Slovakia politics books, current events
Slovakia politics books, current events

2018-08-15T17:09:31-07:00

Manifesto of the Communist Party - Karl Marx

Petr Mach - Jak vystoupit z EU artwork Jak vystoupit z EU
Petr Mach
Genre: Politics & Current Affairs
Publish Date: 22 January 2012
Publisher: Jiří Kubíček
Seller: Jiri Kubicek

Petr Mach, ekonom a bývalý poradce prezidenta Václava Klause ve své nejnovější knize podává zákulisní svědectví procesu schvalování Lisabonské smlouvy. Kniha je bohatou dokumentací jednání s Evropskou unií od vstupu ČR do EU do současnosti. Autor uvádí řadu překvapivých, místy až skandálních výroků nejvyšších českých i evropských představitelů. Kritiku z neschopnosti hájit české národní zájmy sklízí jak Mirek Topolánek, tak Vladimír Špidla, Miroslav Kalousek či Jiří Paroubek. Petr Mach nepřímo polemizuje i s tezí Václava Klause, že „Evropská unie nemá alternativu“ a popisuje možnou budoucnost České republiky uprostřed Evropy jako nezávislého státu s nízkými daněmi a volným obchodem bez zbytečných regulací. Na existenci Evropské unie si většina z nás zvykla. Řadu drobných i větších omezení, počínaje drobnou administrativní šikanou a konče zásadními politickými koncepcemi proto bereme fatalisticky: jako neměnnou danost. Jako něco, co si vrchnost vymyslela a tak to zkrátka být musí. Někteří z nás dokonce po potřebě silné ruky Bruselu přímo volají. Stále ještě žijí v blažené víře, že „Bruselané“ jsou nadlidé obdaření inteligencí, dobrotou a poctivostí, čehož my, nedokonalí Češi nikdy nedosáhneme. Často si v této souvislosti vybavuji slova právního historika J. Klimenta, který v roce 1939 vítal německou okupaci mimo jiné těmito slovy: „Pro nás samostatnost byla neštěstím. Tvoří se impérium a my si musíme v jeho rámci najít skrovné místo.“ Těm, kdo uvažují o dnešní EU podobně, by kniha Petra Macha měla otevřít oči.   Pavel Kohout, ekonom Konečně publikace, která s ekonomickou profesionalitou, ověřenými fakty a číslicemi věcně a čtivě shrnuje argumenty, které se já snažím s britskou zkušeností Čechům sdělit už patnáct let: Evropská unie je kolosální byrokratický podvod na občanech evropských států, stojící na setrvačnosti neustále rostoucích a nekontrolovatelných veřejných výdajů, upevňování absolutní moci neodvolatelných vladařů a šikanování občanů neustále rostoucím množstvím regulací. Přijetím Lisabonské smlouvy se stala nereformovatelná a nastoupila cestu k zániku západní demokracie. Benjamin Kuras, spisovatel Kniha je užitečným průvodcem občana po stále více neprůhledném procesu, v němž politici a úředníci rozhodují o každodenním životě člověka. Měl by si ji přečíst každý, kdo se o politiku, právo a ekonomiku aspoň trochu zajímá, ať už si přeje pravomocí pro Brusel více nebo méně. Miroslav Ševčík, ekonom


2018-08-15T17:09:31-07:00

Jak vystoupit z EU - Petr Mach

Karl Marx - The Communist Manifesto artwork The Communist Manifesto
Karl Marx
Genre: Politics & Current Affairs
Publish Date: 31 December 1847
Publisher: Public Domain
Seller: Public Domain

It has since been recognized as one of the world's most influential political manuscripts. Commissioned by the Communist League, it laid out the League's purposes and program. It presents an analytical approach to the class struggle (historical and present) and the problems of capitalism, rather than a prediction of communism's potential future forms.


2018-08-15T17:09:31-07:00

The Communist Manifesto - Karl Marx

John Geesman - Green Energy War artwork Green Energy War
John Geesman
Genre: Politics & Current Affairs
Publish Date: 26 October 2010
Publisher: John Geesman
Seller: Smashwords, Inc.

No drumbeat resonates like the mobilization of public opinion for war. In 2008 and 2009, policy elites around the world prepared for US re-entry to the global climate debate. These short narrative bursts capture the heady aspirations of the time, tracing the strategic perimeter of energy initiatives that soon turned comatose – a “weird and unintended prequel” to the exuberant 21 Machetes.


