Vietnam computers, internet books

2019-02-15T13:35:52-07:00

Hướng dẫn sử dụng iPhone cho iOS 12.1.1 - Apple Inc.

Apple Inc. - Hướng dẫn sử dụng iPhone cho iOS 11.4 artwork Hướng dẫn sử dụng iPhone cho iOS 11.4
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 19 September 2017
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Sau đây là mọi thứ bạn cần biết về iPhone. Tìm hiểu về iPhone và khám phá tất cả những điều tuyệt vời mà thiết bị có thể làm được và cách thực hiện. Đây là hướng dẫn chính thức để bạn khai thác tối đa các tính năng của iPhone mới, trực tiếp từ Apple. Hướng dẫn sử dụng iPhone là một phần quan trọng của bất kỳ thư viện iBooks nào.


2019-02-15T13:35:52-07:00

Hướng dẫn sử dụng iPhone cho iOS 11.4 - Apple Inc.

Apple Inc. - Hướng dẫn sử dụng Apple Watch artwork Hướng dẫn sử dụng Apple Watch
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 17 September 2018
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Đây là mọi thông tin bạn cần biết về Apple Watch và ứng dụng Apple Watch trên Apple iPhone, trực tiếp từ Apple. Bản hướng dẫn chính thức này giúp bạn bắt đầu sử dụng Apple Watch và khám phá tất cả những điều tuyệt vời mà thiết bị này có thể thực hiện.


2019-02-15T13:35:52-07:00

Hướng dẫn sử dụng Apple Watch - Apple Inc.

Apple Inc. - Hướng dẫn Sử dụng iPhone cho iOS 8.4 artwork Hướng dẫn Sử dụng iPhone cho iOS 8.4
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 17 September 2014
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Đây là mọi thứ mà bạn cần biết về iPhone, dưới định dạng kỹ thuật số tiện dụng. Tìm hiểu iPhone và khám phá tất cả những điều thú vị mà iPhone có thể thực hiện và cách thực hiện những điều đó. Đó là hướng dẫn chính thức giúp tận dụng tối đa các chức năng của iPhone mới của bạn, trực tiếp từ Apple. Hướng dẫn Sử dụng iPhone là một phần cần thiết của bất kỳ thư viện iBooks nào.


2019-02-15T13:35:52-07:00

Hướng dẫn Sử dụng iPhone cho iOS 8.4 - Apple Inc.

Apple Inc. - Hướng dẫn sử dụng iPad cho iOS 12.1.1 artwork Hướng dẫn sử dụng iPad cho iOS 12.1.1
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 17 September 2018
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Dưới đây là mọi thứ bạn cần biết về iPad, trực tiếp từ Apple. Hướng dẫn chính thức này sẽ giúp bạn bắt đầu sử dụng iPad và khám phá tất cả các điều thú vị mà thiết bị có thể thực hiện.


2019-02-15T13:35:52-07:00

Hướng dẫn sử dụng iPad cho iOS 12.1.1 - Apple Inc.

Apple Inc. - Hướng dẫn sử dụng iPhone cho iOS 10.3 artwork Hướng dẫn sử dụng iPhone cho iOS 10.3
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 13 September 2016
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Đây là mọi thứ mà bạn cần biết về iPhone, dưới định dạng kỹ thuật số tiện dụng. Tìm hiểu iPhone và khám phá tất cả những điều thú vị mà iPhone có thể thực hiện và cách thực hiện những điều đó. Đó là hướng dẫn chính thức giúp tận dụng tối đa các chức năng của iPhone mới của bạn, trực tiếp từ Apple. Hướng dẫn Sử dụng iPhone là một phần cần thiết của bất kỳ thư viện iBooks nào.


2019-02-15T13:35:52-07:00

Hướng dẫn sử dụng iPhone cho iOS 10.3 - Apple Inc.

Apple Inc. - Hướng dẫn Sử dụng iPhone cho iOS 9.3 artwork Hướng dẫn Sử dụng iPhone cho iOS 9.3
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 16 September 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Đây là mọi thứ mà bạn cần biết về iPhone, dưới định dạng kỹ thuật số tiện dụng. Tìm hiểu iPhone và khám phá tất cả những điều thú vị mà iPhone có thể thực hiện và cách thực hiện những điều đó. Đó là hướng dẫn chính thức giúp tận dụng tối đa các chức năng của iPhone mới của bạn, trực tiếp từ Apple. Hướng dẫn Sử dụng iPhone là một phần cần thiết của bất kỳ thư viện iBooks nào.


2019-02-15T13:35:52-07:00

Hướng dẫn Sử dụng iPhone cho iOS 9.3 - Apple Inc.

Apple Inc. - iPhone User Guide for iOS 12.1.1 artwork iPhone User Guide for iOS 12.1.1
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 17 September 2018
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Here’s everything you need to know about iPhone, straight from Apple. This definitive guide helps you get started using iPhone and discover all the amazing things it can do.


2019-02-15T13:35:52-07:00

iPhone User Guide for iOS 12.1.1 - Apple Inc.

Apple Inc. - Hướng dẫn sử dụng iPad dành cho iOS 11.4 artwork Hướng dẫn sử dụng iPad dành cho iOS 11.4
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 19 September 2017
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Sau đây là mọi thứ bạn cần biết về iPad. Tìm hiểu về iPad và khám phá tất cả những điều tuyệt vời mà thiết bị có thể làm được và cách thực hiện. Đây là hướng dẫn chính thức để bạn khai thác tối đa các tính năng của iPad mới, trực tiếp từ Apple. Hướng dẫn sử dụng iPad là một phần quan trọng của bất kỳ thư viện iBooks nào.


2019-02-15T13:35:52-07:00

Hướng dẫn sử dụng iPad dành cho iOS 11.4 - Apple Inc.

Apple Inc. - Hướng dẫn sử dụng iPad cho iOS 10.3 artwork Hướng dẫn sử dụng iPad cho iOS 10.3
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 13 September 2016
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Dưới đây là mọi thứ bạn cần biết về iPad, ở định dạng kỹ thuật số tiện lợi. Tìm hiểu về iPad và khám phá tất cả những điều đáng kinh ngạc mà iPad có thể làm cũng như cách iPad thực hiện điều đó. Đây là hướng dẫn chính thức, trực tiếp từ Apple, nhằm giúp bạn khai thác tối đa chiếc iPad mới của mình. Hướng dẫn sử dụng iPad là một phần quan trọng của mọi thư viện iBooks.


2019-02-15T13:35:52-07:00

Hướng dẫn sử dụng iPad cho iOS 10.3 - Apple Inc.

Apple Inc. - Hướng dẫn Sử dụng iPad cho iOS 8.4 artwork Hướng dẫn Sử dụng iPad cho iOS 8.4
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 17 September 2014
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Sau đây là mọi thứ mà bạn cần biết về iPad, dưới định dạng kỹ thuật số tiện dụng. Tìm hiểu iPad và khám phá tất cả những điều thú vị mà thiết bị này có thể thực hiện và cách thức. Đây là hướng dẫn chính thức để giúp bạn tận dụng tối đa các chức năng của iPad mới, trực tiếp từ Apple. Hướng dẫn Sử dụng iPad là một phần thiết yếu của bất kỳ thư viện nào dành cho người dùng iPad 2, iPad Air và iPad mini.


2019-02-15T13:35:52-07:00

Hướng dẫn Sử dụng iPad cho iOS 8.4 - Apple Inc.

Apple Inc. - Hướng dẫn Sử dụng iPad cho iOS 9.3 artwork Hướng dẫn Sử dụng iPad cho iOS 9.3
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 16 September 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Sau đây là mọi thứ mà bạn cần biết về iPad, dưới định dạng kỹ thuật số tiện dụng. Tìm hiểu về iPad và khám phá tất cả những điều tuyệt vời mà thiết bị này có thể làm và cách thực hiện. Đây là hướng dẫn chính thức để giúp bạn tận dụng tối đa các chức năng của iPad mới, trực tiếp từ Apple. Hướng dẫn Sử dụng iPad là một phần cần thiết của bất kỳ thư viện iBooks nào.


