. Popular science publications online. The best manufacturers in the world. Products for industrial purposes. News of science and technology. Encyclopedic articles. Photos and videos. Science History. Promotion of manufacturers sites. Industrial goods. Display of goods stores online. | Terms of use Link at is mandatory if site materials are using fully or particulary. | Skimlinks helps publishers monetize editorial content through automated affiliate links for products. News: Affiliate programm. | Script Nevius. | Site Public Relations 1PS. | Hosting: Valuehost.
Yandex.ru