2018-08-15T17:09:31-07:00

Green Energy War - John Geesman

Thomas Paine - Common Sense artwork Common Sense
Thomas Paine
Genre: Politics & Current Affairs
Publish Date: 31 December 1775
Publisher: Public Domain
Seller: Public Domain

Common Sense is a pamphlet written by Thomas Paine in 1775 – 76 that inspired people in the Thirteen Colonies to declare and fight for independence from Great Britain in the summer of 1776. In clear, simple language it explained the advantages of and the need for immediate independence.


2018-08-15T17:09:31-07:00

Common Sense - Thomas Paine

Donald R. Miklich - 1001 Sex Positions artwork 1001 Sex Positions
Donald R. Miklich
Genre: Public Administration
Publish Date: 09 February 2017
Publisher: Donald R. Miklich
Seller: Smashwords, Inc.

This essay is a non-economists’ (there’s not a bit of math in it) inquiry into the US employment losses which have been happening for about a half century. Businesses have been reducing workers and their pay in order to increase shareholder profits. Many ways have been used to do this, but more and more computers and robotics are replacing workers. Well informed economists fear that in a decade or two such automation may eliminate almost half of US jobs! The worker reduction practice has been justified by economic theory which claims (though with dubious supporting evidence) that it maximizes productivity. This book argues that, even if this claim is correct, the practice damages the economy and the nation. Our economy is already massively productive, abundantly supplying our needs and desires. As the book title implies, no one needs nor wants such totally superfluous things as 1001 sex positions. Therefore, for the highly productive US economy to focus on more productivity is neither useful nor reasonable. The enormous US economy can provide a sufficiency for everyone, but only if everyone has a means of purchasing what is produced. To do this Americans need and want jobs and income. By diminishing workers’ incomes, and especially by diminishing the number of workers, this profits/productivity emphasis reduces consumer demand, thereby damaging the economy. Ultimately, and paradoxically, sacrificing jobs and incomes to increase productivity is self-defeating. Ultimately, job losses must diminish productivity simply because the workers who make things are also the consumers who buy them, and without jobs and income there will be no one to buy whatever is produced. Poorer workers weakens demand; fewer jobs destroys it. Continuing to place profits and productivity above workers threatens the possibility of an economic collapse worse than the 1930’s Great Depression. Yet no business dare not follow the jobs reductions practice since they might be driven out of business by competitors who do follow it. The economy therefore seems to be on the brink of a disaster. Some economists and others have suggested that, to prevent this, the government should give every citizen a minimal income; no questions asked; no work required. This essay gives several reasons why this suggestion is a bad idea. Instead it offers an idea for a program which will sustain jobs and worker income. If this idea can be developed and implemented it could help preserve the economy from the damage which the emphasis on profits and productivity has caused.


2018-08-15T17:09:31-07:00

1001 Sex Positions - Donald R. Miklich

Rodney Ohebsion - Israelis and Palestinians Both Like Food artwork Israelis and Palestinians Both Like Food
Rodney Ohebsion
Genre: Politics & Current Affairs
Publish Date: 17 April 2012
Publisher: Immediex Publishing
Seller: Smashwords, Inc.

A look at the Israeli–Palestinian conflict. ------------


2018-08-15T17:09:31-07:00

Israelis and Palestinians Both Like Food - Rodney Ohebsion

Иммануил Валлерстайн, Самир Амин, Сьюзан Джордж, Уолден Белло, Рамзи Баруд, Джон Риз, Юрий Петропавловский, Георгий Дерлугьян, Вильям Робинсон, Джеффри Соммерс & Уильям Ф. Энгдаль - Закат империи США artwork Закат империи США
Кризисы и конфликты
Иммануил Валлерстайн, Самир Амин, Сьюзан Джордж, Уолден Белло, Рамзи Баруд, Джон Риз, Юрий Петропавловский, Георгий Дерлугьян, Вильям Робинсон, Джеффри Соммерс & Уильям Ф. Энгдаль
Genre: Politics & Current Affairs
Publish Date: 13 December 2013
Publisher: Image Group LLC
Seller: Image Group LLC

В книге, подготовленной Инициативой «Постглобализация», всемирно известные политологи, экономисты, социологи, общественные деятели раскрывают причины мирового кризиса. По мнению экспертов, события последних лет являются свидетельством кризиса гегемонии Соединенных Штатов Америки, безуспешно пытающихся сохранить свое господство за счет эскалации военных конфликтов.