2019-02-15T13:35:52-07:00

Hướng dẫn Sử dụng iPad cho iOS 9.3 - Apple Inc.

Apple Inc. - The Swift Programming Language (Swift 5 beta) artwork The Swift Programming Language (Swift 5 beta)
Apple Inc.
Genre: Programming
Publish Date: 24 January 2019
Publisher: Apple Inc.
Seller: iTunes S.a.r.l.

Swift is a new programming language for creating iOS, OS X, watchOS, and tvOS apps. Swift builds on the best of C and Objective-C, without the constraints of C compatibility. Swift adopts safe programming patterns and adds modern features to make programming easier, more flexible, and more fun. Swift’s clean slate, backed by the mature and much-loved Cocoa and Cocoa Touch frameworks, is an opportunity to reimagine how software development works. This book provides: - A tour of the language. - A detailed guide delving into each language feature. - A formal reference for the language.


2019-02-15T13:35:52-07:00

The Swift Programming Language (Swift 5 beta) - Apple Inc.

Apple Inc. - Apple Watch User Guide artwork Apple Watch User Guide
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 23 April 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Here’s everything you need to know about Apple Watch and the Apple Watch app on iPhone. Use this guide to learn about all the amazing things Apple Watch can do, and how to do them. It’s the definitive guide for getting the most from your new Apple Watch, straight from Apple.


2019-02-15T13:35:52-07:00

Apple Watch User Guide - Apple Inc.

Apple Inc. - iPhone User Guide for iOS 11.4 artwork iPhone User Guide for iOS 11.4
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 19 September 2017
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Here’s everything you need to know about iPhone. Get to know iPhone and discover all the amazing things it can do, and how to do them. It’s the definitive guide for getting the most from your new iPhone, straight from Apple. The iPhone User Guide is an essential part of any iBooks library.


2019-02-15T13:35:52-07:00

iPhone User Guide for iOS 11.4 - Apple Inc.

Apple Inc. - Thông tin cơ bản về MacBook Pro artwork Thông tin cơ bản về MacBook Pro
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 27 October 2016
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Thông tin cơ bản về MacBook Pro (dành cho các kiểu máy có cổng Thunderbolt 3) cung cấp mọi thứ bạn cần để thiết lập nhanh và bắt đầu sử dụng MacBook Pro mới và các ứng dụng kèm theo. Trên các kiểu máy có Touch Bar, hãy tìm hiểu về các phím tắt và công cụ hữu ích ở ngay dưới đầu ngón tay của bạn trên Touch Bar và thiết lập Touch ID để bạn có thể mở khóa máy Mac một cách nhanh chóng.


2019-02-15T13:35:52-07:00

Thông tin cơ bản về MacBook Pro - Apple Inc.

Apple Inc. - iPod touch User Guide for iOS 12.1.1 artwork iPod touch User Guide for iOS 12.1.1
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 17 September 2018
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Here’s everything you need to know about iPod touch, straight from Apple. This definitive guide helps you get started using iPod touch and discover all the amazing things it can do.


2019-02-15T13:35:52-07:00

iPod touch User Guide for iOS 12.1.1 - Apple Inc.

Apple Inc. - The Swift Programming Language (Swift 4.2) artwork The Swift Programming Language (Swift 4.2)
Apple Inc.
Genre: Programming
Publish Date: 02 June 2014
Publisher: Apple Inc.
Seller: iTunes S.a.r.l.

Swift is a programming language for creating iOS, macOS, watchOS, and tvOS apps. Swift builds on the best of C and Objective-C, without the constraints of C compatibility. Swift adopts safe programming patterns and adds modern features to make programming easier, more flexible, and more fun. Swift’s clean slate, backed by the mature and much-loved Cocoa and Cocoa Touch frameworks, is an opportunity to reimagine how software development works. This book provides: - A tour of the language. - A detailed guide delving into each language feature. - A formal reference for the language.


2019-02-15T13:35:52-07:00

The Swift Programming Language (Swift 4.2) - Apple Inc.

Apple Inc. - Petunjuk Pengguna iPod touch untuk iOS 8.4 artwork Petunjuk Pengguna iPod touch untuk iOS 8.4
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 17 September 2014
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Ini semua yang perlu Anda ketahui mengenai iPod touch, dengan format digital yang praktis. Mengenal iPod touch dan menemukan semua hal menakjubkan yang dapat dilakukan iPod touch, serta cara melakukannya. Petunjuk pengguna iPod touch adalah sumber informasi definitif untuk menggunakan iPod touch baru Anda, langsung dari Apple. Petunjuk Pengguna iPod touch adalah bagian penting dari perpustakaan iBooks apa pun.


2019-02-15T13:35:52-07:00

Petunjuk Pengguna iPod touch untuk iOS 8.4 - Apple Inc.

Apple Inc. - Brugerhåndbog til iPod touch til iOS 9.3 artwork Brugerhåndbog til iPod touch til iOS 9.3
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 16 September 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Her findes alt, hvad du har brug for at vide om iPod touch, i et praktisk digitalt format. Lær iPod touch at kende, og opdag alle de fantastiske ting, du kan bruge den til, og hvordan du bruger den. Det er den ultimative brugerhåndbog, som giver dig de bedste muligheder for at bruge din nye iPod touch, direkte fra Apple. Brugerhåndbogen til iPod touch er en vigtig del af ethvert iBooks-bibliotek.


2019-02-15T13:35:52-07:00

Brugerhåndbog til iPod touch til iOS 9.3 - Apple Inc.

Apple Inc. - Hướng dẫn sử dụng Apple Watch artwork Hướng dẫn sử dụng Apple Watch
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 23 April 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Đây là mọi thông tin bạn cần biết về Apple Watch và ứng dụng Apple Watch trên iPhone. Sử dụng hướng dẫn này để tìm hiểu về tất cả những điều thú vị mà Apple Watch có thể làm được, cũng như cách thực hiện. Đó là hướng dẫn chính thức giúp tận dụng tối đa các chức năng của Apple Watch mới của bạn, trực tiếp từ Apple.


2019-02-15T13:35:52-07:00

Hướng dẫn sử dụng Apple Watch - Apple Inc.

Apple Inc. - iPad User Guide for iOS 12.1.1 artwork iPad User Guide for iOS 12.1.1
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 17 September 2018
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Here’s everything you need to know about iPad, straight from Apple. This definitive guide helps you get started using iPad and discover all the amazing things it can do.


2019-02-15T13:35:52-07:00

iPad User Guide for iOS 12.1.1 - Apple Inc.

Apple Inc. - Apple Watch User Guide artwork Apple Watch User Guide
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 17 September 2018
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Here’s everything you need to know about Apple Watch and the Apple Watch app on iPhone, straight from Apple. This definitive guide helps you get started using Apple Watch and discover all the amazing things it can do.


2019-02-15T13:35:52-07:00

Apple Watch User Guide - Apple Inc.

Apple Inc. - Business - Apps at Work artwork Apps at Work
Learn about great business apps for iPhone and iPad.
Apple Inc. - Business
Genre: Computers
Publish Date: 15 April 2013
Publisher: Apple Inc. - Business
Seller: iTunes S.a.r.l.

Discover how great apps on iPad and iPhone are transforming the way businesses work. Explore the breadth of apps available for business with helpful video tips on specific apps, and learn about purchasing and distribution options for leveraging apps within an organization.


2019-02-15T13:35:52-07:00

Apps at Work - Apple Inc. - Business

Apple Inc. - Thông tin cơ bản về MacBook Pro artwork Thông tin cơ bản về MacBook Pro
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 09 March 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Thông tin cơ bản về MacBook Pro cung cấp mọi thứ bạn cần để thiết lập nhanh và bắt đầu sử dụng MacBook Pro mới. Tìm hiểu về phần cứng, cũng như cách kết nối vào Wi-Fi, chia sẻ thông tin, sử dụng các ứng dụng đi kèm với MacBook Pro của bạn, v.v.


