Russian Auction Top №1 «Meshok» * Affiliate program. * Check in
* RSS. New items in 3 days. Энциклопедии, словари, справочники, подарочные издания
Курсы валют на Банкир.Ру

НАШ ГЭРБ. Украинские символы от княжеских времен до современности - 3600 р.

Внимания сейчас идет запись оплату делать не надо (кроме 30 р на запись у кого рейтинг менше 50 )книга вийдет книга середина октября и Язык украинский   Обкладинка:тверда Мова:українська, резюме англійською Кількість сторінок:400 Параметри:250 х 310 мм Рік:2018 Категорія:альбом  цьому 400-сторінковому альбомі – понад 700 ілюстрацій із більш ніж 50 музеїв, архівів і бібліотек України та світу. Про наш герб – ніби простий, але досі загадковий. «…Се оздоба питоменна, не запозичена, зв’язана з нашою тисячолітньою державною політичною i культурною історією», – писав Михайло Грушевський 100 років тому, коли Тризуб затверджено гербом УНР. Хоч йому ближчою була ідея цілком нового символу «творчої мирної праці в новій Україні» – золотий плуг на блакитному полі. Під час тогочасної дискусії, який із наших історичних символів гідний стати головним знаком новітньої української державності, «претендентами» передусім були три: галицький золотий лев, що спинається на скелю; київський архистратиг Михаїл, який на зламі XIX–XX ст. став сприйматися, як герб Наддніпрянської України; козак із мушкетом із часів Гетьманщини, який уже у XVIII ст. трактували як «національний герб». Про кожного з них в альбомі – по декілька десятків сторінок. Власницький знак із монет часів князя Володимира Великого, відомий доти лише вузькому колу фахівців, сприймався попервах радше як несміливий компромісний варіант. Але він став пострілом «у яблучко». Було кілька факторів, що переважили тоді на його користь справу нашого національно-державного герба. У цій книжці про це йдеться. І стався феномен: геть давно забутий, але тепер віднайдений – Тризуб умить прижився як національно-державний герб України. Усі решта символів, що мали куди сильніші позиції та тривалішу (але не глибшу!) традицію, відступили на другий план. Знак графічно красивий, лаконічний, самобутній – а головне стародавній, – Тризуб фактично легітимізував історичний зв’язок модерної України із Київською Руссю. Упродовж усього XX ст. наш герб надихав мистців на створення його художніх інтерпретацій. Василь Кричевський, Георгій Нарбут, Юліян Буцманюк, Олекса Новаківський, Павло Ковжун, Петро Холодний, Роберт Лісовський, Микола Битинський, Ніл Хасевич, Михайло Михалевич, Микола Бутович, Мирон Левицький, Михайло Дмитренко, Святослав Гординський та ін. – їхнім роботам у цьому альбомі присвячено багато сторінок. А про Тризуб загалом – понад половину цієї книжки НАШ ГЭРБ. Украинские символы от княжеских времен до современности октябрь В этом 400-страничном альбоме - более 700 иллюстраций из более чем 50 музеев, архивов и библиотек Украины и мира. О нашем герб - как простой, но до сих пор загадочный. «... Это украшение питоменна, не заимствованные, связанная с нашей тысячелетней государственной политической i культурной историей», - писал Михаил Грушевский 100 лет назад, когда Тризуб утвержден гербом УНР. Хотя ему ближе была идея совершенно нового символа «творческой мирного труда в новой Украине» - золотой плуг на голубом поле. Во время тогдашней дискуссии, какой из наших исторических символов достоин стать главным знаком новейшей украинской государственности, «претендентами» прежде были три: галицкий золотой лев поднимается на скалу; киевский архистратиг Михаил, на рубеже XIX-XX вв. стал восприниматься, как герб Приднепровской Украины; казак с мушкетом со времен Гетманщины, уже в XVIII в. трактовали как «национальный герб». О каждом из них в альбоме - по несколько десятков страниц.  Энциклопедии, словари, справочники
Просмотров: 669
Dee Watch Womens Watches
* RSS. Active auctions. Энциклопедии, словари, справочники, подарочные издания
Active auctions.: no information
Booking.com B.V. is based in Amsterdam in the Netherlands. Ready for some statistics? Our 1,534,024 properties, including 860,482 holiday rentals, are located in 123,105 destinations in 229 countries and territories, and are supported internationally by 198 offices in 70 countries.
2013 Copyright © Techhap.com Mobile version 2015 | PeterLife & company
Link at is mandatory if site materials are using fully or particulary.
Were treated to the site administrator, a cup of coffee *https://paypal.me/peterlife
Yandex.ru