2018-08-15T17:09:31-07:00

Закат империи США - Иммануил Валлерстайн, Самир Амин, Сьюзан Джордж, Уолден Белло, Рамзи Баруд, Джон Риз, Юрий Петропавловский, Георгий Дерлугьян, Вильям Робинсон, Джеффри Соммерс & Уильям Ф. Энгдаль

Emiliana De Blasio, Matthew Hibberd & Michele Sorice - Popular politics, populism	and the leaders artwork Popular politics, populism and the leaders
Access without participation? The cases of Italy and UK
Emiliana De Blasio, Matthew Hibberd & Michele Sorice
Genre: Politics & Current Affairs
Publish Date: 01 October 2011
Publisher: CMCS
Seller: CMCS

A short essay about the relationships between popularization of politics and populism. The role of the media in the cases of Italy and UK.


2018-08-15T17:09:31-07:00

Popular politics, populismand the leaders - Emiliana De Blasio, Matthew Hibberd & Michele Sorice

William John Cox - Target Iran: Drawing Red Lines in the Sand artwork Target Iran: Drawing Red Lines in the Sand
William John Cox
Genre: Politics & Current Affairs
Publish Date: 11 September 2012
Publisher: William John Cox
Seller: Smashwords, Inc.

At 60 manuscript pages and 100 sources, Target Iran is of the new genre of eBooks on critical political subjects written for the modern reader who requires reliable background information to reach an informed opinion, but whose time is too limited to go to the library or conduct independent research.A history of Iran and its conflict with the United States and Israel over its uranium enrichment program, a discussion of the likelihood of war between the parties and a proposal for a comprehensive nuclear weapons policy for all nations.Iran, the last remnant of the ancient Persian Empire, is presently threatened by the greatest superpower in history - the United States of America.Rather than attack, or allow Israel to attack, the United States should immediately reestablish diplomatic relations with Iran, negotiate unconditionally and ensure the protection of Iran from armed attack by Israel or any other nation.The U.S. should adopt a comprehensive policy that seeks to avoid the expansion of nuclear weapons to Iran and all other nations. The ultimate goal of the policy should be the elimination of all nuclear weapons by every nation, including Israel, within ten years.Resolution of the existing crisis requires a clear understanding of the history of the Iranian people and the steps and missteps that have led to the crisis.


2018-08-15T17:09:31-07:00

Target Iran: Drawing Red Lines in the Sand - William John Cox

Barry Rubin - The Truth about Syria artwork The Truth about Syria
Barry Rubin
Genre: Politics & Current Affairs
Publish Date: 15 February 2013
Publisher: Barry Rubin
Seller: Smashwords, Inc.

Beyond the political typology it embodies, Syria also provides the best case study of what has happened in the Arab world, and thus in the Middle East, during the last half-century. When it gained independence, Syria was a democratic country with a seemingly bright future. Blessed with fertile land and ample resources, Syria boasted good relations with the West as well as an energetic, entrepreneurial middle class. Yet a combination of radical intellectuals, militant ideologies, and ambitiously politicized military officers pushed Syria down a different path which has led to turmoil and disaster.


2018-08-15T17:09:31-07:00

The Truth about Syria - Barry Rubin

Michael J. Totten - On the Hunt in Baghdad artwork On the Hunt in Baghdad
Michael J. Totten
Genre: Politics & Current Affairs
Publish Date: 27 October 2011
Publisher: Belmont Estate Books
Seller: Smashwords, Inc.

In this classic riveting dispatch from Iraq award-winning foreign correspondent Michael J. Totten embeds with a unit of battle-hardened American soldiers as they hunt the elusive terrorist commander Haji Jawad—who wore a suicide vest everywhere he went—in the fetid slums of Sadr City, Baghdad, at midnight. Michael J. Totten is a foreign correspondent and foreign policy analyst who has reported from the Middle East, the Balkans, and the Caucasus. His work has appeared in The New York Times, The Wall Street Journal, the New York Daily News, City Journal, LA Weekly, The Jerusalem Post, Beirut's Daily Star, Reason, Azure, and the Australian edition of Newsweek. He is a contributing editor at City Journal and writes regularly for Commentary. He lives with his wife and two cats in Portland, Oregon, and is a former resident of Beirut. Visit his Web site at www.MichaelTotten.com.


2018-08-15T17:09:31-07:00

On the Hunt in Baghdad - Michael J. Totten

Plato - The Republic artwork The Republic
Plato
Genre: Politics & Current Affairs
Publish Date: 22 May 2008
Publisher: Public Domain
Seller: Public Domain

The Republic is Plato's best known written work, structured as a Socratic dialogue between the great teacher, his students and other citizens of Athens. A seminal investigation into philosophy, political science, the nature of justice, government, spirituality and the role of art in society, "The Republic" remains hugely influential.