2019-02-15T13:35:52-07:00

Thông tin cơ bản về MacBook Pro - Apple Inc.

Apple Inc. - MacBook Air Essentials artwork MacBook Air Essentials
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 09 March 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

MacBook Air Essentials provides all the information you need to set up and start using your new MacBook Air. Learn about the hardware and included apps, plus tips to help you get the most of out your MacBook Air and macOS.


2019-02-15T13:35:52-07:00

MacBook Air Essentials - Apple Inc.

Apple Inc. - Khái niệm cơ bản về MacBook artwork Khái niệm cơ bản về MacBook
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 09 April 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Thông tin cơ bản về MacBook cung cấp tất cả thông tin bạn cần để thiết lập và bắt đầu sử dụng MacBook mới. Tìm hiểu về phần cứng và các ứng dụng kèm theo, cùng với các mẹo để giúp bạn khai thác tối đa MacBook và macOS.


2019-02-15T13:35:52-07:00

Khái niệm cơ bản về MacBook - Apple Inc.

Apple Inc. - Business - iPad at Work - Volume 2 artwork iPad at Work - Volume 2
Make the most of iPad for your business.
Apple Inc. - Business
Genre: Computers
Publish Date: 23 January 2012
Publisher: Apple Inc. - Business
Seller: iTunes S.a.r.l.

Second in the iPad at Work series. iPad transforms the way you work. Learn about how iPad features and apps allow you to streamline common daily business tasks: • Edit Office Documents • Business Intelligence • Customer Relationship Management • Sales Transactions • Streamline Your Business Processes


2019-02-15T13:35:52-07:00

iPad at Work - Volume 2 - Apple Inc. - Business

Apple Inc. - MacBook Air Essentials artwork MacBook Air Essentials
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 06 November 2018
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

MacBook Air Essentials (for models with the Retina display) provides everything you need to quickly set up and start using your new MacBook Air. Learn about the hardware and included apps, and set up Touch ID so that you can unlock your Mac in an instant and easily complete online purchases with Apple Pay.


2019-02-15T13:35:52-07:00

MacBook Air Essentials - Apple Inc.

Apple Inc. - Business - In-House App Accelerator Guide artwork In-House App Accelerator Guide
Build in-house apps for your business.
Apple Inc. - Business
Genre: Computers
Publish Date: 23 January 2012
Publisher: Apple Inc. - Business
Seller: iTunes S.a.r.l.

Build breakthrough apps for your employees. Learn about in-house development for iPhone and iPad, and explore the in-house development process from beginning to end: • Planning • Design • Development • Deployment


2019-02-15T13:35:52-07:00

In-House App Accelerator Guide - Apple Inc. - Business

Apple Inc. - Khái niệm cơ bản về iMac artwork Khái niệm cơ bản về iMac
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 14 October 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Khái niệm cơ bản về iMac cung cấp mọi thứ bạn cần để thiết lập và bắt đầu sử dụng iMac mới. Tìm hiểu cách bật và sử dụng chuột và bàn phím, cũng như cách kết nối vào Wi-Fi, sử dụng các ứng dụng đi kèm với iMac của bạn và nhiều thông tin khác.


2019-02-15T13:35:52-07:00

Khái niệm cơ bản về iMac - Apple Inc.

Apple Inc. - iPad User Guide for iOS 11.4 artwork iPad User Guide for iOS 11.4
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 19 September 2017
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Here’s everything you need to know about iPad. Get to know iPad and discover all the amazing things it can do, and how to do them. It’s the definitive guide for getting the most from your new iPad, straight from Apple. The iPad User Guide is an essential part of any iBooks library.


2019-02-15T13:35:52-07:00

iPad User Guide for iOS 11.4 - Apple Inc.

Apple Inc. - iPhone User Guide for iOS 10.3 artwork iPhone User Guide for iOS 10.3
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 13 September 2016
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Here's everything you need to know about iPhone, in a handy digital format. Get to know iPhone and discover all the amazing things it can do, and how to do them. It's the definitive guide for getting the most from your new iPhone, straight from Apple. The iPhone User Guide is an essential part of any iBooks library.


2019-02-15T13:35:52-07:00

iPhone User Guide for iOS 10.3 - Apple Inc.

Apple Inc. - iPad User Guide for iOS 10.3 artwork iPad User Guide for iOS 10.3
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 13 September 2016
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Here's everything you need to know about iPad, in a handy digital format. Get to know iPad and discover all the amazing things it can do, and how to do them. It's the definitive guide for getting the most from your new iPad, straight from Apple. The iPad User Guide is an essential part of any iBooks library.


2019-02-15T13:35:52-07:00

iPad User Guide for iOS 10.3 - Apple Inc.

Apple Inc. - iOS 12 用 iPhone ユーザガイド artwork iOS 12 用 iPhone ユーザガイド
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 17 September 2018
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

この公式ガイドには、iPhone について知っておくべきことのすべてが詰まっています。iPhone の基本的な使いかたや iPhone に搭載された驚きの機能のすべてを説明している決定版のガイドです。


2019-02-15T13:35:52-07:00

iOS 12 用 iPhone ユーザガイド - Apple Inc.

Apple Inc. - MacBook Pro Essentials artwork MacBook Pro Essentials
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 09 March 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

MacBook Pro Essentials provides everything you need to quickly set up and start using your new MacBook Pro. Learn about the hardware, as well as how to connect to Wi-Fi, share information, use the apps that come with your MacBook Pro, and more.


2019-02-15T13:35:52-07:00

MacBook Pro Essentials - Apple Inc.

Apple Inc. - Business - Employee Starter Guide for Mac artwork Employee Starter Guide for Mac
Apple at Work
Apple Inc. - Business
Genre: Internet
Publish Date: 11 January 2018
Publisher: Apple Inc. - Business
Seller: iTunes S.a.r.l.

Every Mac is designed to be intuitive and easy to use, so employees can get work done faster. This guide is designed to show employees how Mac can help support business workflows, manage communication with colleagues, and improve personal productivity. Readers will learn how to navigate and personalize their Mac while keeping work and personal data separate, work with built-in apps and features to meet daily objectives and exceed professional goals, and explore the world of business apps and resources available for Mac to help manage everyday work life more efficiently.


2019-02-15T13:35:52-07:00

Employee Starter Guide for Mac - Apple Inc. - Business

Apple Sales Training and Certification - Mac Integration Basics 10.12 artwork Mac Integration Basics 10.12
Guide
Apple Sales Training and Certification
Genre: Computers
Publish Date: 14 February 2017
Publisher: Apple Inc.
Seller: iTunes S.a.r.l.

Organizations are increasingly integrating Mac computers into Windows or other standards-based network environments. But users and the IT professionals who support them can relax, because Mac integration is easy. This guide provides step-by-step instructions for a successful integration. For additional help, please contact your Authorized Apple reseller or account representative.


2019-02-15T13:35:52-07:00

Mac Integration Basics 10.12 - Apple Sales Training and Certification

Apple Inc. - Thông tin cơ bản về MacBook Air artwork Thông tin cơ bản về MacBook Air
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 09 March 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Thông tin cơ bản về MacBook Air cung cấp tất cả thông tin bạn cần để thiết lập và bắt đầu sử dụng MacBook Air mới. Tìm hiểu về phần cứng và các ứng dụng kèm theo, cùng với các mẹo để giúp bạn khai thác tối đa MacBook Air và macOS.


2019-02-15T13:35:52-07:00

Thông tin cơ bản về MacBook Air - Apple Inc.

Apple Inc. - Khái niệm cơ bản về Mac mini artwork Khái niệm cơ bản về Mac mini
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 28 April 2016
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Thông tin cơ bản về Mac mini cung cấp mọi thứ bạn cần để thiết lập nhanh và bắt đầu sử dụng Mac mini mới. Tìm hiểu cách kết nối vào Wi-Fi, chia sẻ thông tin, sử dụng các ứng dụng đi kèm với Mac mini của bạn và nhiều thông tin khác.