2018-08-15T17:09:31-07:00

The Republic - Plato

Barry Rubin - The Arab States and the Palestine Conflict artwork The Arab States and the Palestine Conflict
Barry Rubin
Genre: Politics & Current Affairs
Publish Date: 07 February 2013
Publisher: Barry Rubin
Seller: Smashwords, Inc.

Hundreds of books and thousands of articles have been devoted to the history and contemporary course of the Arab-Israeli conflict. The confrontation within Palestine, the participation of Great Britain, the United States, and the United Nations, and the impact of these events on Jews and Palestinian Arabs have all been endlessly chronicled. Surprisingly little attention, however, has been devoted to the question of how the Arab states entered the battle in the first place. In addition to tracing the events involved in the growing intervention by Arab states in Palestine, this book attempts to analyze two specific issues. How did internal conditions in the various Arab countries affect their involvement in Palestine? How did the network of alliances and conflict among the Arab governments shape their Palestine policies? How can one hope to understand the conflict without exploring this essential dimension? If Arab nations have spilled so much passion, spent many lives and so many billions of dollars over this issue—and remain willing to do so—the tale of how they arrived at this position must be a compelling and revealing one. This story should be expected to revea important principles of international relations and of the connections between domestic politics and foreign policy. In this sense, the 1948 Arab-Israeli war and Israel’s independence represent not only a beginning but also an end. These developments marked the failure of diplomacy and indirect intervention by the Arab states. They seemed to mark as inevitable an evolution of affairs which might often have taken alternative paths. The remnants of pre-1948 ideas and relationships continued to play an important role until 1956. By then, the collapse of the old order, the rise of a new type of Arab leader and of a new model of Arab politics gained the ascendancy. Yet the importance of the Palestine issue and the distinct roles and attitudes of the different Arab states had been largely set through their earlier experiences. One other point should be especially stressed here. Analysts and scholars often explain some aspect of an Arab government’s foreign policy by presenting it as an attempt to distract public attention from domestic problems. In this light Arab rulers are seen as the masters and manipulators of their political culture. On the contrary, given the powerful and widely accepted premises of Islam and of Arabism, Arab leaders themselves are often seriously constrained. The failure to take certain actions, which may be dangerous and against their personal or national interests, will expose them to the campaigns of domestic and foreign rivals. The ruler may become the subject and even the victim of such necessities. This theme will constantly reappear in the study, and it is an important component in the inner logic of Arab politics. When the research for this book began I confided my plans to an Arab historian. The idea was, I explained, to write about the efforts of the Arab states over Palestine, particularly in the pre-1948 period. “Oh,” he replied with a cynical smile, “they really didn’t do very much.” I hope this book will convince him otherwise.


2018-08-15T17:09:31-07:00

The Arab States and the Palestine Conflict - Barry Rubin

Donald G Boudreau - Resistance in the Gulag Archipelago (1918-1956) artwork Resistance in the Gulag Archipelago (1918-1956)
Donald G Boudreau
Genre: Politics & Current Affairs
Publish Date: 18 June 2012
Publisher: Donald G Boudreau
Seller: Smashwords, Inc.

An estimated 70 million people may have died in Soviet gulags. Such raises many questions: Where is the Warsaw Ghetto Uprising of the Stalinist reign of terror? Where are the six hundred prisoners armed with stolen guns and grenades attacking the Nazi guards, literally blowing up the death houses at Treblinka, and fleeing into the nearby Polish forests? Where are the suicide missions? How could the Russian people have gone to their incarceration, torture, and slaughter like lambs? Was fear of government retaliation so pervasive in the Soviet mind that it negated any and all forms of resisting, dissenting, and protesting? Why did the Jews, despite their relative few in number and the lateness of the hour, arm themselves in rebellion, while the Soviets of this period appear as pacifists in the face of a system which exemplified dialectical terrorism?The writer and Soviet dissident Alexander Solzhenitsyn (1918-2008), winner of the 1970 Nobel Prize in Literature, introduced the term Gulag to the Western world with the 1973 publication of his The Gulag Archipelago. The book likened the scattered prison camps to a “chain of islands” and depicted the Gulag as a system where people were essentially worked to death. In March 1940, for example, there were 53 separate camps and 423 labor colonies in the USSR. This essay attempts to glean the manifestations which occurred within the Gulag that can be characterized as inmates resisting, dissenting, and otherwise engaging in protesting-like activities. This objective is carried out by examining resistance in the Gulag archipelago through addressing the relevant portions of historical written works, including among other sources, Soviet historian Roy A. Medvedev’s Let History Judge: The Origins and Consequences of Stalinism (1972), Robert Goldston’s The Russian Revolution (1966) , two of Solzhenitsyn’s finest novels, Cancer Ward (1972) and The First Circle (1972), and of course, through our primary source, Solzhenitsyn’s The Gulag Archipelago 1918-1956: An Experiment in Literary Investigation. Parts I-II (1973). While written in 1974 as the author’s senior thesis as a Political Science major college undergraduate, some might question the dated nature of this essay given the collapse of the Soviet Union in 1991, and other subsequent reforms that have since taken place in Russia. But such would be short term focused and misguided, in the sense that the subject remains useful given that contemporary Russia, the former Soviet Union has, in many ways, failed to come to grips with the Stalinist era in Soviet history and its resultant tragic legacy and thus, Stalin’s infamously true reputation as a tyrannical leader and mass murderer of his own people. As David Satter (2011) powerfully observes in It Was a Long Time Ago, And It Never Really Happened Anyway: Russia and the Communist Past (Yale University Press) the elemental failing of Russia’s leaders and people is their refusal in facing the moral depravity of its Soviet past, including its most savage manifestation: Joseph Stalin’s terror. In addition to containing its original selected bibliography, prepared in 1974, this essay has been improved upon by adding a new, post-1974 era bibliography, reflecting some of the relevant subsequent developments and their related writings regarding the Gulag camps, Stalinist Russia, and surely, Alexander Solzhenitsyn and his related literary works.


2018-08-15T17:09:31-07:00

Resistance in the Gulag Archipelago (1918-1956) - Donald G Boudreau

Various Authors - Diplomacy,  artwork Diplomacy,
An Anthology By the Editors of the Diplomatic Courier Magazine
Various Authors
Genre: Politics & Current Affairs
Publish Date: 08 February 2014
Publisher: Medauras Global
Seller: Medauras Global

As the broad topicality of this collection of articles illustrates, it is evident that both the rules and natural disposition of diplomacy are changing.  Although there is a broadening pool of aspiring diplomats and state agents—largely attributable to globalization and increased connectivity amongst the younger generations—the nature of diplomacy will continue to change in pace with all other human institutions. 


2018-08-15T17:09:31-07:00

Diplomacy, - Various Authors

R. Jay - Political Correctness: The New Fascism artwork Political Correctness: The New Fascism
R. Jay
Genre: Politics & Current Affairs
Publish Date: 29 July 2012
Publisher: R. Jay
Seller: Smashwords, Inc.

What price freedom ? Ask the inumerable martyrs and servicemen who have paid the price to attain that valuable blessing throughout history. Your freedom. Does it really exist? Is it really yours to give away? Are you prepared to stand up and fight for it?


2018-08-15T17:09:31-07:00

Political Correctness: The New Fascism - R. Jay

Jana Licht, Numair Abbas & Olaf Kellerhoff - Economics artwork Economics
An Easy Introduction
Jana Licht, Numair Abbas & Olaf Kellerhoff
Genre: Politics & Current Affairs
Publish Date: 22 July 2013
Publisher: FNF Pakistan
Seller: Olaf Kellerhoff

In this booklet the basics of economics knowledge is described in the best possible simple way. It addresses the economics rules, how incentives change the decisions. The book explains the correlation between demand and supply, how they interact on market to constitute the price. Author Jana Licht is an Economist and a scholarship holder of FNF.


2018-08-15T17:09:31-07:00

Economics - Jana Licht, Numair Abbas & Olaf Kellerhoff

Aristotle - The Athenian Constitution artwork The Athenian Constitution
Aristotle
Genre: Politics & Current Affairs
Publish Date: 31 December 1879
Publisher: Public Domain
Seller: Public Domain

The part of accuser was taken by Myron. They were found guilty of the sacrilege, and their bodies were cast out of their graves and their race banished for evermore. In view of this expiation, Epimenides the Cretan performed a purification of the city.


2018-08-15T17:09:31-07:00

The Athenian Constitution - Aristotle

John Stuart Mill - Essays on some unsettled Questions of Political Economy artwork Essays on some unsettled Questions of Political Economy
John Stuart Mill
Genre: Politics & Current Affairs
Publish Date: 07 May 1873
Publisher: Public Domain
Seller: Public Domain

This book is the collections of essays, one of the foremost figures of Western intellectual thought in the late 19th century tackles some technical matters of economics regarding international commerce and consumption.


2018-08-15T17:09:31-07:00

Essays on some unsettled Questions of Political Economy - John Stuart Mill

Wael El-Manzalawy - ISIS: The New Power artwork ISIS: The New Power
Wael El-Manzalawy
Genre: Politics & Current Affairs
Publish Date: 23 October 2014
Publisher: Wael El-Manzalawy
Seller: Smashwords, Inc.