2019-02-15T13:35:52-07:00

Khái niệm cơ bản về Mac mini - Apple Inc.

Apple Inc. - iOS Deployment Reference artwork iOS Deployment Reference
Design learning, teaching, and your school environment with Apple
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 14 July 2017
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

This reference is for IT administrators supporting iOS and tvOS devices on their networks. It provides information about large-scale deployments of iPhone, iPad, and Apple TV in enterprises and educational institutions. It explains how to securely deploy and manage iOS and tvOS devices, and integrate them into your existing infrastructure.


2019-02-15T13:35:52-07:00

iOS Deployment Reference - Apple Inc.

Apple Inc. - MacBook Essentials artwork MacBook Essentials
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 09 April 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

MacBook Essentials provides all the information you need to set up and start using your new MacBook. Learn about the hardware and included apps, plus tips to help you get the most out of your MacBook and macOS.


2019-02-15T13:35:52-07:00

MacBook Essentials - Apple Inc.

Apple Inc. - Final Cut Pro X User Guide artwork Final Cut Pro X User Guide
Apple Inc.
Genre: Digital Media
Publish Date: 15 November 2018
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Here’s everything you need to know about the features and controls in Final Cut Pro X, in a handy digital format. Get to know Final Cut Pro X and learn how to accomplish both basic and advanced tasks using the application. It’s the definitive guide to Final Cut Pro X, straight from Apple.


2019-02-15T13:35:52-07:00

Final Cut Pro X User Guide - Apple Inc.

Apple Inc. - Business - iPad Profiles: Enterprise artwork iPad Profiles: Enterprise
Profiles of enterprise companies using iPad.
Apple Inc. - Business
Genre: Computers
Publish Date: 03 April 2013
Publisher: Apple Inc. - Business
Seller: iTunes S.a.r.l.

iPad has transformed the way enterprise companies around the world work. Get inspired by the way these featured companies are using iPad and apps to improve productivity and efficiency.


2019-02-15T13:35:52-07:00

iPad Profiles: Enterprise - Apple Inc. - Business

Apple Training and Certification - Mac Management Basics 10.9 artwork Mac Management Basics 10.9
Deploy and Manage Multiple Mac Computers.
Apple Training and Certification
Genre: Computers
Publish Date: 31 March 2014
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

If you are at a medium to large-scale company or educational institution, the task of distributing and redeploying larger number of Mac computers can seem overwhelming. This guide introduces you to the basic concepts for creating and deploying system images for new and existing computers. You’ll learn how Software Update and Caching services in OS X Server can be used to streamline and manage OS updates and how Apple Remote Desktop and Profile Manager can be used to manage your computers once they’re deployed.


2019-02-15T13:35:52-07:00

Mac Management Basics 10.9 - Apple Training and Certification

Apple Inc. - Business - Employee Starter Guide for iOS artwork Employee Starter Guide for iOS
Apple at Work
Apple Inc. - Business
Genre: Internet
Publish Date: 11 January 2018
Publisher: Apple Inc. - Business
Seller: iTunes S.a.r.l.

With iPhone and iPad, employees have the ability to be more productive, collaborate in new ways, and manage their work on the go like never before. This guide is designed for employees to show them how iPhone and iPad can help support common business workflows, manage communication with colleagues, and improve personal productivity. Readers will learn how to personalize their iOS device and modify settings that are appropriate for corporate environments, work with built-in apps and features, and explore the world of business apps and resources available for iPhone and iPad to help them become more productive throughout their workday.


2019-02-15T13:35:52-07:00

Employee Starter Guide for iOS - Apple Inc. - Business

Apple Inc. - Thông tin cơ bản về MacBook Air artwork Thông tin cơ bản về MacBook Air
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 08 November 2018
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Thông tin cơ bản về MacBook Air (dành cho các kiểu máy có màn hình Retina) cung cấp mọi thứ bạn cần để thiết lập nhanh và bắt đầu sử dụng MacBook Air mới và các ứng dụng kèm theo. Tìm hiểu về phần cứng và các ứng dụng kèm theo, cũng như thiết lập Touch ID để bạn có thể mở khóa máy Mac nhanh chóng và hoàn tất các giao dịch mua trực tuyến dễ dàng với Apple Pay.


2019-02-15T13:35:52-07:00

Thông tin cơ bản về MacBook Air - Apple Inc.

Apple Inc. - iPhone User Guide for iOS 9.3 artwork iPhone User Guide for iOS 9.3
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 16 September 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Here's everything you need to know about iPhone, in a handy digital format. Get to know iPhone and discover all the amazing things it can do, and how to do them. It's the definitive guide for getting the most from your new iPhone, straight from Apple. The iPhone User Guide is an essential part of any iBooks library.


2019-02-15T13:35:52-07:00

iPhone User Guide for iOS 9.3 - Apple Inc.

Apple Inc. - iPad User Guide for iOS 8.4 artwork iPad User Guide for iOS 8.4
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 17 September 2014
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Here's everything you need to know about iPad, in a handy digital format. Get to know iPad and discover all the amazing things it can do, and how to do them. It's the definitive guide for getting the most from your new iPad, straight from Apple. The iPad User Guide is an essential part of any library for iPad 2, iPad Air, and iPad mini users.


2019-02-15T13:35:52-07:00

iPad User Guide for iOS 8.4 - Apple Inc.

Apple Inc. - iPod touch User Guide for iOS 10.3 artwork iPod touch User Guide for iOS 10.3
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 13 September 2016
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Here's everything you need to know about iPod touch, in a handy digital format. Get to know iPod touch and discover all the amazing things it can do, and how to do them. It's the definitive guide for getting the most from your new iPod touch, straight from Apple. The iPod touch User Guide is an essential part of any iBooks library.


2019-02-15T13:35:52-07:00

iPod touch User Guide for iOS 10.3 - Apple Inc.

Apple Inc. - iPod touch User Guide for iOS 11.4 artwork iPod touch User Guide for iOS 11.4
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 19 September 2017
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Here’s everything you need to know about iPod touch. Get to know iPod touch and discover all the amazing things it can do, and how to do them. It’s the definitive guide for getting the most from your new iPod touch, straight from Apple. The iPod touch User Guide is an essential part of any iBooks library.


2019-02-15T13:35:52-07:00

iPod touch User Guide for iOS 11.4 - Apple Inc.

Apple Inc. - iPhone User Guide for iOS 8.4 artwork iPhone User Guide for iOS 8.4
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 17 September 2014
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Here's everything you need to know about iPhone, in a handy digital format. Get to know iPhone and discover all the amazing things it can do, and how to do them. It's the definitive guide for getting the most from your new iPhone, straight from Apple. The iPhone User Guide is an essential part of any iBooks library.


2019-02-15T13:35:52-07:00

iPhone User Guide for iOS 8.4 - Apple Inc.

Apple Training and Certification - Aspectos básicos de la integración del Mac 10.8 artwork Aspectos básicos de la integración del Mac 10.8
Añadir un Mac a una red basada en Windows o en otros estándares
Apple Training and Certification
Genre: Operating Systems
Publish Date: 06 August 2012
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Si quieres integrar un Mac en tu red actual basada en Windows o en otros estándares, te guiaremos por el proceso de configuración del sistema para que aproveches todos los servicios de red, como los servicios de directorio, intercambio de archivos, impresión, correo electrónico, etc.


2019-02-15T13:35:52-07:00

Aspectos básicos de la integración del Mac 10.8 - Apple Training and Certification

Apple Inc. - iOS 11.4 用 iPhone ユーザガイド artwork iOS 11.4 用 iPhone ユーザガイド
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 19 September 2017
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

ここには、iPhone について知っておくべきことのすべてが詰まっています。iPhone の基本的な使いかたや iPhone に搭載された驚きの機能のすべて、そして各機能を使いこなす方法を説明しています。新しい iPhone を最大限に活用するための決定版の公式ガイドです。「iPhone ユーザガイド」は iBooks ライブラリに欠かせない 1 冊です。


2019-02-15T13:35:52-07:00

iOS 11.4 用 iPhone ユーザガイド - Apple Inc.