This e book is an attempt to understand ISIS and the Islamic Movements.


2018-08-15T17:09:31-07:00

ISIS: The New Power - Wael El-Manzalawy

Karlyn Bowman & Andrew Rugg - Five Years After the Crash: What Americans Think about Wall Street, Banks, Business, and Free Enterprise artwork Five Years After the Crash: What Americans Think about Wall Street, Banks, Business, and Free Enterprise
Karlyn Bowman & Andrew Rugg
Genre: Politics & Current Affairs
Publish Date: 09 September 2013
Publisher: American Enterprise Institute
Seller: Christy Sadler

“Five Years After the Crash: What Americans Think about Wall Street, Banks, Business, and Free Enterprise” examines public opinion in the immediate aftermath of the 2008 crash and in the years since.  How have attitudes changed toward America’s financial system? By comparing hundreds of survey questions from major pollsters, we provide an informative account of how Americans felt about business five years ago and how they feel now. Much of the blame for the crisis was directed at large financial institutions, typically lumped in the public mind as “Wall Street.” How deep-seated is public frustration? Did the anger toward Wall Street spread to other sectors of the business world? Has confidence been restored? This ebook surveys a variety of polling data to answer those questions.  Other major topics include confidence in banks, preferences on government regulation of business, and the health of the free enterprise system. Every poll cited in the text is included in the appendix.


2018-08-15T17:09:31-07:00

Five Years After the Crash: What Americans Think about Wall Street, Banks, Business, and Free Enterprise - Karlyn Bowman & Andrew Rugg

John Bates Clark - Essentials of Economic Theory artwork Essentials of Economic Theory
John Bates Clark
Genre: Politics & Current Affairs
Publish Date: 31 December 1906
Publisher: Public Domain
Seller: Public Domain

It is an organized system of industry in which we are engaged, and it is that which we care most to understand. It includes elements of political economy.


2018-08-15T17:09:31-07:00

Essentials of Economic Theory - John Bates Clark

Milan Šimečka - Obnovenie poriadku artwork Obnovenie poriadku
Milan Šimečka
Genre: Politics & Current Affairs
Publish Date: 30 September 2017
Publisher: Nadácia Milana Šimečku
Seller: Dibuk, s.r.o.

Brilantná analýza normalizačného režimu, ktorý nastolil „poriadok“ po uvoľnených šesťdesiatych rokoch v Československu. Autor čitateľsky pútavým štýlom, v ktorom nechýba irónia a nadhľad, popisuje proces obnovovania poriadku ako aj výsledok tohto procesu – reálny socializmus. „Môžem vari bez zveličovania povedať, že dej po roku 1970 sa pre domáci ľud nikdy nerozvíjal ako abstraktný proces „upevňovania vedúcej úlohy strany, likvidácie exponen¬tov pravice, očisty československej kultúry, prehlbovania spo¬lupráce medzi socialistickými štátmi atď.“, ale ako historické predstavenie so živými postavami, ako hra o zrade, láske a nenávisti, obetavosti a čachrovaní, veľkosti a nízkosti, po¬mste a odpustení, zbabelosti a hrdosti, ako hra o statočnosti a prefíkanosti, hra o vzostupoch a pádoch, o peniazoch a o závisti, a vôbec o všetkom, čo je také hlboko ľudské.“


2018-08-15T17:09:31-07:00

Obnovenie poriadku - Milan Šimečka

Ministero degli Affari Esteri - Diplomatic Protocol 2.0 artwork Diplomatic Protocol 2.0
Ministero degli Affari Esteri
Genre: Politics & Current Affairs
Publish Date: 17 March 2014
Publisher: Ministero degli Affari Esteri
Seller: Farnesina Ministero degli Affari Esteri

The Diplomatic Protocol of the Republic is responsible for organising the international visits and summits attended by the President of the Republic and top-ranking Italian officials. Other tasks include ensuring the security, immunity and privileges of Diplomatic and Consular Missions and International Organisations in Italy (16,500 accredited diplomats), as well as working with Italian citizens to solve any problems which may arise with Diplomatic Agents, such as work-related or business-related contractual disputes.


2018-08-15T17:09:31-07:00

Diplomatic Protocol 2.0 - Ministero degli Affari Esteri

Addison Publishing - Countries of The World-Part I artwork Countries of The World-Part I
Addison Publishing
Genre: Politics & Current Affairs
Publish Date: 29 April 2013
Publisher: Addison
Seller: Addison Publishing, LLC

This eBook Covers Facts of all Countries * Introduction * Geographic * People and Society * Government * Economy * Energy * Communications * Transportation * Military * Transnational Issues Countries Covered are * World * Afghanistan * Akrotiri * Albania * Algeria * American Samoa * Andorra * Angola * Anguilla * Antarctica * Antigua and Barbuda * Arctic Ocean * Argentina * Armenia * Aruba * Ashmore and Cartier Islands * Atlantic Ocean * Australia * Austria * Azerbaijan * Bahamas, The * Bahrain * Baker Island * Bangladesh * Barbados * Belarus * Belgium * Belize * Benin * Bermuda * Bhutan * Bolivia * Bosnia and Herzegovina * Botswana * Bouvet Island * Brazil * British Indian Ocean Territory * British Virgin Islands * Brunei * Bulgaria * Burkina Faso * Burma * Burundi * Cambodia * Cameroon * Canada * Cape Verde * Cayman Islands * Central African Republic * Chad * Chile * China * Christmas Island * Clipperton Island * Cocos (Keeling) Islands * Colombia * Comoros * Congo, Democratic Republic of the * Congo, Republic of the * Cook Islands * Coral Sea Islands * Costa Rica * Cote d'Ivoire * Croatia * Cuba * Curacao * Cyprus * Czech Republic * Denmark * Dhekelia * Djibouti * Dominica * Dominican Republic * Ecuador * Egypt * El Salvador * Equatorial Guinea * Eritrea * Estonia * Ethiopia * Falkland Islands (Islas Malvinas) * Faroe Islands * Fiji * Finland * France * French Polynesia * French Southern and Antarctic Lands * Gabon * Gambia, The * Gaza Strip * Georgia * Germany * Ghana * Gibraltar * Greece * Greenland * Grenada * Guam * Guatemala * Guernsey * Guinea * Guinea-Bissau * Guyana ect


2018-08-15T17:09:31-07:00

Countries of The World-Part I - Addison Publishing

C. B. Clarke - Speculations from Political Economy artwork Speculations from Political Economy
C. B. Clarke
Genre: Politics & Current Affairs
Publish Date: 31 December 1905
Publisher: Public Domain
Seller: Public Domain

The following nine articles are Speculations, by no means altogether recommendations. They are from Political Economy, i. e. they have nearly all of them been suggested by considering mere propositions of Political Economy. Some of them are old, or given me by friends: some are, I believe, new: these many persons will set aside as unpractical or impracticable, as that is the approved word by which people indicate that an idea is new to them. The topics of the nine articles have been largely taken from those now under political discussion, but they can hardly be called ephemeral; and, though they do not form a treatise, they will hardly be called disconnected. As they are speculations, no trouble has been taken to work out suggestions in detail, or give the shillings and pence correctly.


2018-08-15T17:09:31-07:00

Speculations from Political Economy - C. B. Clarke

Jean-Jacques Rousseau - Du contrat social artwork Du contrat social
Jean-Jacques Rousseau
Genre: Politics & Current Affairs
Publish Date: 29 June 2013
Publisher: Public Domain
Seller: Public Domain

Ce petit traité est extrait d'un ouvrage plus étendu, entrepris autrefois sans avoir consulté mes forces, et abandonné depuis longtemps.


2018-08-15T17:09:31-07:00

Du contrat social - Jean-Jacques Rousseau

Ina Disguise - Unpopular Blogging artwork Unpopular Blogging
Ina Disguise
Genre: Politics & Current Affairs
Publish Date: 10 January 2016
Publisher: Ina Disguise
Seller: Smashwords, Inc.

Unpopular blogging is an homage to Unpopular Essays by Bertrand Russell. Although by no means as weighty, Ina uses her filter of rationality and logic to expose the bones behind the flesh of modern life. Ina will be continuing her unpopular blogging for some time to come, but here is a selection of postings so far for you to enjoy and consider. Amusing, conversational and often heartfelt, this book may change the way you think about media manipulation, economics and the acquisitive nature of life in today's political economies.


2018-08-15T17:09:31-07:00

Unpopular Blogging - Ina Disguise

Jill Richardson - The Branding of the BRICS artwork The Branding of the BRICS
How the Newest Global “Brand” is Challenging the International Geopolitical Order
Jill Richardson
Genre: Politics & Current Affairs
Publish Date: 13 April 2015
Publisher: Jill Richardson
Seller: Adam Frank