Apple Inc. - iPhone User Guide For iOS 7.1 artwork iPhone User Guide For iOS 7.1
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 10 March 2014
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Here's everything you need to know about iPhone, in a handy digital format. Get to know iPhone and discover all the amazing things it can do, and how to do them. It's the definitive guide for getting the most from your new iPhone, straight from Apple. The iPhone User Guide covers iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, and iPhone 4. It's an essential part of any iBooks library.


2019-02-15T13:35:52-07:00

iPhone User Guide For iOS 7.1 - Apple Inc.

Apple Sales Training and Certification - Aspectos básicos de la integración del Mac 10.12 artwork Aspectos básicos de la integración del Mac 10.12
Guía
Apple Sales Training and Certification
Genre: Computers
Publish Date: 14 February 2017
Publisher: Apple Inc.
Seller: iTunes S.a.r.l.

Cada vez más, las organizaciones integran los ordenadores Mac en entornos de red basados en Windows o en otros estándares. Ahora bien, los usuarios y profesionales de TI pueden estar tranquilos, ya que la integración del Mac es muy sencilla. Esta guía contiene instrucciones paso a paso para integrarlo correctamente. Para obtener más ayuda, ponte en contacto con tu Distribuidor Autorizado Apple o con el representante de tu cuenta. 


2019-02-15T13:35:52-07:00

Aspectos básicos de la integración del Mac 10.12 - Apple Sales Training and Certification

Apple Inc. - iPod touch User Guide for iOS 8.4 artwork iPod touch User Guide for iOS 8.4
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 17 September 2014
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Here's everything you need to know about iPod touch, in a handy digital format. Get to know iPod touch and discover all the amazing things it can do, and how to do them. It's the definitive guide for getting the most from your new iPod touch, straight from Apple. The iPod touch User Guide is an essential part of any iBooks library.


2019-02-15T13:35:52-07:00

iPod touch User Guide for iOS 8.4 - Apple Inc.

Apple Inc. - iMac Essentials artwork iMac Essentials
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 14 October 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

iMac Essentials provides everything you need to set up and start using your new iMac. Learn how to turn on and use your mouse and keyboard, as well as how to connect to Wi-Fi, use the apps that came with your iMac, and much more.


2019-02-15T13:35:52-07:00

iMac Essentials - Apple Inc.

Apple Inc. - iOS Technical Training artwork iOS Technical Training
Apple Inc.
Genre: Operating Systems
Publish Date: 20 July 2015
Publisher: Apple Inc.
Seller: iTunes S.a.r.l.

This book gives you the knowledge and skills to perform a small- to large-scale deployment of iOS devices.


2019-02-15T13:35:52-07:00

iOS Technical Training - Apple Inc.

Apple Inc. - iOS Deployment Primer artwork iOS Deployment Primer
Apple Inc.
Genre: Operating Systems
Publish Date: 13 May 2016
Publisher: Apple Inc.
Seller: iTunes S.a.r.l.

iOS is transforming the way people work. Whether you’re at a small, medium, or large organization, deploying and managing a large number of iOS devices, apps, and data can seem overwhelming. This book introduces you to the essential concepts, tools, and programs you can use to simplify the deployment of iOS devices in your organization.


2019-02-15T13:35:52-07:00

iOS Deployment Primer - Apple Inc.

Apple Inc. - Brugerhåndbog til iPhone til iOS 8.4 artwork Brugerhåndbog til iPhone til iOS 8.4
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 17 September 2014
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Her findes alt, hvad du har brug for at vide om iPhone, i et praktisk digitalt format. Lær iPhone at kende, og opdag alle de fantastiske ting, du kan bruge den til, og hvordan du bruger den. Det er den ultimative brugerhåndbog, som giver dig de bedste muligheder for at bruge din nye iPhone, direkte fra Apple. Brugerhåndbogen til iPhone er en vigtig del af ethvert iBooks-bibliotek.


2019-02-15T13:35:52-07:00

Brugerhåndbog til iPhone til iOS 8.4 - Apple Inc.

Apple Inc. - Mac 통합의 기초 10.11 artwork Mac 통합의 기초 10.11
Apple Inc.
Genre: Operating Systems
Publish Date: 19 January 2016
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

이 책은 Mac을 Windows 또는 다른 표준 기반 네트워크에 통합하는 절차를 안내합니다. 디렉토리 서비스, 파일 공유, 인쇄, 이메일 등 네트워크 서비스를 최대한 활용할 수 있도록 Mac을 설정하는 방법을 알아봅니다.


2019-02-15T13:35:52-07:00

Mac 통합의 기초 10.11 - Apple Inc.

Apple Inc. - Az iPod touch felhasználói útmutatója iOS 8.4 rendszerhez artwork Az iPod touch felhasználói útmutatója iOS 8.4 rendszerhez
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 17 September 2014
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Ebben a praktikus, digitális formátumú útmutatóban mindent megtudhat az iPod touch készülékről. Ismerje meg az iPod touch készüléket, és fedezze fel, milyen fantasztikus dolgokra képes, és a funkciói hogyan használhatók. Ezzel az útmutatóval a maximumot hozhatja ki az Apple új iPod touch készülékéből. Az iPod touch felhasználói útmutató alapvető eleme az összes iBooks-könyvtárnak.


2019-02-15T13:35:52-07:00

Az iPod touch felhasználói útmutatója iOS 8.4 rendszerhez - Apple Inc.

Apple Inc. - Logic Pro X User Guide artwork Logic Pro X User Guide
Apple Inc.
Genre: Digital Media
Publish Date: 06 December 2018
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

This user guide documents the features and controls of Logic Pro X, and describes how to accomplish both basic and advanced tasks using the application.


2019-02-15T13:35:52-07:00

Logic Pro X User Guide - Apple Inc.

Apple Inc. - Motion User Guide artwork Motion User Guide
Apple Inc.
Genre: Digital Media
Publish Date: 15 November 2018
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Here’s everything you need to know about the features and controls in Motion, a powerful, but easy-to-use motion-graphics application from Apple that lets you create stunning animated titles and visual effects in real time. Motion is the perfect companion for Final Cut Pro X—build titles, bumpers, transitions, and dazzling effects in Motion, then publish them directly to Final Cut Pro. This is the definitive guide to Motion, in a handy digital format, straight from Apple.


2019-02-15T13:35:52-07:00

Motion User Guide - Apple Inc.

Apple Inc. - Brugerhåndbog til iPad iOS 8.4 artwork Brugerhåndbog til iPad iOS 8.4
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 17 September 2014
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Her findes alt, hvad du har brug for at vide om iPad, i et praktisk digitalt format. Lær iPad at kende, og opdag alle de spændende ting, du kan gøre med den. Denne ultimative håndbog fra Apple hjælper dig med at få det bedste ud af iPad. Brugerhåndbogen til iPad er en vigtig del af ethvert bibliotek for brugere af iPad 2, iPad Air og iPad mini.


2019-02-15T13:35:52-07:00

Brugerhåndbog til iPad iOS 8.4 - Apple Inc.

Apple Inc. - Felhasználói útmutató iOS 8.4 rendszerű iPadhez artwork Felhasználói útmutató iOS 8.4 rendszerű iPadhez
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 17 September 2014
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Ebben a praktikus digitális formátumú útmutatóban mindent megtudhat az iPadről. Megismerheti belőle az iPadjét, felfedezheti a készülék által biztosított összes funkciót, és a funkciók használatát is elsajátíthatja Ez az egyetlen útmutató, amelyre a funkciók teljes körű használatához szüksége lehet – egyenesen az Apple-től. Az iPad felhasználói útmutatója egy fontos dokumentum az iPad 2, iPad Air és iPad mini felhasználói számára.