The Branding of the BRICS: How the newest global “brand” is challenging the international geopolitical order. A master’s thesis by Jill Richardson. Abstract:   The extraordinary growth of emerging economies over the past few decades has been written about and analyzed from numerous angles. Scholars have sought to unpack the “rise of the rest” from geopolitical, security and economic standpoints for some time. One area that has yet to be fully examined, however, is the messaging put forth by the increasingly powerful emerging world. The BRICS in particular have been quite strategic in this regard, working together through shared institutions to brand themselves as the collective leadership of the emerging world. Additionally, the BRICS have leveraged these institutions to espouse an ideology that, while not as dichotomous as the capitalism vs. communism rift of the Cold War, still offers a distinct and alternative model to that provided by the hegemonic west. These distinctions can be characterized by an emphasis on neodevelopmentalism, state sovereignty and multipolarity. By offering a competing “brand” alternative, particularly in the wake of the oftentimes perceived failure of the western “brand” of development, the BRICS are implicitly challenging the “marketshare” of the western world’s developmental ideology. Where this brand battle will play out will likely be amongst global governance institutions, as well as in the opinions and allegiances of fellow emerging economies. The results of this emergent challenge will ultimately dictate the global power structure for years and decades to come.


2018-08-15T17:09:31-07:00

The Branding of the BRICS - Jill Richardson

Talal Itani - Quran: Must-Read Passages. For Everyone. In Clear English. artwork Quran: Must-Read Passages. For Everyone. In Clear English.
Talal Itani
Genre: Politics & Current Affairs
Publish Date: 12 March 2015
Publisher: Talal Itani
Seller: Smashwords, Inc.

This small book contains the most essential passages of the Holy Quran, translated into clear English. A must-read book for non-Muslims and Muslims alike. Are you curious about Islam? New to Islam? This is the perfect book. Trying to introduce a friend to Islam? This makes a great gift. The Quran is the direct Word of God. It contains guidance, mercy, and healing. This book provides the most-read Quran chapters, translated into modern English. [The Heifer 62] Those who believe, and those who are Jewish, and the Christians, and the Sabeans-any who believe in God and the Last Day, and act righteously-will have their reward with their Lord; they have nothing to fear, nor will they grieve. [Monotheism 1-4] In the name of God, the Gracious, the Merciful.1. Say, "He is God, the One. 2. God, the Absolute. 3. He begets not, nor was He begotten. 4. And there is nothing comparable to Him." [The Opening 1-7] 1. In the name of God, the Gracious, the Merciful. 2. Praise be to God, Lord of the Worlds. 3. The Most Gracious, the Most Merciful. 4. Master of the Day of Judgment. 5. It is You we worship, and upon You we call for help.6. Guide us to the straight path. 7. The path of those You have blessed, not of those against whom there is anger, nor of those who are misguided.


2018-08-15T17:09:31-07:00

Quran: Must-Read Passages. For Everyone. In Clear English. - Talal Itani

Steven Hager - The Bitcoin Revolution artwork The Bitcoin Revolution
Adventures in Journalism, no. 14
Steven Hager
Genre: Politics & Current Affairs
Publish Date: 06 January 2014
Publisher: Steven Hager
Seller: Smashwords, Inc.

I came late to Bitcoin and have zero understanding of the technical complexities of cryptography, but I do realize Bitcoin is open source and completely transparent and completely non-predatory in design, a real departure from our banking industry. Any assets moved into Bitcoin virtually disappear from the public record at this point and do not become taxable events until they are brought back into the system. Bitcoin has numerous benefits to offer and represents a real threat to our current corrupt money system. The media has been relentlessly negative on bitcoins for a reason: they threaten the status quo. This text serves as a manifesto for the rise of a Bitcoin nation.


2018-08-15T17:09:31-07:00

The Bitcoin Revolution - Steven Hager


view: 367

Get $20 off when you sign up for the newsletter at Frame Boutique! (New customers only)

Start: 02 Oct 2017 | End: 01 May 2018

Save 15% off .com domain names at Heart Internet with AFFCOM15 at checkout.

Code: AFFCOM15

Start: 02 Oct 2017 | End: 30 Apr 2018

Great hera! Check out our Wonder Woman merch here!

Start: 17 Jul 2017 | End: 31 Jan 2018

Search All Amazon* UK* DE* FR* JP* CA* CN* IT* ES* IN* BR* MX

Booking.com B.V. is based in Amsterdam in the Netherlands. Ready for some statistics? Our 1,534,024 properties, including 860,482 holiday rentals, are located in 123,105 destinations in 229 countries and territories, and are supported internationally by 198 offices in 70 countries.
2013 Copyright В© Techhap.com Mobile version 2015 | PeterLife & company
Skimlinks helps publishers monetize editorial content through automated affiliate links for products. Affiliate programm.
Terms of use Link at is mandatory if site materials are using fully or particulary.
Were treated to the site administrator, a cup of coffee *https://paypal.me/peterlife
Yandex.ru