2019-02-15T13:35:52-07:00

Felhasználói útmutató iOS 8.4 rendszerű iPadhez - Apple Inc.

Apple Inc. - Az iPod touch felhasználói útmutatója iOS 9.3 rendszerhez artwork Az iPod touch felhasználói útmutatója iOS 9.3 rendszerhez
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 16 September 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Ebben a praktikus, digitális formátumú útmutatóban mindent megtudhat az iPod touch készülékről. Ismerje meg az iPod touch készüléket, és fedezze fel, milyen fantasztikus dolgokra képes, és a funkciói hogyan használhatók. Ezzel az útmutatóval a maximumot hozhatja ki az Apple új iPod touch készülékéből. Az iPod touch felhasználói útmutató alapvető eleme az összes iBooks-könyvtárnak.


2019-02-15T13:35:52-07:00

Az iPod touch felhasználói útmutatója iOS 9.3 rendszerhez - Apple Inc.

Apple Inc. - Guide de l’utilisateur de l’iPhone pour iOS 8.4 artwork Guide de l’utilisateur de l’iPhone pour iOS 8.4
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 17 September 2014
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Voici tout ce que vous avez besoin de savoir sur l’iPhone, dans un format numérique pratique. Apprenez à connaître l’iPhone et découvrez comment réaliser toutes les choses formidables que vous pouvez faire avec. Il s’agit du guide incontournable pour tirer le meilleur parti de votre nouvel iPhone, fourni directement par Apple. Le Guide de l’utilisateur de l’iPhone est un élément indispensable de toute bibliothèque iBooks.


2019-02-15T13:35:52-07:00

Guide de l’utilisateur de l’iPhone pour iOS 8.4 - Apple Inc.

Apple Inc. - Brugerhåndbog til iPod touch til iOS 7.1 artwork Brugerhåndbog til iPod touch til iOS 7.1
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 22 October 2013
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Her findes alt, hvad du har brug for at vide om iPod touch, i et praktisk digitalt format. Lær iPod touch at kende, og opdag alle de fantastiske ting, du kan bruge den til, og hvordan du bruger den. Det er den ultimative brugerhåndbog, som giver dig de bedste muligheder for at bruge din nye iPod touch, direkte fra Apple. Brugerhåndbogen til iPod touch er en vigtig del af ethvert iBooks-bibliotek.


2019-02-15T13:35:52-07:00

Brugerhåndbog til iPod touch til iOS 7.1 - Apple Inc.

Apple Inc. - Compressor User Guide artwork Compressor User Guide
Apple Inc.
Genre: Digital Media
Publish Date: 15 November 2018
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Here’s everything you need to know about the features and controls of Compressor, in a handy digital format. Get to know Compressor and learn how to accomplish both basic and advanced tasks. It’s the definitive guide to Compressor, straight from Apple.


2019-02-15T13:35:52-07:00

Compressor User Guide - Apple Inc.

Apple Inc. - iOS 7.1 用 iPod touch ユーザガイド artwork iOS 7.1 用 iPod touch ユーザガイド
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 22 October 2013
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

iPod touch について知っておく必要のあることは、すべてこの小さな eBook に書かれています。iPod touch がどんなものなのか、そして iPod touch でできる数々の素晴らしいことやそれらの操作方法が分かります。新しい iPod touch の魅力のすべてが語られている、Apple が作成した最も信頼できるガイドです。「iPod touch ユーザガイド」は iBooks ライブラリに欠かせない 1 冊です。


2019-02-15T13:35:52-07:00

iOS 7.1 用 iPod touch ユーザガイド - Apple Inc.

Apple Inc. - Brugerhåndbog til iPod touch til iOS 8.4 artwork Brugerhåndbog til iPod touch til iOS 8.4
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 17 September 2014
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Her findes alt, hvad du har brug for at vide om iPod touch, i et praktisk digitalt format. Lær iPod touch at kende, og opdag alle de fantastiske ting, du kan bruge den til, og hvordan du bruger den. Det er den ultimative brugerhåndbog, som giver dig de bedste muligheder for at bruge din nye iPod touch, direkte fra Apple. Brugerhåndbogen til iPod touch er en vigtig del af ethvert iBooks-bibliotek.


2019-02-15T13:35:52-07:00

Brugerhåndbog til iPod touch til iOS 8.4 - Apple Inc.

Apple Inc. - Brugerhåndbog til iPad iOS 9.3 artwork Brugerhåndbog til iPad iOS 9.3
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 16 September 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Her findes alt, hvad du har brug for at vide om iPad, i et praktisk digitalt format. Lær iPad at kende, og opdag alle de spændende ting, du kan gøre med den. Denne ultimative håndbog fra Apple hjælper dig med at få det bedste ud af iPad. Brugerhåndbogen til iPad er en vigtig del af ethvert iBooks-bibliotek.


2019-02-15T13:35:52-07:00

Brugerhåndbog til iPad iOS 9.3 - Apple Inc.

Apple Inc. - Xsan Guide artwork Xsan Guide
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 17 September 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Xsan combines RAID arrays into large, easy-to-expand volumes of storage that clients use like local disks, but which are actually shared over a high-speed Fibre Channel fabric or a Distributed LAN Client (DLC) connection. This guide describes how to set up and manage an Xsan storage area network (SAN). This guide also helps you migrate your existing Xsan 3 storage area network to the latest version, either Xsan 4 for Yosemite clients or 4.1 for El Capitan clients.


2019-02-15T13:35:52-07:00

Xsan Guide - Apple Inc.

Apple Inc. - Logic Pro X Effects artwork Logic Pro X Effects
Apple Inc.
Genre: Digital Media
Publish Date: 05 October 2018
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

This reference documents the set of effects plug-ins included with Logic Pro X, including detailed descriptions of plug-in controls and parameters.


2019-02-15T13:35:52-07:00

Logic Pro X Effects - Apple Inc.

Apple Inc. - Felhasználói útmutató iOS 8.4 rendszerű iPhone-hoz artwork Felhasználói útmutató iOS 8.4 rendszerű iPhone-hoz
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 17 September 2014
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Ebben a praktikus digitális formátumú útmutatóban mindent megtudhat az iPhone-ról. Ismerje meg az iPhone-t, és fedezze fel, milyen fantasztikus dolgokra képes, és funkciói hogyan használhatók. Ezzel az útmutatóval a legtöbbet hozhatja ki az Apple új iPhone-jából. Az iPhone felhasználói útmutató alapvető eleme minden iBooks-könyvtárnak.


2019-02-15T13:35:52-07:00

Felhasználói útmutató iOS 8.4 rendszerű iPhone-hoz - Apple Inc.

Apple Inc. - Manuale Utente di iPod touch per iOS 7.1 artwork Manuale Utente di iPod touch per iOS 7.1
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 22 October 2013
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Qui trovi tutto quello che hai bisogno di sapere su iPod touch, in un comodo formato digitale. Conosci iPod touch e scopri tutte le cose straordinarie che può realizzare, e come farlo. È la guida definitiva per ottenere il massimo dal tuo nuovo iPod touch, direttamente da Apple. Il Manuale Utente di iPod touch è parte essenziale di qualsiasi biblioteca iBooks.


2019-02-15T13:35:52-07:00

Manuale Utente di iPod touch per iOS 7.1 - Apple Inc.

Apple Inc. - iOS 7.1 için iPod touch Kullanma Kılavuzu artwork iOS 7.1 için iPod touch Kullanma Kılavuzu
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 22 October 2013
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Burada, iPod touch hakkında bilmeniz gereken her şeyi kullanışlı bir sayısal belge biçiminde bulabilirsiniz. iPod touch’ı tanıyın ve yapabileceği şaşırtıcı şeyleri ve bunları nasıl yapacağınızı keşfedin. Yeni iPod touch’ınızdan en iyi şekilde yararlanma konusunda doğrudan Apple’dan gelen eksiksiz bir kılavuzdur. iPod touch Kullanma Kılavuzu her iBooks arşivinde bulunması gereken önemli bir parçadır.


2019-02-15T13:35:52-07:00

iOS 7.1 için iPod touch Kullanma Kılavuzu - Apple Inc.

Apple Inc. - Logic Pro X Instruments artwork Logic Pro X Instruments
Apple Inc.
Genre: Digital Media
Publish Date: 05 October 2018
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

This reference documents the set of virtual instrument plug-ins included with Logic Pro X, including detailed descriptions of plug-in controls and parameters.


2019-02-15T13:35:52-07:00

Logic Pro X Instruments - Apple Inc.

Apple Inc. - iOS 8.4 用 iPod touch ユーザガイド artwork iOS 8.4 用 iPod touch ユーザガイド
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 17 September 2014
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

iPod touch について知っておく必要のあることは、すべてこの小さな eBook に書かれています。iPod touch がどんなものなのか、そして iPod touch でできる数々のすばらしいことやそれらの操作方法が分かります。新しい iPod touch の魅力のすべてが語られている、Apple が作成した最も信頼できるガイドです。「iPod touch ユーザガイド」は iBooks ライブラリに欠かせない 1 冊です。


2019-02-15T13:35:52-07:00

iOS 8.4 用 iPod touch ユーザガイド - Apple Inc.

Apple Inc. - iOS 8.4 用 iPad ユーザガイド artwork iOS 8.4 用 iPad ユーザガイド
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 17 September 2014
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

iPad について知っておく必要のあることは、すべてこの小さな eBook に書かれています。iPad がどんなものなのか、そして iPad でできる数々のすばらしいことやそれらの操作方法が分かります。新しい iPad の魅力のすべてが語られている、Apple が作成した最も信頼できるガイドです。「iPad ユーザガイド」は、iPad 2、iPad Air、iPad mini ユーザのライブラリに欠かせない 1 冊です。


2019-02-15T13:35:52-07:00

iOS 8.4 用 iPad ユーザガイド - Apple Inc.

Apple Inc. - iOS 7.1용 iPod touch 사용 설명서 artwork iOS 7.1용 iPod touch 사용 설명서
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 22 October 2013
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

iPod touch에 관해 알아야 할 모든 것이 간편한 디지털 포맷으로 제공됩니다. iPod touch에 관하여 알고 가능한 모든 놀라운 동작을 살펴본 다음 수행 방법을 알아봅니다. Apple에서 직접 제공하는 새로운 iPod touch에 대한 최종적인 설명서입니다. iPod touch 사용 설명서는 모든 iBooks 보관함의 필수 항목입니다.


2019-02-15T13:35:52-07:00

iOS 7.1용 iPod touch 사용 설명서 - Apple Inc.

Apple Inc. - Udhëzuesi i përdorimit të iPhone për iOS 8.4 artwork Udhëzuesi i përdorimit të iPhone për iOS 8.4
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 17 September 2014
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Këtu keni gjithçka që ju nevojitet të dini për iPhone, në një format praktik dixhital. Njihuni me iPhone dhe eksploroni të gjitha gjërat e mahnitshme që mund të bëjë, si dhe si t'i bëni ato. Ky është udhëzuesi përfundimtar për të marrë maksimumin nga telefoni juaj i ri iPhone, direkt nga Apple. Udhëzuesi i përdorimit i iPhone është pjesë thelbësore e çdo biblioteke të iBooks.


2019-02-15T13:35:52-07:00

Udhëzuesi i përdorimit të iPhone për iOS 8.4 - Apple Inc.

Apple Training and Certification - Mac Integration Grundlagen 10.8 artwork Mac Integration Grundlagen 10.8
Einbindung von Macs in ein auf Windows oder anderen Standards basierendes Netzwerk
Apple Training and Certification
Genre: Operating Systems
Publish Date: 06 August 2012
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Sie möchten einen Mac in ein vorhandenes Windows Netzwerk oder ein anderes standardbasiertes Netzwerk integrieren? Dann lesen Sie weiter. Wir erklären Ihnen, wie Sie Ihr System einrichten, damit Sie Netzwerkdienste wie Verzeichnisdienste, File-Sharing, Drucken, E-Mail und mehr optimal nutzen können.


2019-02-15T13:35:52-07:00

Mac Integration Grundlagen 10.8 - Apple Training and Certification

Apple Inc. - Logic Pro X Control Surfaces Support artwork Logic Pro X Control Surfaces Support
Apple Inc.
Genre: Digital Media
Publish Date: 03 April 2017
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

This reference documents the use of control surfaces with Logic Pro X, including detailed information on each directly supported device.


2019-02-15T13:35:52-07:00

Logic Pro X Control Surfaces Support - Apple Inc.

Apple Inc. - Guide de l’utilisateur de l’iPad pour iOS 8.4 artwork Guide de l’utilisateur de l’iPad pour iOS 8.4
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 17 September 2014
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Voici tout ce que vous avez besoin de savoir sur l’iPad, dans un format numérique pratique. Découvrez l’iPad et comment réaliser toutes les choses formidables que vous pouvez faire avec. Il s’agit du guide incontournable pour tirer le meilleur parti de votre nouvel iPad, fourni directement par Apple. Le Guide de l’utilisateur de l’iPad est un élément indispensable dans la bibliothèque de tout utilisateur d’iPad 2, d’iPad Air et d’iPad mini.


2019-02-15T13:35:52-07:00

Guide de l’utilisateur de l’iPad pour iOS 8.4 - Apple Inc.

Apple Inc. - iOS 8.4용 iPad 사용 설명서 artwork iOS 8.4용 iPad 사용 설명서
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 17 September 2014
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

iPad에 관해 알아야 할 모든 것이 간편한 디지털 포맷으로 제공됩니다. iPad에 관하여 알고 가능한 모든 놀라운 동작을 살펴본 다음 수행 방법을 알아봅니다. Apple에서 직접 제공하는 새로운 iPad를 최대한 활용할 수 있는 설명서입니다. iPad 사용 설명서는 iPad 2, iPad Air 및 iPad mini 사용자를 위한 보관함의 필수 요소입니다.


2019-02-15T13:35:52-07:00

iOS 8.4용 iPad 사용 설명서 - Apple Inc.

Apple Inc. - iOS 8.4 İçin iPhone Kullanma Kılavuzu artwork iOS 8.4 İçin iPhone Kullanma Kılavuzu
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 17 September 2014
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Burada, iPhone hakkında bilmeniz gereken her şeyi kullanışlı bir sayısal belge biçiminde bulabilirsiniz. iPhone’u tanıyın ve yapabileceği şaşırtıcı şeyleri ve bunları nasıl yapacağınızı keşfedin. Yeni iPhone’unuzdan en iyi şekilde yararlanma konusunda doğrudan Apple’dan gelen eksiksiz bir kılavuzdur. iPhone Kullanma Kılavuzu her iBooks arşivinde bulunması gereken önemli bir parçadır.


2019-02-15T13:35:52-07:00

iOS 8.4 İçin iPhone Kullanma Kılavuzu - Apple Inc.

Apple Inc. - Guide de l’utilisateur de l’iPhone pour iOS 9.3 artwork Guide de l’utilisateur de l’iPhone pour iOS 9.3
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 16 September 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Voici tout ce que vous avez besoin de savoir sur l’iPhone, dans un format numérique pratique. Apprenez à connaître l’iPhone et découvrez comment réaliser toutes les choses formidables que vous pouvez faire avec. Il s’agit du guide incontournable pour tirer le meilleur parti de votre nouvel iPhone, fourni directement par Apple. Le Guide de l’utilisateur de l’iPhone est un élément indispensable de toute bibliothèque iBooks.


2019-02-15T13:35:52-07:00

Guide de l’utilisateur de l’iPhone pour iOS 9.3 - Apple Inc.

Apple Inc. - Guide d’Xsan artwork Guide d’Xsan
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 17 September 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Xsan combine des matrices RAID dans d’importants volumes de stockage faciles à étendre que les clients utilisent comme des disques locaux, mais qui sont en réalité partagés grâce à une commutation intelligente Fibre Channel à grande vitesse ou une connexion DLC (Distributed LAN Client). Ce guide explique comment configurer et gérer un SAN (Storage Area Network) Xsan. Ce guide vous aide également à transférer votre réseau de stockage SAN Xsan 3 existant vers la dernière version, Xsan 4 pour les clients sous Yosemite ou 4.1 pour les clients sous El Capitan.


2019-02-15T13:35:52-07:00

Guide d’Xsan - Apple Inc.

Apple Inc. - Felhasználói útmutató iOS 9.3 rendszerű iPhone-hoz artwork Felhasználói útmutató iOS 9.3 rendszerű iPhone-hoz
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 16 September 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Ebben a praktikus digitális formátumú útmutatóban mindent megtudhat az iPhone-ról. Ismerje meg az iPhone-t, és fedezze fel, milyen fantasztikus dolgokra képes, és funkciói hogyan használhatók. Ezzel az útmutatóval a legtöbbet hozhatja ki az Apple új iPhone-jából. Az iPhone felhasználói útmutató alapvető eleme minden iBooks-könyvtárnak.


2019-02-15T13:35:52-07:00

Felhasználói útmutató iOS 9.3 rendszerű iPhone-hoz - Apple Inc.

Apple Inc. - Manual del usuario del iPhone para iOS 8.1 artwork Manual del usuario del iPhone para iOS 8.1
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 17 September 2014
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

En este práctico manual en formato digital encontrará todo lo que necesita saber acerca del iPhone. Conozca su iPhone, descubra las extraordinarias cosas que puede hacer con él y sepa cómo hacerlas. Con esta completa guía, elaborada por Apple, logrará sacar el máximo partido a su nuevo dispositivo. El manual del usuario del iPhone es un componente fundamental de cualquier biblioteca de iBooks.


2019-02-15T13:35:52-07:00

Manual del usuario del iPhone para iOS 8.1 - Apple Inc.

Apple Inc. - Thông tin cơ bản về iMac Pro artwork Thông tin cơ bản về iMac Pro
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 18 December 2017
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Khái niệm cơ bản về iMac Pro cung cấp mọi thứ bạn cần để thiết lập và bắt đầu sử dụng iMac Pro mới. Tìm hiểu về các tính năng bảo mật và lưu trữ của iMac Pro, cách kết nối các thiết bị ngoại vi, thiết lập các bản sao lưu, sử dụng các ứng dụng đi kèm với iMac Pro của bạn, v.v.


2019-02-15T13:35:52-07:00

Thông tin cơ bản về iMac Pro - Apple Inc.

Apple Inc. - Guía de referencia sobre la implementación de macOS artwork Guía de referencia sobre la implementación de macOS
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 08 April 2015
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Esta guía de referencia está dirigida a los administradores de TI que quieren integrar ordenadores Mac en sus redes. Proporciona información sobre la implantación a gran escala de ordenadores Mac y dispositivos Apple TV en empresas y centros educativos. Explica también cómo implantar y gestionar ordenadores Mac y dispositivos Apple TV de forma segura, y cómo integrarlos en la infraestructura existente.


2019-02-15T13:35:52-07:00

Guía de referencia sobre la implementación de macOS - Apple Inc.

Apple Inc. - Guide de l’utilisateur de l’iPod touch pour iOS 8.4 artwork Guide de l’utilisateur de l’iPod touch pour iOS 8.4
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 17 September 2014
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Voici tout ce que vous avez besoin de savoir sur l’iPod touch, dans un format numérique pratique. Découvrez l’iPod touch et comment réaliser toutes les choses formidables qu’il propose. Il s’agit du guide incontournable pour tirer le meilleur parti de votre nouvel iPod touch, fourni directement par Apple. Le Guide de l’utilisateur de l’iPod touch est un élément indispensable de toute bibliothèque iBooks.


2019-02-15T13:35:52-07:00

Guide de l’utilisateur de l’iPod touch pour iOS 8.4 - Apple Inc.

Apple Training and Certification - Fondamentaux de l’intégration Mac 10.8 artwork Fondamentaux de l’intégration Mac 10.8
Ajout d’un Mac à un réseau Windows ou autre réseau normalisé existant
Apple Training and Certification
Genre: Operating Systems
Publish Date: 06 August 2012
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

Si vous souhaitez intégrer un Mac à un réseau Windows ou autre réseau normalisé existant, lisez ce qui suit. Nous vous expliquerons la marche à suivre pour configurer votre ordinateur afin de profiter de l'ensemble des services réseau, comme les services d'annuaire, le partage de fichiers, l'impression, le courrier électronique, etc.


2019-02-15T13:35:52-07:00

Fondamentaux de l’intégration Mac 10.8 - Apple Training and Certification

Apple Inc. - คู่มือผู้ใช้ iPhone สำหรับ iOS 8.4 artwork คู่มือผู้ใช้ iPhone สำหรับ iOS 8.4
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 17 September 2014
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

ต่อไปนี้คือทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับ iPhone ในรูปแบบดิจิตอลแบบพกพา รู้จัก iPhone และค้นพบสิ่งตื่นเต้นทั้งหมดที่ iPhone ทำได้และวิธีทำสิ่งเหล่านั้น นี่คือคู่มือที่ดีที่สุดที่ส่งตรงมาจาก Apple สำหรับการใช้งาน iPhone รุ่นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด คู่มือผู้ใช้ iPhone เป็นส่วนจำเป็นของคลัง iBooks ใดๆ


2019-02-15T13:35:52-07:00

คู่มือผู้ใช้ iPhone สำหรับ iOS 8.4 - Apple Inc.

Apple Inc. - Manual del usuario del iPod touch para iOS 7.1 artwork Manual del usuario del iPod touch para iOS 7.1
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 22 October 2013
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

En este práctico manual en formato digital encontrará todo lo que necesita saber acerca del iPod touch. Conozca su iPod touch, descubra las extraordinarias cosas que puede hacer con él y sepa cómo hacerlas. Con esta completa guía, elaborada por Apple, logrará sacar el máximo partido a su nuevo dispositivo. El manual del usuario del iPod touch es un componente fundamental de cualquier biblioteca de iBooks.


2019-02-15T13:35:52-07:00

Manual del usuario del iPod touch para iOS 7.1 - Apple Inc.

Apple Inc. - iMac Pro Essentials artwork iMac Pro Essentials
Apple Inc.
Genre: Computers
Publish Date: 18 December 2017
Publisher: Apple
Seller: iTunes S.a.r.l.

iMac Pro Essentials provides everything you need to set up and start using your new iMac Pro. Learn about the security and storage features of iMac Pro, how to connect peripheral devices, set up backups, use the apps that came with your iMac Pro, and more.


2019-02-15T13:35:52-07:00

iMac Pro Essentials - Apple Inc.


view: 654

Get The Starter Ritual Set for Normal to Dry Skin Only $59 ($80 Value) at Tatcha.com! While Quantities Last!

Start: 11 Oct 2017 | End: 30 Apr 2018

3-Day Refresh:Lose up to 5 pounds in 3 days

Start: 03 Oct 2017 | End: 01 Apr 2018

Shop Nike.com for new Nike NFL jerseys.

Start: 20 Oct 2017 | End: 01 Mar 2018

Search All Amazon* UK* DE* FR* JP* CA* CN* IT* ES* IN* BR* MX

2013 Copyright В© Techhap.com Mobile version 2015 | PeterLife & company
Skimlinks helps publishers monetize editorial content through automated affiliate links for products. Affiliate programm.
Terms of use Link at is mandatory if site materials are using fully or particulary.
Were treated to the site administrator, a cup of coffee *https://paypal.me/peterlife
Yandex.ru